Main Menu
User Menu

Řád Vasův

Vasaorden

     
Název:
Name:
Řád Vasův
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
řetěz
1. komandér velkokříže
2. komandér 1. třídy
3. komandér
4. rytíř 1. třídy
5. rytíř
6. odznak Vasa
7. zlatá medaile
8. stříbrná medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#406993Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - řetěz
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648171Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vasův - komandér
Order of Vasa - Commander
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648181Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův 1. třída - velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden Kommendör med stora korset
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#406995Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - komandér 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648172Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - komandér
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648173Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - rytíř 1. třídy
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648174Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vasův - komandér 1. třídy
Order of Vasa - Commander 1st Class
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648180Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - rytíř
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648175Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - zlatá medaile
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648176Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vasův - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Vasaorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.05.1772
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Robert Werlich: Orders and Decorations of all Nations, Washington 1974
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648177Verze : 0
MOD
Vasův královský řád (Kungliga Vasaorden)

Švédský řád, udělovaný občanům Švédska (ale i cizincům) za služby vlasti, především v oblasti zemědělství, hornictví, obchodu, průmyslu, řemeslnictví, vzdělání a službě veřejnosti.
Byl založen 29. května 1772 švédským králem Gustavem III.
Není omezen ani datem narozením ani dosaženým vzděláním, může být udělen komukoliv. Je to nejmladší ze švédských řádů, ale od roku 1974 se neuděluje.
Kungliga Vasaorden má 5 stupňů
-Komandér Velkého kříže - nosí odznak na řetězu kolem krku nebo na šerpě přes pravé rameno a hvězdu na levé straně hrudi
-Komandér 1.třídy - nosí odznak na stuze kolem krku a hvězdu na levé straně hrudníku
-Komandér - nosí odznak na stuze kolem krku
-Rytíř 1.třídy (Člen 1.třídy pro ženy a duchovní) - nosí odznak na stužce na levé straně hrudi
-Rytíř (Člen pro ženy a duchovní) - nosí odznak na stužce na levé straně hrudi
Navíc, Odznak Vasy a Medaile Vasy, se nosí na stužce na levé straně hrudi
Řetěz Řádu je zlatý, obsahuje 4 znaky krále Gustava Vasy, 4 znaky Holsteinu - místa narození krále Adolfa Frederika (otec Gustava III.) a 4 znaky Švédského království
Odznak Řádu je bíle smaltovaný maltézský kříž, stříbrný pro stupeň Rytíř, zlatý nebo pozlacený pro ostatní stupně. V centrálním oválném disku na kříži je nápis "Gustaf D III. Instiktare MDCCLXXII" (Založeno Gustavem III. 1772). Je udělován od roku 1860 a nahradil starší verzi, udělovanou do roku 1860, kterou byla zlatá medaile se znakem rodu Vasa - snopem ve středu, obkroužený nápisem "Gustaf den Tredje Instiktare MDCCLXXII" v červeném poli. Rub i líc mají stejnou podobu.
Odznak Vasy je je podobný kříži pro stupeň Rytíř, není však bíle smaltován. Byl založen v roce 1895.
Hvězda Řádu je stříbrný maltézský kříž se stříbrným snopem ve středu. Pro stupeň Komandér Velkého kříže má navíc stříbrný kopřivový list mezi rameny kříže.
Medaile Vasy má tři stupně, zlatý, pozlacený stříbrný a stříbrný, na líci s vyobrazením kříže Řádu, na rubu s vyobrazeným vavřínovým věncem a místem na vygravírování jména vyznamenaného.
Stužka Řádu je zelená
zdroje:
www.medal-medaille.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Vasa
revens.com
heerenvanbronckhorst.com
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasaorden
wapedia.mobi
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#254294Verze : 1
Název
Name
Řád Vasův - řetěz
Order of Vasa - Collar
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
15.06.1866 -, Oskar II.
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648178Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vasův - rytíř 1. třídy
Order of Vasa - Knight 1st Class
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Müller, Georg Alexander von
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648182Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vasův - rytíř
Order of Vasa - Knight
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648183Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vasův - zlatá medaile
Order of Vasa - Gold Medal
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648184Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Vasův - stříbrná medaile
Order of Vasa - Silver Medal
Vasaorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Rad-Vasuv-t72075#648185Verze : 0
MOD