Main Menu
User Menu

Benka-Rybár, Andrej

     
Příjmení:
Surname:
Benka-Rybár
Jméno:
Given Name:
Andrej
Jméno v originále:
Original Name:
Andrej Benka-Rybár
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor vo výslužbe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.10.1915 Bardejov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.02.2002 Bratislava
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha
František Cséfalvay a kol. - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945, VHÚ Bratislava, e-ISBN 978–80–89523–27-6
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Benka-Rybar-Andrej-t72216#393545Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Benka-Rybár
Jméno:
Given Name:
Andrej
Jméno v originále:
Original Name:
Andrej Benka-Rybár
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1925-DD.MM.1929 meštianska škola, Bardejov
DD.MM.1930-DD.MM.1935 Vysoká hospodárska škola, Košice
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1950 Kurz veliteľov vojenských telies, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.02.1937 podporučík prezenčnej služby
15.05.1939 poručík
01.08.1940 nadporučík
01.01.1943 stotník
28.10.1944 štábny kapitán
06.02.1947 major
DD.MM.1954 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.1961 záloha
25.08.1994 generálmajor vo výslužbe
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1940-01.03.1941 Velitel : Pěší rota 4/5
26.06.1941-19.08.1941 Velitel : Pěší rota 4/1
28.03.1942-01.01.1943 Velitel : Kulometná rota 8/101
01.01.1943-07.06.1943 Velitel : Kulometná rota 8/101
01.01.1951-30.04.1951 Velitel : 36. pěší pluk

Ručně vyplněné položky:
01.10.1935-DD.MM.RRRR vojak Pešieho pluku 45, Chust
DD.01.1938-DD.MM.RRRR veliteľ čaty
30.11.1939-DD.MM.RRRR veliteľ roty
01.10.1940-DD.MM.RRRR veliteľ roty, Peší pluk 5
DD.04.1941-DD.MM.RRRR veliteľ čaty, Peší pluk 1
15.06.1941-DD.MM.RRRR veliteľ kanónovej batérie
19.08.1941-DD.MM.RRRR veliteľ horskej kanónovej batérie
24.11.1941-DD.MM.RRRR veliteľ kurzu na cvičenie záložníkov, Peší pluk 4
07.02.1942-DD.MM.RRRR veliteľ 4. guľometnej roty a následne veliteľ kasárni
07.06.1943-DD.MM.RRRR dočasný veliteľ Náhradného práporu, Peší pluk 1
09.09.1944-10.10.1944 veliteľ 23. pešieho práporu, 3. taktická skupina
DD.11.1944-08.05.1945 v nemeckom zajatí
03.08.1945-DD.MM.RRRR veliteľ Náhradného práporu, Peší pluk 23
30.09.1947-DD.MM.RRRR mobilizačný dôstojník Pešieho pluku 39
01.06.1948-DD.MM.RRRR veliteľ Náhradného práporu, Peší pluk 39
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR veliteľ 36. pešieho pluku
DD.MM.1952-DD.MM.1958 učiteľ na Vojenskej akadémii v Prahe
DD.MM.1958-DD.MM.1961 pomocník náčelníka Oddelenia pre bojovú prípravu, Krajská vojenská správa
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1946

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.1947

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
niektoré zdroje uvádzajú tvar priezviska: Benko-Rybár
Zdroje:
Sources:
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Benka-Rybar-Andrej-t72216#467075Verze : 1
MOD
ďalšia fotografia:
URL : https://www.valka.cz/Benka-Rybar-Andrej-t72216#537505Verze : 0
MOD
generálmajor Benka-Rybár Andrej


1930-1935 - Študoval na Vysokej hospodárskej škole v Košiciach,
01. 10. 1935 - Vojenská prezenčná služba ako ašpirant peší pluk 45 Rumunský,
01. 02. 1937 - vymenovaný na podporučík,
01. 10. 1937 - preložený do zálohy následne však dopbrovolne prijatý na ďalších 6 mesiacov,
január 1938 - veliteľ čaty,
01. 04. 1938 - predlžil záväzok o ďalších 6 mesiacov,
01. 10. 1938 - podržaný v ďalšej službe na základe mobilizácie,
16. 12. 1938 - prepustený do zálohy,
Po vzniku Slovenského štátu znovu prijatý,
15. 05. 1939 - preložený k dôstojníkom z povolania ako poručík,
30. 11. 1939 - veliteľ roty ,
01. 08. 1940 - povýšený na nadporučíka,
01. 10. 1940 - premiestnený ako vel 4. roty pešieho pluku 5 v Levoči,
01. 03. 1941 - vel štábnej roty pešieho pluku 1,
15. 06. 1941 - veliteľ kanónovej batérie,
26. 06. 1941 - východný front ako veliteľ 4. roty, peší pluk 1,
19. 08. 1941 - návrat z východného frontu a veliteľ horskej kanónovej batérie, následne predseda správy budov v kasárňach na Mlynských Nivách v Bratislave,
24. 11. 1941 - veliteľ kurzu na cvičenie záložnikov,
07. 02. 1942 - veliteľ 4. guľometnej roty a následne veliteľ kasárni v Mlynských Nivách,
07. 03. 1942 - opäť východný front k ZD,
28. 03. 1942 - veliteľ 8. roty peší pluk 101,
01. 01. 1943 - povýšený na stotníka pechoty,
20. 02. 1943 - návrat na Slovensko a veliteľ 4. a veliteľ kasárni v Mlynských Nivách neskôr telovýchovný dôstojník pluku,
07. 06. 1943 -dočastný veliteľ náhradného práporu pešieho pluku 1 a veliteľ posádky v Trnave kde sa zapája aj do ilegálneho odboja,
Organizoval prechod posádky do SNP,
09. 09. - 10. 10. 1944 - veliteľ práporu Dunaj III. TS 1. čs armády na Slovensku,
Zúčastnil sa bojov v priestoroch Hronský Beňadik, Horné Hámre, Žarnovca, Hronská Dúbrava a Dobrá Niva,
28. 10. 1944 - povýšený na štábneho kapitána,
november 1944 - padol do nemeckého zajatia internovaný v tábore Lamsdorf,
08. 05. 1945 - oslobodený,
03. 08. 1945 - veliteľ náhradného práporu pešieho pluku 23 v trnave,
06. 02. 1947 - povýšený na majora,
30. 09. 1947 - mobilizačný dôstojník peší pluk 39,
01. 06. 1948 - veliteľ náhradného práporu pešieho pluku 39,
1950 - absolvoval kurz dôstojníkov vojenských telies v Prahe,
1950-1952- zástupca veliteľa pluku neskôr veliteľ pluku v Šumperku,
1952 - 1958 - učiteľ na VA v Prahe,
1954 - povýšený na plukovníka,
1958- 1961 - v Hradci Králove a Bratislave,
1961 - v hodnosti plukovník preradený do zálohy,
pri príležitosti 50. výročia SNP prezidentom vymenovaný za generálmajora.


Zdroj : VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
URL : https://www.valka.cz/Benka-Rybar-Andrej-t72216#255036Verze : 0