Main Menu
User Menu

Pěší pluk 13 [1920-1938]

13th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 13
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 13
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
93. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.09.1920-31.12.1937 13. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 7. divise
Dislokace:
Deployed:
19.09.1920-25.09.1938 Šumperk, kasárny /

Velitel:
Commander:
19.09.1920-DD.01.1922 Sýkora, Evžen (Podplukovník)
DD.01.1922-DD.12.1922 Pschorn, Alfréd (Podplukovník)
DD.12.1922-DD.10.1924 Pschorn, Alfréd (Plukovník)
DD.10.1924-DD.10.1925 Ježek, Zdeněk (Podplukovník)
DD.10.1925-DD.11.1929 Stuchlý, Richard (Podplukovník)
DD.11.1929-DD.09.1930 Hanák, Rudolf (Plukovník)
DD.09.1930-DD.11.1932 Balcar, Jaroslav (Plukovník)
DD.11.1932-DD.09.1933 Čejka, Karel (Podplukovník)
DD.09.1933-DD.11.1935 Balcar, Jaroslav (Plukovník)
DD.11.1935-DD.12.1937 Čejka, Karel (Plukovník)
DD.12.1937-DD.09.1938 Krátký, František (Plukovník)
DD.09.1938-25.09.1938 Čejka, Karel (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Válečný kříž
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-13-1920-1938-t72790#562276Verze : 1
MOD
Pěší pluk 13 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 19. srpna 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 93. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Šumperku, podléhalo velitelství 13. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 7. divise [1920-1938].
Pluk byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 (říjen 1929).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-13-1920-1938-t72790#258069Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník pěchoty Evžen Sýkora (srpen 1920 – leden 1922),
podplukovník pěchoty, od prosince 1922 plukovník pěchoty Alfréd Pschorn (leden 1922 – říjen 1924),
podplukovník generálního štábu Zdeněk Ježek (říjen 1924 – říjen 1925),
podplukovník generálního štábu Richard Stuchlý (říjen 1925 – listopad 1929),
plukovník generálního štábu Rudolf Hanák (listopad 1929 – září 1930),
plukovník generálního štábu Jaroslav Balcar (září 1930 – listopad 1932),
podplukovník pěchoty Karel Čejka (listopad 1932 – září 1933),
plukovník generálního štábu Jaroslav Balcar (září 1933 – listopad 1935),
plukovník pěchoty Karel Čejka (listo-pad 1935 – prosinec 1937),
plukovník generálního štábu František Krátký (prosinec 1937 – září 1938),
plukovník pěchoty Karel Čejka (září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-13-1920-1938-t72790#258071Verze : 0
MOD