Main Menu
User Menu

Pěší pluk 23 [1920-1938]

23rd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 23
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 23
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
23. čs. střelecký pluk
Čs. střelecký pluk 3
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 222
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 17. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 15. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-02.01.1930 Bratislava, Zámecké kasárny /
02.01.1938-24.09.1938 Trnava, Vojenská invalidovna /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.11.1924 Beránek, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.11.1924-DD.10.1925 Konrád, Emanuel (podplukovník pěchoty)
DD.10.1925-DD.05.1928 Beránek, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.05.1928-DD.12.1929 Beránek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.12.1929-DD.09.1931 Viest, Rudolf (plukovník generálního štábu)
DD.09.1931-DD.12.1932 Buben, Josef (plukovník generálního štábu)
DD.12.1932-DD.07.1933 Huslig, Hugo (podplukovník pěchoty)
DD.07.1933-DD.07.1933 Huslig, Hugo (plukovník pěchoty)
DD.07.1933-DD.12.1933 Buben, Josef (plukovník generálního štábu)
DD.12.1933-DD.10.1935 Rýdl, Václav (plukovník pěchoty)
DD.10.1935-DD.11.1936 Kemr, Václav (plukovník generálního štábu)
DD.11.1936-24.09.1938 Vondráček, František (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
24.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk "Amerických Slováků"
Vyznamenání:
Decorations:
Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ-VHA Bratislava - Orgány československej vojenskej správy na Slovensku 1919-1939, fond Velitelství pěšího pluku 23 "Amerických Slovákov", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 493-494.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-23-1920-1938-t72740#257887Verze : 1
MOD