Main Menu
User Menu

Pěší pluk 19 [1920-1938]

19th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 19
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 19
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. pěší pluk 65
Datum zániku:
Disbanded:
13.02.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1920-31.12.1937 24. pěší brigáda
31.12.1937-13.02.1938 12. divise
Dislokace:
Deployed:
15.09.1920-13.02.1938 Mukačevo, Velké kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1920-DD.02.1921 Forbelský, Ladislav (podplukovník pěchoty)
DD.02.1921-DD.12.1921 Schlesinger, Alexander (podplukovník pěchoty)
DD.12.1921-DD.02.1923 Schlesinger, Alexander (plukovník pěchoty)
DD.02.1923-DD.05.1924 Buček, Viktor (plukovník pěchoty)
DD.05.1924-DD.08.1924 Golz, Rudolf (plukovník pěchoty)
DD.08.1924-DD.10.1927 Moravec, Ondřej (plukovník generálního štábu))
DD.10.1927-DD.12.1933 Pelikán, Anatol (podplukovník generálního štábu)
DD.12.1933-DD.01.1937 Filipovský, Karel (podplukovník pěchoty)
DD.01.1937-DD.02.1938 Vondra, Rudolf (plukovník pěchoty)
DD.02.1938-13.02.1938 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 19, 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 492.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#258087Verze : 1
MOD
Príslušníci 19. pešieho pluku na fotografii z obdobia rokov 1925 – 1927. V strede vodič koňa voj. Ján Danko z 12. roty pluku; mená ďalších dvoch vojakov nie sú známe. Podľa záznamov z vojenskej knižnky bol Danko k jednotke zaradený v rámci základnej služby 1. októbra 1925 a slúžil v nej do 30. marca 1927. Na reverze fotografie je nápis (značka fotografa) „FOTO LOCKER MUKAČEVO“.
Zdroj: archív autora

Pěší pluk 19 [1920-1938] - Voj. Ján Danko z 12. roty 19. pešieho pluku spolu so svojimi kamarátmi.

Voj. Ján Danko z 12. roty 19. pešieho pluku spolu so svojimi kamarátmi.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-19-1920-1938-t72796#593461Verze : 2