Main Menu
User Menu

Pěší pluk 27 [1920-1938]

27th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 27
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 27
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Střelecký pluk č. 25
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 226
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.09.1920-31.12.1937 14. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 7. divise
Dislokace:
Deployed:
28.09.1920-DD.09.1932 Olomouc, kasárny Jiřího z Poděbrad /
00.09.1932-24.09.1938 Uherské Hradiště, kasárny Přemysla Otakara II /

Velitel:
Commander:
28.09.1920-01.10.1925 Plaček , František (Podplukovník)
01.10.1925-01.01.1927 Homola, Bedřich (Plukovník)
01.01.1927-24.10.1927 Pelikán , Anatol (Podplukovník)
24.10.1927-31.03.1928 Homola, Bedřich ( )
31.03.1928-04.05.1928 Zmek, Josef (Podplukovník)
04.05.1928-15.10.1931 Zmek, Josef (Plukovník)
15.10.1931-09.07.1932 Ingr , Antonín (Podplukovník)
09.07.1932-15.10.1932 Zmek, Josef (Plukovník)
15.10.1932-21.01.1935 Šafařík , Eduard (Plukovník)
21.01.1935-24.09.1938 Ingr , Antonín (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

28.09.1920-24.09.1938 I./27. pěší prapor
28.09.1920-24.09.1938 II./27. pěší prapor
28.09.1920-24.09.1938 III./27. pěší prapor
28.09.1920-24.09.1938 Náhradní prapor 27. pěšího pluku
28.09.1920-24.09.1938 Pomocná rota 27. pěšího pluku
28.09.1920-24.09.1938 Technická rota 27. pěšího pluku
01.10.1935-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní 27. pěšího pluku
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
06.11.1928 předán prapor od města Uherské Hradiště
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina meziválečná, fond Pěší pluk 27
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-27-1920-1938-t72744#413225Verze : 1
MOD