Main Menu
User Menu

Pěší pluk 34 [1920-1938]

34th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 34
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 34
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
34. střelecký pluk / Pěší pluk 1
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 15. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 8. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.05.1927 Opava, kasárny /
DD.05.1927-DD.01.1938 Hranice, kasárny /
DD.01.1938-24.09.1938 Bruntál, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.07.1924 Hampl, Alois (Podplukovník)
DD.07.1924-DD.08.1924 Aujeský, Julius (Podplukovník)
DD.08.1924-DD.11.1930 Aujeský, Julius (Plukovník)
DD.11.1930-DD.01.1931 Šoupal, Josef (Plukovník)
DD.01.1931-DD.01.1934 Rebenda, Vojtěch Evžen (Plukovník)
DD.01.1934-DD.03.1936 Mrákota, Miloslav (Plukovník)
DD.03.1936-DD.11.1936 Drgáč, Šimon (Plukovník)
DD.11.1936-24.09.1936 Fiala, Miloslav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1937-01.04.1938 Strážní prapor XIII
28.02.1938-24.09.1938 Strážní prapor XXIV

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk střelce Jana Čapka
Vyznamenání:
Decorations:
DD.10.1926 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-34-1920-1938-t72673#563590Verze : 3
MOD
Pěší pluk 34 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 34. střeleckého pluku [1918-1920] a 1. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Opavě, od května 1927 v Hranicích a od ledna 1938 v Bruntále, podléhalo velitelství 15. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 8. divise [1920-1938].


Pluk od října 1923 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk střelce Jana Čapka“ a byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 (říjen 1926).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-34-1920-1938-t72673#257536Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 34
Technická správa pěšího pluku 34


Pěší prapor I/34 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/34 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/34 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 34 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 34
Technická rota pěšího pluku 34
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-34-1920-1938-t72673#257537Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty Alois Hampl (říjen 1920 – červenec 1924),
podplukovník pěchoty, od srpna 1924 plukovník pěchoty Julius Aujeský (červenec 1924 – listopad 1930),
plukovník pěchoty Josef Šoupal (listopad 1930 – leden 1931),
plukovník pěchoty Evžen Rebenda (leden 1931 – leden 1934),
plukovník pěchoty Miloslav Mrákota (leden 1934 – březen 1936),
plukovník generálního štábu Šimon Drgáč (březen 1936 – listopad 1936),
plukovník pěchoty Miloslav Fiala (listopad 1936 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-34-1920-1938-t72673#257538Verze : 0
MOD
Smaltová cedule označující posádku podřízených útvarů 34.pluku
Pěší pluk 34 [1920-1938] - Zdroj: vyfoceno v muzeu Tatra v Kopřivnici (září 2012)

Zdroj: vyfoceno v muzeu Tatra v Kopřivnici (září 2012)
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-34-1920-1938-t72673#460910Verze : 0