Main Menu
User Menu

Pěší pluk 21 [1920-1938]

21st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 21
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 21
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1920
Předchůdce:
Predecessor:
21. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk 21
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 220
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.08.1920-31.12.1937 8. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 4. divise
Dislokace:
Deployed:
30.08.1920-24.09.1938 Čáslav, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
30.08.1920-DD.10.1920 Eliáš, Alois (major pěchoty)
DD.10.1920-29.12.1922 Šidlík, Václav (podplukovník pěchoty)
29.12.1922-DD.01.1923 Šidlík, Václav (plukovník pěchoty)
DD.01.1923-DD.04.1926 Košťák, Antonín, Ing. (plukovník pěchoty)
DD.04.1926-DD.07.1926 Vinař, František (podplukovník pěchoty)
DD.07.1926-DD.10.1926 Košťák, Antonín, Ing. (plukovník pěchoty)
DD.10.1926-DD.10.1927 Salzmann, Karel (podplukovník pěchoty)
DD.10.1927-DD.03.1928 Košťák, Antonín, Ing. (plukovník pěchoty)
DD.03.1928-DD.07.1928 Procházka, František (podplukovník pěchoty)
DD.07.1928-DD.01.1935 Svoboda, Josef (plukovník pěchoty)
DD.01.1935-24.09.1938 Veselý, František (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
27.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk "Maršála Foche"
Vyznamenání:
Decorations:
30.08.1920 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 21 "Maršála Foche", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006, s. 493.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-21-1920-1938-t72738#560099Verze : 4
MOD