Main Menu
User Menu

Beckov

zřícenina hradu

     
Název:
Name:
Beckov
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad
Stav:
Condition:
zřícenina
Přístupnost:
Accessibility:
přístupno v návštěvních hodinách
Obec:
Municipality:
Beckov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°47'27.00"N 17°53'53.00"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.hrady.sk
www.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Beckov-t72052#426721Verze : 0
MOD
Beckov (ruina hradu)
Beckov Castle
Burg Beckov


Nachádza sa na západnom Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji a v trenčianskej Stolici nad Považským podolím na okrajovom útese Považského Inovca na strmom, 70 metrov vysokom kolmom vápencovom brale priamo nad mestečkom Beckov vo výške 245 metrov nad morom. Na 48° 47' 27. 53" severnej šírky 17° 53' 54. 72" východnej dĺžky. Je to z diaľky dobre viditeľná dominanta okolia krásne viditeľná aj z diaľnice D1. Hrad Beckov je národná kultúrna pamiatka.

Jeho ďalšie názvy, ktoré sa vyskytujú v kronikách a dobových spisoch sú Beckovský hrad, 1208, 1226 castrum Blundix, 1219 Blonduch, 1222 Blondich, 1244 Bolonduch, 1264 castrum Bolonduch, 1308 Bolunduch, 1388 Galancz sive Beczkow, Blundus, Bolondos, Bolondóc, Bolondócz.


Podľa archeologického výskumu sa zistilo, že najstaršie osídlenie hradného brala pochádza z neskorolaténskeho obdobia z prelomu letopočtu. Výrazné je slovanské osídlenie z veľkomoravského a poveľkomoravského obdobia, počínajúc druhou polovicou 9. storočia, ktoré postupne prerástlo do hradu.
Hrad Beckov sa spomína ako starý hrad pod názvom Blundus už v Anonymovej kronike (notár kráľa Bela III.) z prelomu 12. a 13. storočia v ktorej sa spomína dobývanie územia starými Maďarmi a zaujatie hradu Beckov, ktorý sa nepodarilo na prvýkrát dobiť. Existenciu hradu potvrdil aj archeologický výskum. Hrad Beckov vybudovali pôvodne vďaka svojej strategickej polohe ako kráľovský pohraničný strážny hrad, ktorý kontroloval veľkú časť stredného Považia a ako kráľovský hrad sa uvádza aj v listine Bela IV. z roku 1255. V roku 1241 hradní ozbrojenci odvrátili aj útok mongolských jazdcov. Kamenný hrad pochádza z 13. storočia a pôvodne bol základ hradu tvorený štvorhrannou stenou, obranou stenou a dvojposchodovým palácom. Hradu Beckov sa neskôr zmocnil Matúš Čák Trenčianský zhruba na dvadsať rokov. Rozsiahlejšie stavebné úpravy sú z konca 13. storočia, keď patril Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Po jeho smrti v roku 1321 je hrad znova v rukách kráľa Karla Róberta a hrad spravovali panovníkom poverení kráľovskí kasteláni napríklad magister Geben (v roku 1330).


V roku 1379 Ľudovít I. Veľký hrad za zásluhy v bojoch na Balkáne a v Taliansku donáciou daroval Mikulášovi Bánffymu z Dolnej Lindvy. Ďalšie rozsiahlejšie úpravy sú najmä z prelomu 14. a 15. storočia, keď sa dostal do rúk Stiborovcov, ktorých činnosť podstatne ovplyvnila stavebný vývoj hradu a jeho opevnenia. Poľský šľachtic Stibor (v iných zdrojoch Ctibor z Ctiboríc) z rodu Ostoja prevzal hrad roku 1388 od uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. Stiborovci patrili v tých dobách medzi najvplyvnejších ľudí v Uhorsku a najmä Stibor Ostoja zo Stiboríc. Stibor najprv slúžil uhorskému kráľovi Ľudovítovi I. Veľkému, keď kráľ Ľudovít I. Veľkýzomrel, Stibor slúžil a pomáhal jeho vdove, kráľovnej Alžbete. Uhorský snem následne zvolil za kráľovnú jej dcéru Máriu, ktorej snúbencom bol Žigmund Luxemburský. Stibor ako jeho verný vojvodca a dvoran dostal za svoje zásluhy v boji proti husitom a Benátkam obrovský majetok. Zastával úrady bratislavského, nitrianskeho, oravského a trenčianskeho župana. Dostal mnoho hradov a panstiev na Považí. Keď bol v roku 1400 titulovaný ako Pán Váhu, vlastnil panstvá, ktoré mali viac ako 300 obci a osád. Stibor z hradu urobil honosné sídlo a neskôr dostal predikát Stibor z Beckova. Po jeho smrti v roku 1414 Stiborove majetky zdedil jeho syn ktorého mal s Poľkou Dobrochňou, Stibor II., alebo aj nazývaný mladší, ktorý bol absolvent Karlovej univerzity v Prahe. K najstarším budovám ranogotického hradu patrilo predovšetkým opevnenie horného hradu po celom obvode vápencového brala a štvorhranná obranná a súčasne obytná veža. Zachovalo sa aj murivo základov zo starších objektov opevnenia. V severnej najvyššie položenej časti opevneného priestoru postavili palác, na nádvorí ktorého sa zistila cisterna. Obranný systém stavali aj na nižších častiach hradného brala. Stibor veľkú pozornosť venoval obrane Beckovského hradu. Stibor pozval z Benátok, ale i z Nemecka, Poľska a Čiech viacerých staviteľov, kamenárov a maliarov, ktorí hrad renesančne prestavali. Pred dolným nádvorím vybudoval vstupnú bránu s barbakanom, v dolnom nádvorí umiestnil hradnú posádku, hospodárske stavby a opevnil studňu. Padací most tvoril prechod do horného hradu, ktorý prebudoval na panské sídlo s centrálnym nádvorím obklopeným palácmi. Nádvorie bolo prístupné podjazdom zo sedíliami v prízemí priečneho obytného krídla. Na východnej strane hradu vznikla hradná kaplnka s bohatou maliarskou a kamenárskou výzdobou. Nové opevnenia uzavreli do svojho systému najstaršiu obytnú vežu, ktorá stratila svoju pôvodnú funkciu. Gotické úpravy charakterizoval celý rad bohato stvárnených kamenárskych a maliarskych prác, vychádzajúcich z poľských a českých koreňov.


Dcéra Stibora II. s Katarínou Séčéniovou, Katarína Margita, ktorá v roku 1434 po smrti Stibora II., ktorý padol v boji proti husitským vojskám pri Trnave Beckovský hrad zdedila sa vydala za Pavla Bánffyho z Dolnej Lindvy. Bánffyovci sa takto dostali k hradu v roku 1437 po druhý raz. Po Pavlovi Bánffym hrad a panstvo vlastnil Ján, Žigmund, Vavrinec, Anton, František a Ladislav z rodu Bánffyovcov. Stiborovský gotický hrad s vysokými vežami a dokonalým obranným systémom sa zmenil už za Bánffyovcov, ktorí z pôvodného gotického hradu postupnými prestavbami a úpravami inšpirovanými talianskymi vzormi vytvorili renesančné panské sídlo. Pri renesančných úpravách znovu Beckovský hrad silno opevnili aby sa zachovala jeho obranná úloha. Obranyschopnosť Beckovského hradu sa preverila počas protitureckých bojov, keď v roku 1599 Turci hrad neúspešne obliehali. Hrad pri renesančnej úprav dostal aj novú siluetu. Horný hrad zjednotili renesančnou atikou, v dolnom nádvorí vznikla mohutná delová bašta.
URL : https://www.valka.cz/Beckov-t72052#254164Verze : 0
Bánffyovci na Beckove boli dlho a posledný z nich, Ján, padol ako bezdetný v boji proti Turkom v roku 1595. Tak vymrela beckovská vetva tohto rodu. Roku 1646 rod Bánffyovcov vymiera smrťou Krištofa Bánffyho a ich nasledovníci nevenujú spravovaniu Beckovského hradu už takú veľkú pozornosť. Vlastníctvo a správu Beckovského hradu prevzal beckovský komposesorát, pričom na vlastníctve hradu sa zúčastňovali rodiny Esterházyovcov, Kanižaiovcov, Nádašdyovcov, Drugethovcov, Pongrácovcov, Suňogovcov a Rátkayovcov. Pre nezáujem vlastníkov o financovanie sa vykonávali len najnevyhnutnejšie opravy. Mnohým komposesorom sa Beckovský hrad zdal nepohodlným a najmä nákladným na údržbu. Preto ho opúšťali a stavali si v meste honosné kúrie a kaštiele. V súvislosti s vešeléniovským sprisahaním boli v roku 1672 zabavené nielen nehnuteľné majetky, ale aj hnuteľný inventár, nábytok, šatstvo, rozličné drahocennosti a knihy. Stav hradu sa zhoršoval aj prítomnosťou cisárskej vojenskej posádky, ktorá sa tu zdržiavala v čase protihabsburských povstaní. Posledná vojenská udalosť sa na Beckovskom hrade udiala v roku 1707, keď kurucké jazdecké vojská Ladislava Ocskaya napadli a obsadili mestečko Beckov pri hrade však narazili na silný odpor obrancov a povstalci utrpeli krvavú porážku. Kuruci z pomsty vyrabovali a zničili mestečko. Prechodne hrad slúžil ako vezenie. Beckovský hrad postupne chátral a jeho skazu zavŕši požiar v roku 1727 (podľa iných zdrojov 1729 alebo 1709). Ten zničil väčšinu budov a od tej doby je už hrad opustený. Beckovský hrad postupne strácal svoj význam, a od roku 1729 sa nepoužíval.


V súčasnosti Beckovský hrad prešiel od roku 1970 čiastočnou rekonštrukciou a od roku 1996 je prístupný návštevníkom. V júli sa tu konajú hradné slávnosti spojené s dobývaním hradu husitami. Dobývanie Beckovského hradu každoročne organizuje Združenie hradu Beckov Bludní rytieri.


Mestečko Beckov
Narodili sa a pôsobili tu významné osobnosti - geológ Dionýz Štúr, štúrovec Jozef Miloslav Hurban, maliar Ladislav Mednyánszky a jeho príbuzný Alojz Mednyánszky, známy hlavne ako autor cestopisu Malebná cesta dolu Váhom. Zo žien to bola napríklad Zuzana Beňovská - manželka slávneho Mórica Beňovského, dobrodruha, diplomata, cestovateľa a prvého kráľa ostrova Madagaskar. Stála expozícia dejín Beckova sa nachádza v renesančnej kúrii zemianskej rodiny Ambrovcov. Ďalší slávny rodák bol Štefan Pilárik evanielický kňaz a spisovateľ. Legendárnou bola v kostole na oltári umiestnená gotická plastika - madona, ktorej sa vyrovnali iba tie najkrajšie v strednej Európe. V súčasnosti sa táto 1,80 m vysoká plastika nachádza v Koryčanoch na Morave a známa je ako zázračná uzdravujúca "Čierna madona".


Legenda o vzniku hradu
Podľa legendy chodili šľachtici veľmi radi na poľovačky k pánovi Stiborovi, pretože v jeho lesoch bolo mnoho zveri. Pri jednej hostine sa panstvo veľmi dobre zabávalo na vtipoch šaša Becka. Stibor mu preto v dobrej nálade pred všetkými prisľúbil splniť akékoľvek želanie. Becko si prial, aby mu pán postavil hrad na neďalekom strmom brale. Stibor si nadovšetko cenil slovo a česť šľachtica, preto opovážlivému šašovi vyhovel. Do roka hrad postavil a šašo si v ňom skvele žil. Hrad po ňom dostal meno. Stiborovi sa hrad tak zapáčil, že ho neskôr od šaša odkúpil ale meno hradu ostalo.


Ďalšia legenda hovorí tiež o Stiborovi a hovorí o tom, ako hradný pán zhodil zo skaly sluhu za to, že mu sluha chrániac svoje dieťa zabil jeho obľúbeného psa. Sluha pri páde zo skaly ešte zakričal, že sa stretnú do roka a do dňa. Presne v tomto čase hradného pána uštipla do oka vretenica a on slepý spadol do priepasti


Zdroje :
http://www.hrady.sk/beckov.php
http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=3041180
http://www.skonline.sk/hrad.php?id=45
http://www.skonline.sk/lokalita_mesto.php?id=944
www.pamiatky.net
www.desperado.cz
http://www.muzeum.sk/?obj=hrad&ix=hb
referaty.atlas.sk
www.obroda.sk
http://www.matusovo-kralovstvo.sk/
http://slovakregion.sk/beckovsky-hrad
http://www.hrady.tym.sk/index.php?page=7
www.slovaktourservice.sk
http://www.bludni.sk/hrad/s-hrad.php
http://www.obec-beckov.sk/
URL : https://www.valka.cz/Beckov-t72052#254165Verze : 0