Main Menu
User Menu

Pěší pluk 33 [1920-1938]

33rd Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 33
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 33
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 4. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 15. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.02.1938 Cheb, kasárny /
DD.02.1938-24.09.1938 Šaštín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.12.1921 Fabián, Rudolf (Podplukovník)
DD.12.1921-DD.11.1925 Fabián, Rudolf (Plukovník)
DD.11.1925-DD.10.1926 Bláha, Silvestr (Plukovník)
DD.10.1927-DD.02.1929 Bláha, Silvestr (Plukovník)
DD.02.1929-DD.11.1931 Bejl, Jindřich (Plukovník)
DD.11.1931-DD.05.1932 Kadláček, František (Podplukovník)
DD.05.1932-DD.10.1932 Bejl, Jindřich (Plukovník)
DD.10.1932-DD.03.1935 Dašek, Karel (Plukovník)
DD.03.1935-DD.10.1937 Kouřil, František (Plukovník)
DD.12.1937-24.09.1938 Horák, Eduard (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk Doss´ Alto
Vyznamenání:
Decorations:
DD.10.1923 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-33-1920-1938-t72672#563399Verze : 2
MOD
Pěší pluk 33 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 33. střeleckého pluku [1918-1920], 73. pěšího pluku [1918-1920] a 6. střeleckého pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Chebu a od února 1938 v Šaštíně, podléhalo velitelství 4. pěší brigády [1920-1938], od ledna 1938 velitelství 2. divise [1920-1938] a od února 1938 velitelství 15. divise [1937-1938].


Pluk od října 1923 do září 1938 nesl čestný název „pěší pluk Doss´ Alto“ a byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 ().
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-33-1920-1938-t72672#257533Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 33
Technická správa pěšího pluku 33


Pěší prapor I/33 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/33 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/33 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 33 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 33
Technická rota pěšího pluku 33
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-33-1920-1938-t72672#257534Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty, od prosince 1921 plukovník pěchoty Rudolf Fabián (říjen 1920 – listopad 1925),
plukovník pěchoty Silvestr Bláha (listopad 1925 – říjen 1926),
plukovník pěchoty Silvestr Bláha (říjen 1927 – únor 1929),
plukovník pěchoty Jindřich Bejl (únor 1929 – listopad 1931),
podplu-kovník pěchoty František Kadláček (listopad 1931 – květen 1932),
plukovník pěchoty Jindřich Bejl (květen 1932 – říjen 1932),
plukovník pěchoty Karel Dašek (říjen 1932 – březen 1935),
plukovník pěchoty František Kouřil (březen 1935 – říjen 1937),
plukovník generálního štábu Eduard Horák (prosinec 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-33-1920-1938-t72672#257535Verze : 0
MOD