Main Menu
User Menu

Pěší pluk 24 [1920-1938]

24th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 24
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 24
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
99. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 12. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 6. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Znojmo, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1923 Sponner, Hynek (Podplukovník)
DD.01.1923-DD.10.1927 Jansen, Gustav (Plukovník)
DD.10.1927-DD.10.1927 Hošek, Rudolf (Podplukovník)
DD.10.1927-DD.01.1930 Janáček, Josef (Podplukovník)
DD.01.1930-DD.11.1930 Koubek, Bedřich (Plukovník)
DD.11.1930-DD.09.1932 Basl, Antonín (Plukovník)
DD.09.1932-DD.09.1936 Hošek, Rudolf (Plukovník)
DD.09.1936-24.09.1936 Jaroš, Jiří (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie brané moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-1920-1938-t72741#563285Verze : 2
MOD
Pěší pluk 24 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 99. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se ve Znojmě, podléhalo velitelství 12. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 6. divise [1920-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-1920-1938-t72741#257890Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 24
Technická správa pěšího pluku 24


Pěší prapor I/24 [1920-1938]
Pěší prapor II/24 [1920-1938]
Pěší prapor III/24 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 24 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 24 [1935-1938]
Pomocná rota pěšího pluku 24
Technická rota pěšího pluku 24
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-1920-1938-t72741#257891Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
podplukovník generálního štábu Hynek Sponner (říjen 1920 – leden 1923),
plukovník generálního štábu Gustav Jansen (leden 1923 – říjen 1927),
podplukovník pěchoty Rudolf Hošek (říjen 1927),
podplukovník generálního štábu Josef Janáček (říjen 1927 – leden 1930),
plukovník generálního štábu Bedřich Koubek (leden 1930 – listopad 1930),
plukovník generálního štábu PhDr. Antonín Basl (listopad 1930 – září 1932),
plukovník pěchoty Rudolf Hošek (říjen 1932 – září 1936),
plukovník generálního štábu Jiří Jaroš (září 1936 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-24-1920-1938-t72741#257892Verze : 0
MOD