Main Menu
User Menu

Pěší pluk 30 [1920-1938]

30th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 30
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 30
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. pěší pluk 98
Čs. střelecký pluk 30
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 229
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.12.1937 8. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Vysoké Mýto, Kasárny plukovníka Berana /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-17.12.1920 Beran František (plukovník pěchoty)
17.12.1920-18.02.1921 Gärtner František (podplukovník pěchoty)
18.02.1921-05.11.1922 Jahnl František (plukovník pěchoty)
05.11.1922-01.12.1922 Kudr Karel (plukovník pěchoty)
01.12.1922-06.10.1923 Škára Adolf (plukovník pěchoty)
06.10.1923-15.12.1923 Kudr Karel (plukovník pěchoty)
15.12.1923-01.01.1925 Votruba Josef (plukovník generálního štábu)
01.01.1925-27.10.1925 Kindl Václav (podplukovník pěchoty)
27.10.1925-07.02.1928 Mráček Bohumír (plukovník pěchoty)
07.02.1928-04.05.1928 Salzmann Karel (podplukovník pěchoty)
04.05.1928-15.10.1931 Salzmann Karel (plukovník pěchoty)
15.10.1931-DD.12.1935 Závada Bohuslav (plukovník pěchoty)
00.12.1935-30.07.1936 Janouch Karel (podplukovník pěchoty)
30.07.1936-03.08.1936 Janouch Karel (plukovník pěchoty)
00.08.1936-24.09.1938 Závada Bohuslav (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
31.05.1929-24.09.1938 Pěší pluk "Aloise Jiráska"
Vyznamenání:
Decorations:
08.06.1924 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 30 "Aloise Jiráska", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 496-497.
Třicátníci. Vysoké Mýto, plukovní zátiší 1929.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-30-1920-1938-t72669#389919Verze : 6
MOD