Main Menu
User Menu

Pěší pluk 35 [1920-1938]

35th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 35
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 35
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
35. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk 35
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 234
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 3. pěší brigáda
31.12.1937-24.08.1938 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.03.1938 Plzeň, Kasárny Prokopa Holého /
26.03.1938-24.09.1938 Klatovy, Kasárny Františka Machníka /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.11.1921 Veselý, František (podplukovník pěchoty)
DD.11.1921-DD.11.1921 Hampl, Gustav (podplukovník pěchoty)
DD.11.1921-DD.01.1922 Baďura, Antonín (major pěchoty)
DD.01.1922-DD.12.1922 Beneš, Jan (podplukovník pěchoty)
DD.12.1922-DD.12.1922 Beneš, Jan (plukovník pěchoty)
DD.12.1922-DD.10.1928 Koptík, Hynek (plukovník pěchoty)
DD.10.1928-DD.03.1929 Koreš, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.03.1929-DD.10.1929 Balvín, Václav (podplukovník pěchoty)
DD.10.1929-DD.10.1932 Kudrna, Miloš (plukovník pěchoty)
DD.10.1932-DD.11.1935 Kučera, Václav (plukovník pěchoty)
DD.11.1935-DD.12.1936 Engler, Václav (plukovník generálního štábu)
DD.12.1936-DD.08.1937 Balvín, Václav (plukovník pěchoty)
DD.08.1937-DD.02.1938 Valenta, Antonín (plukovník pěchoty)
DD.02.1938-24.09.1938 Bělín, Rudolf (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XV
28.02.1938-01.06.1938 Strážní prapor XVI

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
24.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk "Foligno"
Vyznamenání:
Decorations:
28.10.1926 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 35 "Foligno", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 498-499.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-35-1920-1938-t72674#257540Verze : 1
MOD