Main Menu
User Menu

Pěší pluk 38 [1920-1938]

38th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 38
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 38
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. pěší pluk 88
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 237
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 4. pěší brigáda
31.12.1937-23.05.1938 1. divise
23.05.1938-24.09.1938 2. skupina
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-23.05.1938 Beroun, Kasárny Tomáše G. Masaryka /
23.05.1938-24.09.1938 Jihlava, Velké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.12.1921 Horlivý, Miloš (podplukovník pěchoty)
DD.12.1921-DD.10.1923 Horlivý, Miloš (plukovník pěchoty)
DD.12.1923-DD.12.1923 Rödl, Eduard (podplukovník pěchoty)
DD.12.1923-DD.12.1923 Haužvic, Čeněk (podplukovník generálního štábu)
DD.12.1923-DD.10.1925 Haužvic, Čeněk (plukovník generálního štábu)
DD.10.1925-DD.04.1926 Rödl, Eduard (podplukovník pěchoty)
DD.04.1926-DD.04.1926 Fiala, Emil (plukovník generálního štábu)
DD.04.1926-DD.06.1926 Sláma, Karel (podplukovník pěchoty)
DD.06.1926-DD.09.1926 Fiala, Emil (plukovník generálního štábu)
DD.09.1926-DD.11.1926 Rödl, Eduard (podplukovník pěchoty)
DD.11.1926-DD.10.1931 Nosek, Josef (plukovník pěchoty)
DD.10.1931-DD.11.1931 Ingr, Sergej (plukovník generálního štábu)
DD.11.1931-DD.05.1932 Veselý, František (plukovník pěchoty)
DD.05.1932-DD.09.1932 Ingr, Sergej (plukovník generálního štábu)
DD.09.1932-DD.12.1932 Fiala, Bohuslav (plukovník generálního štábu)
DD.12.1932-DD.08.1933 Veselý, František (plukovník pěchoty)
DD.08.1933-DD.12.1933 Fiala, Bohuslav (plukovník generálního štábu)
DD.12.1933-DD.10.1937 Rebenda, Vojtěch Evžen (plukovník pěchoty)
DD.10.1937-24.09.1938 Maxa, Josef (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XIX
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XX

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 38, 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006, s. 499-500.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-38-1920-1938-t72677#257549Verze : 1
MOD