Main Menu
User Menu

Pěší pluk 39 [1920-1938]

39th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 39
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 39
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
39. československý střelecký pluk / Pěší pluk č. 72
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1928-31.12.1937 17. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 9. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.11.1920 Dunajská Streda, ? /
DD.11.1920-DD.06.1921 Bratislava, ? /
DD.06.1921-DD.01.1930 Petržalka, ? /
DD.01.1930-25.09.1938 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-01.12.1920 Matoušek, Josef (Major)
01.12.1920-DD.05.1928 Matoušek, Josef (Podplukovník)
DD.05.1928-DD.01.1935 Matoušek, Josef (Plukovník)
DD.01.1935-DD.08.1935 Valenta, Antonín (Podplukovník)
DD.08.1935-DD.10.1935 Matoušek, Josef (Plukovník)
DD.10.1935-DD.11.1936 Vítěz, Libor (Plukovník)
DD.11.1936-DD.11.1937 Plch, Tomáš (Plukovník)
DD.11.1937-25.09.1938 Engler, Václav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1920-DD.04.1931 pěší pluk Výzvědný
DD.04.1931-DD.09.1938 pěší pluk Výzvědný generála Grazianiho
Vyznamenání:
Decorations:
DD.10.1931 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-39-1920-1938-t72678#550886Verze : 2
MOD
Pěší pluk 39 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 39. střeleckého pluku [1918-1920] a 72. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Dunajské Stredě, od listopadu 1920 v Bratislavě, od června 1921 v Petržalce a od ledna 1930 v Bratislavě, podléhalo velitelství 17. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 9. divise [1920-1938].


Pluk od října 1920 do dubna 1931 nesl čestný název „pěší pluk Výzvědný“ a od dubna 1931 do září 1938 čestný název „pěší pluk Výzvědný generála Grazianiho“, byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 (říjen 1931).


Součástí pěšího pluku bylo:velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 39
Technická správa pěšího pluku 39Pěší prapor I/39 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/39 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/39 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 39 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),Pomocná rota pěšího pluku 39
Technická rota pěšího pluku 39


Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Josef Matoušek (říjen 1920 – leden 1935),
podplukovník Antonín Valenta (leden 1935 – srpen 1935),
plukovník pěchoty Josef Matoušek (srpen 1935 – říjen 1935),
plukovník generálního štábu Libor Vítěz (říjen 1935 – listopad 1936),
plukovník pěchoty Tomáš Plch (listopad 1936 – listopad 1937),
plukovník generálního štábu Václav Engler (listopad 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-39-1920-1938-t72678#257552Verze : 1
MOD