Main Menu
User Menu

Pěší pluk 24 [1920-1938]

24th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 24
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
99. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 223
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 12. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 6. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Znojmo, Kasárny Milana R. Štefánika /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1923 Sponner, Hynek (podplukovník generálního štábu)
DD.01.1923-DD.10.1927 Jansen, Gustav (plukovník generálního štábu)
DD.10.1927-DD.10.1927 Hošek, Rudolf (podplukovník pěchoty)
DD.10.1927-DD.01.1930 Janáček, Josef (podplukovník generálního štábu)
DD.01.1930-DD.11.1930 Koubek, Bedřich (plukovník generálního štábu)
DD.11.1930-DD.09.1932 Basl, Antonín (plukovník generálního štábu)
DD.09.1932-DD.09.1936 Hošek, Rudolf (plukovník pěchoty)
DD.09.1936-24.09.1936 Jaroš, Jiří (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 24, 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie brané moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 494.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-1920-1938-t72741#257890Verze : 2
MOD