Main Menu
User Menu

CZK - TPKK (tanková pojízdná kovárna a klempírna)

Tanková pojazdná klampiarska a kováčska dielňa TPKK je určené k vykonávaniu všetkých kováčskych a klampiarských prác pri opravách bojových vozidiel v poľných podmienkach. Plní svoje úlohy v súčinnosti s tankovými pojazdnými dielňami typu A a B a ostatnými špeciálnymi dielňami.


Účelové zariadenie je vstavané do skriňovej karosérie terénneho automobilu P V3S.


Základné druhy prác :


Kováčske


- opravy a výroba ženijného náradia,
- opravy a výroba závesných ok apod.,
- opravy a výroba náradia, prípravkov a pod.,
- opravy ovládacieho ústrojenstva tankov a samohybných diel ( pák, čapov a pod.)
- spracovanie materiálu za tepla do priemeru 30 mm,
- kalenie a cementovanie nástrojov, čapov a pod.,
- iné bežné kováčske práce.


Klampiarske


- oprava a výroba blatníkov, ochranných plechových krytov, schránok a pod.,
- opravy a skúšanie chladičov, opravy čističov vzduchu a pod.,
- opravy potrubí a náradia, spracovanie plechov ( strihanie a ohýbanie) do hrúbky 3 – 4 mm,
- iné bežné klampiarske práce.


Zváračské


- oprava zvarov a prasklín v pancieroch,
- zvarovanie pancierov,
- zvarovanie prípravkov a pomôcok pre opravy a údržbu vozidiel,
- zváranie autogénom,
- rezanie materiálu kyslíkom.


Natieračské


- opravy náterov súčiastok a vozidiel,
- číslovanie a iné bežné natieračské práce.


Zámočnícke


- vŕtanie otvorov do ø 16 mm,
- rezanie závitov do rozmeru M 24,
- pilovanie profilovanými pilníkmi,
- nitovanie,
- rôzne pomocné práce, rezanie kovov, ostrenie nástrojov.


Osádka :


- klampiar,
- kováč,
- zvárač,
- vodič.Zdroj : Tank-27-3 Tanková pojízdna klempírna a kovárna. Náuka - predpis ČSĽA, Praha, 1958
CZK - TPKK (tanková pojízdná kovárna a klempírna) - TPKK - interiér.

TPKK - interiér.
CZK - TPKK (tanková pojízdná kovárna a klempírna) - Interiér - ľavá strana.

Interiér - ľavá strana.
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPKK-tankova-pojizdna-kovarna-a-klempirna-t71665#346179Verze : 0