Main Menu
User Menu

Pěší pluk 22 [1920-1938]

22nd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 22
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 22
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1920
Předchůdce:
Predecessor:
22. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk 74
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 221
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.08.1920-31.12.1937 7. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 13. divise
Dislokace:
Deployed:
30.08.1920-24.09.1938 Jičín, Kasárny V lipách /

Velitel:
Commander:
30.08.1920-DD.01.1923 Mánek, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.01.1923-DD.09.1925 Mánek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.09.1925-DD.10.1926 Horák, Richard (podplukovník pěchoty)
DD.10.1926-DD.11.1927 Eliáš, Florián (podplukovník pěchoty)
DD.11.1927-DD.06.1928 Mánek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.06.1928-DD.01.1935 Eliáš, Florián (podplukovník pěchoty)
DD.01.1935-DD.08.1935 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.08.1935-DD.11.1936 Eliáš, Florián (plukovník pěchoty)
DD.11.1936-DD.12.1937 Vejmelka, František (plukovník generálního štábu)
DD.11.1937-24.09.1938 Binka, František (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
24.10.1923-24.09.1938 pěší pluk "Argonský"
Vyznamenání:
Decorations:
30.08.1920 Válečný kříž 1914-1919
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 22 "Argonského", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 493.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-22-1920-1938-t72739#257884Verze : 3
MOD