Main Menu
User Menu

Pěší pluk 29 [1920-1938]

29th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 29
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 29
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. pěší pluk 75
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 228
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 9. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 5. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Jindřichův Hradec, Kasárny plukovníka Švece /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.08.1923 Daubek, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.08.1923-DD.12.1923 Krásný, Jan (plukovník pěchoty)
DD.12.1923-DD.07.1925 Raynoschek, Emil (plukovník pěchoty)
DD.07.1925-DD.03.1934 Ambrož, Emanuel (podplukovník pěchoty)
DD.03.1934-DD.02.1935 Lanč, František (plukovník generálního štábu)
DD.02.1935-DD.11.1937 Kluzák, Jan (plukovník pěchoty)
DD.11.1937-24.09.1938 Eret, Josef (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
02.08.1924-24.09.1938 Pěší pluk "Plukovníka Josefa Jiřího Švece"
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 29 "Plukovníka Josefa J. Švece", 1920-1939
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie brané moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 496.
Solpera, Jan: Devětadvacátí v osmatřicátém. Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 2008.
Solpera, Jan: Komplikovaná proměna. Jindřichův Hradec, Muzeum Jindřichohradecka 2010.
Sviták, Miloslav: Příprava obrany Jindřichohradecka v roce 1938. Jindřichův Hradec, vlastní náklad 2007, s. 28-31.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-29-1920-1938-t72746#257912Verze : 1
MOD