Main Menu
User Menu

Pěší pluk 27 [1920-1938]

27th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 27
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 27
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. střelecký pluk 25
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 226
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.09.1920-31.12.1937 14. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 7. divise
Dislokace:
Deployed:
28.09.1920-18.09.1932 Olomouc, Kasárny Jiřího z Poděbrad /
18.09.1932-24.09.1938 Uherské Hradiště, Kasárny Přemysla Otakara II /

Velitel:
Commander:
28.09.1920-01.10.1925 Plaček, František (podplukovník pěchoty)
01.10.1925-01.01.1927 Homola, Bedřich (plukovník generálního štábu)
01.01.1927-24.10.1927 Pelikán, Anatol (podplukovník pěchoty)
24.10.1927-31.03.1928 Homola, Bedřich (plukovník generálního štábu)
31.03.1928-04.05.1928 Zmek, Josef (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-15.10.1931 Zmek, Josef (plukovník generálního štábu)
15.10.1931-09.07.1932 Ingr, Antonín (podplukovník pěchoty)
09.07.1932-15.10.1932 Zmek, Josef (plukovník generálního štábu)
15.10.1932-21.01.1935 Šafařík, Eduard (plukovník pěchoty)
21.01.1935-24.09.1938 Ingr, Antonín (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
06.11.1928 předán prapor od města Uherské Hradiště
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 27, 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 495-496.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-27-1920-1938-t72744#413225Verze : 3
MOD