Main Menu
User Menu

Pěší pluk 38 [1920-1938]

38th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 38
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 38
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
88. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 4. pěší brigáda
31.12.1937-01.05.1938 1. divise
01.05.1938-24.09.1938 2. skupina
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.05.1938 Beroun, kasárny /
01.05.1938-24.09.1938 Jihlava, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.12.1921 Horlivý, Miloš (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.10.1923 Horlivý, Miloš (Plukovník)
DD.12.1923-DD.12.1923 Rödl, Eduard (Podplukovník)
DD.12.1923-DD.12.1923 Haužvic, Čeněk (Podplukovník)
DD.12.1923-DD.10.1925 Haužvic, Čeněk (Plukovník)
DD.10.1925-DD.04.1926 Rödl, Eduard (Podplukovník)
DD.04.1926-DD.04.1926 Fiala, Emil (Podplukovník)
DD.04.1926-DD.06.1926 Sláma, Karel (Podplukovník)
DD.06.1926-DD.09.1926 Fiala, Emil (Podplukovník)
DD.09.1926-DD.11.1926 Rödl, Eduard (Podplukovník)
DD.11.1926-DD.10.1931 Nosek, Josef (Plukovník)
DD.10.1931-DD.11.1931 Ingr, Sergej Jan (Plukovník)
DD.11.1931-DD.05.1932 Veselý, František (Plukovník)
DD.05.1932-DD.09.1932 Ingr, Sergej Jan (Plukovník)
DD.09.1932-DD.12.1932 Fiala, Bohuslav (Plukovník)
DD.12.1932-DD.08.1933 Veselý, František (Plukovník)
DD.08.1933-DD.12.1933 Fiala, Bohuslav (Plukovník)
DD.12.1933-DD.10.1937 Rebenda, Vojtěch Evžen (Plukovník)
DD.10.1937-24.09.1938 Maxa, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XIX
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XX

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-38-1920-1938-t72677#565007Verze : 4
MOD
Pěší pluk 38 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 88. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Berouně a od května 1938 v Jihlavě, podléhalo velitelství 4. pěší brigády [1920-1937], od ledna 1938 velitelství 1. divise [1920-1938] a od května 1938 velitelství 2. skupiny [1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-38-1920-1938-t72677#257549Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 38
Technická správa pěšího pluku 38


Pěší prapor I/38 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/38 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/38 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 38 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 38
Technická rota pěšího pluku 38
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-38-1920-1938-t72677#257550Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Miloš Horlivý (říjen 1920 – říjen 1923),
podplukovník pěchoty Eduard Rödl (prosinec 1923),
podplukovník generálního štábu, od prosince 1923 plukovník generálního štábu Čeněk Haužvic (prosinec 1923 – říjen 1925),
podplukovník pěchoty Eduard Rödl (říjen 1925 – duben 1926),
podplukovník generálního štábu Emil Fiala (duben 1926),
podplukovník pěchoty Karel Sláma (duben 1926 – červen 1926),
podplukovník generálního štábu Emil Fiala (červen 1926 – září 1926),
podplukovník pěchoty Eduard Rödl (září 1926 – listopad 1926),
plukovník pěchoty Josef Nosek (listopad 1926 – říjen 1931),
plukovník generálního štábu Sergej Jan Ingr (říjen 1931 – listopad 1931),
plukovník pěchoty František Veselý (listopad 1931 – květen 1932),
plukovník generálního štábu Sergej Ingr (květen 1932 – září 1932),
plukovník generálního štábu Bohuslav Fiala (září 1932 – prosinec 1932),
plukovník pěchoty František Veselý (prosinec 1932 – srpen 1933),
plukovník generálního štábu Bohuslav Fiala (srpen 1933 – prosinec 1933),
plukovník pěchoty Evžen Vojtěch Rebenda (prosinec 1933 – říjen 1937),
plukovník pěchoty Josef Maxa (říjen 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-38-1920-1938-t72677#257551Verze : 0
MOD