Main Menu
User Menu

Bodický, Ladislav

     
Příjmení:
Surname:
Bodický
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Bodický
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.01.1895 Štrba /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.09.1973 Košice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ Vojenskej obrannej oblasti 2 (1944)
veliteľ Pešieho pluku 26 (1945-1947)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
OBRANA 4/2013
URL CZ: https://www.valka.cz/Bodicky-Ladislav-t72540#490933Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Bodicky-Ladislav-t72540#490933Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bodický
Jméno:
Given Name:
Ladislav
Jméno v originále:
Original Name:
Ladislav Bodický
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1905-DD.MM.1906 Maďarský gymnázium, Bratislava
DD.MM.1911-DD.MM.1913 Obchodná školá, Vyškov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 kurz na výchovu dôstojníkov, Vojenská inštrukčná škola pre pechotu, Milovice
DD.MM.1926-DD.MM.1927 ekvitačný kurz pre dôstojníkov pechoty, Bratislava
DD.MM.1934-DD.MM.1935 kurz pre veliteľov oddielov, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.07.1919 podporučík
19.10.1919 poručík
DD.MM.1920 nadporučík
01.01.1921 kapitán
28.10.1924 štábny kapitán
04.07.1929 major
17.05.1939 podplukovník
01.01.1942 plukovník
01.08.1949 prepustený z armády
DD.11.1950 degradovaný
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1939-07.09.1939 Velitel : Pěší pluk 4
01.12.1943-01.07.1944 Velitel : Technická brigáda
01.07.1944-06.07.1944 Velitel : 2. technická divise
15.08.1944-31.08.1944 Velitel : Velitelství divisní oblasti 2
31.08.1944-06.09.1944 Velitel : Vojenská obranná oblast 2
02.10.1945-30.08.1947 Velitel : Pěší pluk 26

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1914-DD.04.1915 71. peší pluk
DD.04.1915-DD.MM.1917 v ruskom zajatí
29.08.1917-05.10.1918 7. československý strelecký pluk
05.10.1918-DD.06.1919 Československý tábor pre Slovákov, Irkutsk
DD.07.1919-14.09.1920 dôstojník 12. československého streleckého pluku
DD.11.1920-DD.10.1921 veliteľ roty, Peší pluk 12
DD.10.1921-DD.02.1922 inštruktor nováčikov maďarskej národnosti, Peší pluk 9
DD.08.1922-DD.10.1922 zástupca veliteľa roty, Peší pluk 9
DD.10.1922-DD.12.1922 inštruktor nováčikov maďarskej národnosti, Peší pluk 46
DD.01.1923-DD.03.1925 veliteľ roty, Peší pluk 9
DD.04.1925-DD.09.1928 Peší pluk 23
DD.09.1928-DD.MM.RRRR Peší pluk 39
27.04.1939-07.09.1939 veliteľ Pešieho pluku 4
DD.09.1939-DD.MM.1940 Inšpektorát Slovenskej brannej moci
DD.10.1940-DD.MM.RRRR prednosta Všeobecného vojenského úradu
DD.09.1941-DD.MM.RRRR správca pracovného zboru MNO
DD.10.1943-DD.07.1944 veliteľ 2. technickej divízie v Taliansku
15.08.1944-06.09.1944 veliteľ Divíznej oblasti 2 / Vojenskej obrannej oblasti 2
08.09.1944-DD.MM.1944 vo vyšetrovacej väzbe
DD.MM.1944-DD.12.1944 1. československá partizánska brigáda J. V. Stalina
14.04.1945-DD.MM.1945 veliteľ strelnice a vojenských objektov v Kamenici nad Cirochou
02.10.1945-30.08.1947 veliteľ Pešieho pluku 26
31.08.1947-DD.MM.RRRR veliteľ posádky v Košiciach
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1923

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1940

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
-

DD.MM.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1941

Kříž světové války 6. stupně
World War Cross 6th Class
Kríž svetovej vojny 6. stupňa
-

DD.MM.1941

Kříž odboje 1. stupně
Resistance Cross 1st Class
Kríž odboja 1. stupňa
-

DD.MM.1949

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1949

Pamětní medaile pěšího pluku 32 "Gardského"
-
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile 39. pěšího pluku "Výzvědného"
-
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Italii
-
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lánik a kol. - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
OBRANA 4/2013
URL CZ: https://www.valka.cz/Bodicky-Ladislav-t72540#491050Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Bodicky-Ladislav-t72540#491050Version : 0
MOD
plukovník Bodický Ladislav


* 04.01.1895 Štrba-Hrádok okres Poprad,
+ 21.09.1973 Košice.


september 1914 - prezentovaný u 71. pešieho pluku vo Viedni,
marec 1915 - odchádza na ruskú frontu,
apríl 1915 - v bojoch pri Lupkove zajatý,
27.08.1917 - v Borispole vstúpil ako dobrovolník do čs. vojska V Rusku,
29.08.1917 - zaradený do 12. roty 7. čs. streleckého pluku, zúčastnil sa bojov na Sibíry,
02.11.1917 - povýšený na slobodníka,
marec-október 1918 - veliteľ družstva,
05.10.1918 - inštruktor v Čs. tábore pre Slovákov v Irkutsku,
27.11.1918 - povýšený na čatára,
01.12.1918 - povýšený na práporčíka,
december 1918 - apríl 1919 - veliteľ polroty,
apríl - jún 1919 - veliteľ čaty,
19.07.1919 - povýšený na podporučíka,
júl 1919 - zapísaný v zozname dôstojníkov ako mladší dôstojník 12. roty,
do október 1919 - veliteľ čaty vpriestore Kansk - Krasnojarsk,
19.10.1919 - povýšený na poručíka,
január 1920 - dočastné velenie 12. roty 12. čs. streleckého práporu,
14.09.1920 - návrat do vlasti,
november 1920 - ako nadporučík veliteľ 2. roty pešieho pluku 12 v Parkani,
01.01.1921 - povýšený na kapitána pechoty,
október 1921- peší pluk 9 v Moste,
28.10.1924 - povýšený na štábneho kapitána,
peší pluk 46 v Kadani,
júl 1927 - v kategórií dôstojníkov absolventov VA,
september 1928 - peší pluk 39, funkcie od zástupcu veliteľa práporu do veliteľ práporu,
27.04.1939 - premiestnený k pešiemu pluku 4 v Bratislave, veliteľ pluku,
17.05.1939 - povýšený na podplukovníka,
marec 1939 - v Malej vojne veliteľ obranného úseku Michalovce,
september 1939 - veliteľ pešieho pluku 4 pri ťažení do Poľska,
od október 1939 - zastával rôzne funkcie,
01.01.1942 - povýšený na plukovníka,
október 1943 - júl 1944 - veliteľ technickej divízie v Taliansku,
september 1944 - veliteľ VDO 2 v Liptovskom Mikuláši,
nepodieľal sa na príprave SNP,
po vyhlásení SNP veliteľ Obrannej Oblasti 2 (Orava, Liptov a Spiš) 1. čs. armády na Slovensku, na funkcií však zlyhal,
06.09.1944 - odvolaný z funkcie,
08.09.1944 - na návrh SNR vzatý do väzby a zbavený hodnosti,
po prepustení mu bola opäť vrátena dôstojnícka hodnosť,
po potlačení povstania sa pridal k partizánom (skupina mjr. Čipku)1. čs. partizánska brigáda J. V. Stalina,
od decembra 1944 sa ukrýva v horách,
30.01.1945 - vojenským sudom v Bratislave odsúdený na trest smrti v neprítomnosti,
apríl 1945 - po prechode frontu sa hlásil v Čs. armáde,
14.04.1945 - prezentovaný a ustanovený ako veliteľ strelnice v Kamenici nad Cirochou,
02.10.1945 - 30.08.1947 - veliteľ pešieho pluku 26 v Jelšave,
31.08.1947 - posádkový veliteľ v Košiciach,
31.07.1949 - z politických dôvodov zbavený činnej služby,
november 1950 - degradovaný na vojaka v zálohe,
15.02.1951 - predurčený pre prápor technickej podpory 54,
máj 1953 - bol mu odobratý dôchodok,
október 1953 - vysťahovaný s rodinov z Košic do Levoče,
21.09.1973 - v Košiciach zomiera.


Vyznamenania:
Československá revolučna medaila, Československý vojnový kríž 1919, Spojenecká medaila Víťazstvo, Československý rad Sokol s hviezdou, Za hrdinstvo III. stupňa, Pamätná medaila 1939 "Javorina -Orava", Kríž svetovej vojny VI. stupňa, Kríž odboja I. stupňa, Štefánikov pamätný odznak, Československá vojenská medaila Za zásluhy I. stupňa, Čestný odznak zlatý Karola IV, Zlatá medaila Karola IV, Za vernost a branné zásluhy vlasti, Pamätné medaily Čs. dobrovolníckeho zboru v Taliansku peší pluk 39 "Výzvedný", peší pluk 32 "Gardský".


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL CZ: https://www.valka.cz/Bodicky-Ladislav-t72540#256884Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Bodicky-Ladislav-t72540#256884Version : 0