Main Menu
User Menu
Reklama

GBR - Bailey Bridge (mostová súprava)

BB

Mostová súprava BB ( BAILEY BRIDGE ) je oceľový, rozoberateľný , priehradový most , spravidla so spodnou mostovkou nosnosti 40, 50 až 60 t. Hlavné nosníky sa zostavujú z priehradových dielov spojených navzájom priehradovými trnmi. Dĺžka priehradového nosníka je 3.050 mm. Mostová súprava BB je určená na stavbu mosta bez medziľahlých podpier. Zo súpravy možno stavať aj mosty s viacerými mostnými poľami s medziľahlými podperami.


Variácie mostov zo súpravy BB :


- jednoposchodové : jednoradový, dvojradový, trojradový.
- dvojposchodové : dvojradový, trojradový.
- trojposchodové : dvojradový, trojradový.


Jednoposchodové mosty sa spravidla stavajú vysúvaním ľahkej konštrukcie, tzv. výsuvného krakorca, vyváženého vlastnou mostnou konštrukciou. Most sa s výsuvným krakorcom zostaví na valčekoch a sunie sa cez prekážku, kým krakorec nedosadne na dosadacie valčeky na protiľahlom brehu. Krakorec sa potom rozoberie a súčasne sa most na vlastnom brehu zdvihne zdvihákmi, valčeka sa odstránia a most sa spustí na ložiská. Nakoniec s pripoja rampy na oboch brehoch. Most je možno vysúvať stavebnou jednotkou alebo automobilom.


Hlavné nosníky sú naprieč spojené priečnikmi. Na vonkajšej strane nosníkov je lávka pre peších, široká 750 mm. Most je na oboch koncoch uložený na ložiskách a je vystrojený nájazdovými rampami.


Šírka vozovky je 3.270 mm.
Priechodný profil medzi hlavnými nosníkmi je 3.750 mm.


Materiál mostovej súpravy BB s nosnosťou 40 t – dvojradový jednoposchodový - rozpätia 24,4 m ( 8 priehrad ) s dvoma nájazdovými rampami dvoma poľami je naložený 11 automobiloch s nosnosťou 3 t :


- 4 automobily s priehradovými dielmi + 4 automobily s mostovkou + 2 automobily s rampami + 1 automobil s pomôckami.Zdroj : Vojenské mosty a zásobovanie vodou SVŠT 1984
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - Schéma mostovej súpravy BB

Schéma mostovej súpravy BB
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - Príklad použitia BB - jednoposchodový - trojradový.

Príklad použitia BB - jednoposchodový - trojradový.
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - Most BB jednoposchodový - dvojradový.

Most BB jednoposchodový - dvojradový.
URL : https://www.valka.cz/GBR-Bailey-Bridge-mostova-suprava-t72183#254823Verze : 0
Bailey Bridge "zachovaný" v areálu podzemní letecké továrny Rabštejn-Jánská
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/GBR-Bailey-Bridge-mostova-suprava-t72183#274855Verze : 0
MOD
Město Třebíč se, kromě historických památek zapsaných mezi památky UNESCO, může pochlubit i dvěma dochovanými příhradovými mosty typu Bailey.
Oba přemosťují řeku Jihlavu. První je u areálu městského koupaliště. Most na tomto místě stojí od roku 1948 a je ve zdvojené konfiguraci. Traverzy pod mostovkou nejsou připevněny svorkami, ale jsou přivařeny. Most byl dlouhou dobu neudržován a chátral. V letošním roce byly provedeny alespoň základní opravy a most dostal nový nátěr zelenou barvou. Již delší dobu probíhá snaha o jeho vyhlášení za technickou památku. Most je používán jako lávka pro pěší. Konfigurace mostu je D-S (dvojřadý-jednoposchoďový)


Druhý dochovalý Bailey Bridge je u autokempu v Třebíči. Most je pravidelně udržován a opravován, ale díky velké frekvenci přejíždějících vozidel jeho konstrukce trpí. Ne zcela obvyklé je použití jednoho krajního dílu Mk.III. Konfigurace mostu je S-S (jednořadý-jednoposchoďový).
Oba mosty systému Bailey pochází pravděpodobně z poválečné pomocí UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - Fotografie mostu u koupaliště.  Zdroj: vlastní foto.

Fotografie mostu u koupaliště. Zdroj: vlastní foto.
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-Bailey-Bridge-mostova-suprava-t72183#323574Verze : 0
Přikládám ještě fotografie druhého mostu v Třebíči - Poušově.
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) - zdroj: vlastní foto

zdroj: vlastní foto
GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


GBR - Bailey Bridge (mostová súprava) -


URL : https://www.valka.cz/GBR-Bailey-Bridge-mostova-suprava-t72183#323576Verze : 0