Main Menu
User Menu

Pěší pluk 22 [1920-1938]

22nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 22
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 22
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1920
Předchůdce:
Predecessor:
22. střelecký pluk / 74. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.08.1920-31.12.1937 7. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 13. divise
Dislokace:
Deployed:
30.08.1920-24.09.1938 Jičín, kasárny /

Velitel:
Commander:
30.08.1920-DD.09.1925 Mánek, Josef (Plukovník)
DD.09.1925-DD.10.1926 Horák, Richard (Podplukovník)
DD.10.1926-DD.11.1927 Eliáš, Florián (Podplukovník)
DD.11.1927-DD.06.1928 Mánek, Josef (Plukovník)
DD.06.1928-DD.01.1935 Eliáš, Florián (Podplukovník)
DD.01.1935-DD.08.1935 Matoušek, Josef (Podplukovník)
DD.08.1935-DD.11.1936 Eliáš, Florián (Plukovník)
DD.11.1936-DD.12.1937 Vejmelka, František (Plukovník)
DD.11.1937-24.09.1938 Binka, František (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1923-24.09.1938 pěší pluk Argonský
Vyznamenání:
Decorations:
30.08.1920 Válečný kříž 1914-1919
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-22-1920-1938-t72739#563138Verze : 2
MOD
Pěší pluk 22 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 30. srpna 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 22. střeleckého pluku [1918-1920] a 74. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Jičíně, podléhalo velitelství 7. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 13. divise [1937-1938].


Pluk od října 1923 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk Argonský“ a od svého předchůdce převzal vyznamenání Válečným křížem 1914-1918.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-22-1920-1938-t72739#257884Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 22
Technická správa pěšího pluku 22


Pěší prapor I/22 [1920-1938]
Pěší prapor II/22 [1920-1938]
Pěší prapor III/22 [1920-1938]
Náhradní prapor pěšího pluku 22 [1920-1938]


Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 22 [1935-1938]
Pomocná rota pěšího pluku 22
Technická rota pěšího pluku 22
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-22-1920-1938-t72739#257885Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
major pěchoty, od prosince 1921 podplukovník pěchoty, od ledna 1923 plukovník pěchoty Josef Mánek (srpen 1920 – září 1925),
podplukovník pěchoty Richard Horák (září 1925 – říjen 1926),
podplukovník pěchoty Florián Eliáš (říjen 1926 – listopad 1927),
plukovník pěchoty Josef Mánek (listopad 1927 – červen 1928),
podplukovník pěchoty Florián Eliáš (červen 1928 – leden 1935),
podplukovník pěchoty Josef Matoušek (leden 1925 – srpen 1935),
plukovník pěchoty Florián Eliáš (srpen 1935 – listopad 1936),
plukovník generálního štábu František Vejmelka (listopad 1936 – prosinec 1937),
plukovník pěchoty František Binka (prosinec 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-22-1920-1938-t72739#257886Verze : 0
MOD