Main Menu
User Menu

CZK - RM - President Masaryk (1932)

     
Název:
Name:
President Masaryk
Originální název:
Original Name:
President Masaryk
Kategorie:
Category:
říční hlídková loď (říční monitor)
Třída:
Class:
President Masaryk
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Lodenice Komárno, Československo (dnes Slovenská republika) /
Založení kýlu:
Laid Down:
DD.08.1929
Spuštění na vodu:
Launched:
19.10.1930
Uvedení do služby:
Commissioned:
08.10.1932
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
DD.04.1978 sešrotován zbytek trupu
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pavala, Karel (Kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ciecior, Rolf (Oberleutnant zur See)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
3 důstojníci + 3 rotmistři + 32 námořníků / 3 officers + 3 warrant officers + 32 seamen


po roce 1939 / after 1939:
2 důstojníků + 3 poddůstojníci + 26 námořníků / 2 officers + 3 non-commissioned + 26 seamen
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
185 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
214 t
Délka:
Length:
47.5 m
Šířka:
Beam:
6.0 m
Ponor:
Draught:
1.07 m
Pancéřování:
Armour:
trup: 5 mm
paluba: 5 mm
velitelská věž: 10 mm
dělové věže: 10 mm
kulometné věže: 8 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x 3-bubnový kotel Škoda (systém Yarrow)
2x parní turbína Škoda (systém Curtis)


od dubna 1944 (jako Bechelaren):
2x diesel MWM RS 143 SU (celkem 1800 HP)
Výkon:
Power:
1715.1 kW při 1050 ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
28 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
31 km/h
Dosah:
Range:
1200 km při rychlosti 31 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
4x 66 mm/d35 Škoda vz.30 (2xII), 360 nábojů
4x kulomet 7,92 mm vz.Š-7/24 (2xII)
10x závěrná mina Z vz.28 nebo vz.32


Jako Bechelaren:
od května 1941
4x 66 mm/d35 Škoda vz.30 (2xII), 360 nábojů
1x 20 mm
2x kulomet 7,92 mm vz.Š-7/24 (1xII)


od dubna 1944
4x 66 mm/d35 Škoda vz.30 (2xII), 360 nábojů
1x 37 mm
4x 20 mm (1xIV)


od dubna 1945
2x 88 mm/ SKC/35 (2xI)
1x 37 mm
4x 20 mm (1xIV)


od konce roku 1946
bez výzbroje
Vybavení:
Equipment:
1x otočný dálkoměr
1x světlomet d= 90 mm
1x člun
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
V dubnu 1939 předána Německu, 08.09.1939 zařazena do německé dunajské flotily jako Bechelaren
Zdroje:
Sources:
www.mo-na-ko.net/lode-CsMM.htm
www.wikipedia.cz
HUBERT, Miroslav Ing., PAVALA, Karel: Vojenské lodě Československa 1918-1959. 1.vydání. Praha: Ares s.r.o. 1999. 56s. ISBN 80-86158-11-X
HUBERT, Miroslav Ing.: Hlídková loď President Masaryk v pohledu techniky. 1.vydání. Praha: Mare-Czech, Ares s.r.o. 2004. 132s. ISBN 80-9031 49-2-9
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě [4]. 1. vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3


Bechelaren (ex-President Masaryk) v letech 1941/42

President Masaryk při první zkušební plavbě s vojenskou posádkou v prosinci 1931
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#254324Verze : 0
VHU Praha, 8.5.2010, vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#358906Verze : 0
MOD
Diskuse
Vážení,
proč je u hlídkové lodi PM uvedena zkratka RM (asi River Monitor)? Nebo mezinárodní klasifikace válečných lodí nezná odpovídající výraz a zkratku pro říční hlídkové lodě.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#358914Verze : 0
MOD
Pravidla sekce pro období 1900-1945 určují tyto zkratky:


Říční válečné lodě
RM - říční monitor (river monitor)
RG - říční dělový člun (river gunboat)
RP - říční hlídkový člun (river patrol boat)
RL - říční minonoska
RS - říční minolovka
RA - ozbrojená loď
RX - pomocná nebo speciální loď (nerozlišeno)
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#358915Verze : 0
MOD
Díky za informaci a jen pro zajímavost přikládám sken strany 227 z námořní ročenky Jane's, kde je tato loď zařazena mezi: River Patrol Vessels.


Zdroj
Jane's Fighting Ships 1942, datum vydání červen 1943, ISBN nemá
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#358920Verze : 0
MOD
Pro vysvětlení:
Oficiálně byla loď President Masaryk vedena v ČS armádě jako hlídková loď. Vzhledem ke své silné výzbroji se o ní někdy hovoří jako o monitoru.


Co se týče zkratky - bohužel není možné, aby každý jednotlivý (mnohdy speciální) typ lodi měl svou vlastní zkratku. byl by v tom obrovský chaos a bylo by to strašně nepřehledné. Proto bylo vytvořeno několik zkratek, které by měly zahrnovat co největší množství typů, které se pod ně dají schovat.

Zkratka (kód) je pak především orientační, aby si dotyčný uživatel dokázal představit, do jaké kategorie loď zhruba spadá. U států s mohutným loďstvy je poměrně časté, že jména lodí se v průběhu desetiletí a staletí opakují, ale každá loď je jiného typu.


Rozhodující je pak to, co je napsáno v řádku typ v tabulce v konkrétním příspěvku. Zde už žádna omezení neplatí a daný typ může být upřesněn do detailu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#362118Verze : 0
According the German Battle Raports and other German notices, the >>Bechelaren<< was always till 1944 rated as a
Fluß-Wachboot (River Patrol Vessel) or in older-fashioned German language (or more Austrian idiom) as Fluß-Wachtboot.
In 1945 >>Bechelaren<< was rated as a Fluß-Kanonenboot (River Gun-Boat).
BUT NEVER as a Monitor.


A Monitor is a very simple said a
smallest possible ship, with biggest possible guns.MfG Michi
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#404448Verze : 0
Thank´s for Your notice, but....


First of all. I don´t know, how good your Czech is, so how can You understand our earlier discussion?


Our rule is, to sorting type of ships as per their original owners/builders. It means, that I´m not very care about German or Austrian rating of Bechelaren from 1944/45, because originaly, she was Czechoslovak ship and had been built there too.
However, if you can notice, in the table, she is classified primary as "river patrol vessel", the same type You have mentioned. So there is no controversy.
In brackets only, there is "secondary" type marking - river monitor, because sometimes, in some sources, she is mentioned like this. (I have mentioned this in my previous report in Czech too)


Regarding the "monitor" thing, I can´t agree with You completely. If we are talking about the "river monitors", They are rather "river ships with stronger armament (bigger guns) then usual river warships, than Your definition. As per my opinion, Prezident Masaryk fully correspond with this definition.


Brgds
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM-President-Masaryk-1932-t72094#404478Verze : 0