Main Menu
User Menu

CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa)

PTDA / PTDA-M / PTDA-M-82 / PTDA-M2 / PTDA-M3 / PTDA-R

Tanková pojazdná dielňa TPDA je základnou dielňou pre bežné a stredné opravy tankov a pásových obrnených transportérov a svojim vybavením je schopná pokryť aj potrebu všetkých ošetrovacích prác. Ošetrovanie a opravy vykonávajú dielenský špecialisti za pomoci vodičov / osádok / opravovanej techniky.


TPDA je umiestnená na podvozku P V3S, má podobné vybavenie ako PAD-1.


Osádka : 5 mužov


Kapacita : 45 hodín.


Čas potrebný na rozvinutie/zvinutie : 15/10 minút.Dielňa zabezpečuje tieto hlavné druhy prác :


- demontáž a montáž skupín a podskupín,
- základné ošetrovacia a nastavovacie práce,
- základné zámočnícke a zváračské práce vrátane rezania plameňom a spájkovania tvrdou i mäkkou pájkou,
- základné nastavenie palivovej sústavy motorov, nastavenie vstrekovacích ventilov naftových motorov,
- zisťovanie a odstraňovanie porúch elektrickej výstroje.Zdroj : Technické zabezpečenie jednotiek ČSĽA v boji ČVUT 1989
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#252355Verze : 0
PTDA-R - pojazdná tanková dielňa pre T-55 / T-72, umiestnená v skriňovej nástavbe na podvozku Praga V3S S.Okrem PTDA R som v ponuke nadbytočnej techniky OS SR našiel ešte Pojazdné tankové dielne PTDA, PTDA M82 a PTDB, všetky umiestnené v skriňovej nástavbe Praga V3S S. Ide o rozdielne dielne, alebo PTDA R, PTDA, PTDB a PTDA M72 tvoria jednu súpravu?


Ponúkaná technika (pravdepodobne podvozky) bola vyrobená v rokoch 1960 a 1962 (PTDA R), 1954-1956 (PTDB), 1956-1986 (PTDA M82) a 1955 (PTDA).
Zdroj identifikácie označenia PTDA R - www.militaryvehicles.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#228671Verze : 0
MOD
PTDA-RZdroj: MiHla a www.militaryvehicles.cz
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) -


CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) -


CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#228672Verze : 0
MOD
Tanková pojazdná dielňa typu „A“ – rekonštruovaná (TPDA-R) je určená k vykonávaniu bežných a stredných opráv bojových vozidiel v poli.


Pomocou TPDA-R možno vykonávať tieto základná druhý prác :


- demontáž a montáž skupín, podskupín a dielcov bojových vozidiel vo dne i v noci,
- nastavenie skupín, podskupín a dielcov bojových vozidiel,
- základné zámočnícke práce, vrátane vŕtania, brusenka, povoľovania a uťahovania skrutiek ručným elektrickým náradím,
- zváranie a rezanie plameňom,
- pajkovanie mäkkou i tvrdou pájkou,
- premazanie skupín, podskupin a dielov bojových vozidiel,
- nastavovanie vstrekovacích ventilov naftových motorov,
- ručné čisteniu a umývanie súčiastok.


Základné vybavenie :


- súprava univerzálních demontážních a montážních prípravkov JEKUP,
- súprava súčiastok a spotrebného materiálu,
- súprava zámočníckeho náradia,
- súprava pre zváranie a rezanie plameňom,
- skladací žeriav do 1000 kg,
- skúšačka vstrekovacích ventilov naftových motorov NC-50,
- odkladacie visutá doska,
- prístrešok 3,8x1,9 m,
- nádoby na umývanie a čisteniu súčiastok,
- hydraulický zdvihák do 25 t,
- skladací podstavec pre prevodovky,
- podstavec pod motor typu V-2.


Ďalšie vybavenie tvorí zariadenie nutné k pobytu posádky.


TPDA-R je vmontovaná do skriňovej karosérie terénneho automobilu P V3S.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s automobilom Praga V3S.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7150
Šírka : 2320
Výška : 3020


Hmotnosť v kg : 9220
Zdroj : Tank-27-1/1 Tanková pojazdná dielňa typu „A“ – rekonštruovaná (TPDA-R) – predpis ČSĽA, Praha, 1963
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - TPDA-R.

TPDA-R.
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Interiér skrine TPDA-R.

Interiér skrine TPDA-R.
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Skladací žeriav.

Skladací žeriav.
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#372064Verze : 0
Tanková pojazdná dielňa typu „A“ modernizovaná TPDA-M je určená k vykonávaniu bežných opráv a stredných opráv tankov a pásových obrnených transportérov OT-62 v poli. Je základným pojazdným dielenským prostriedkom, ktorý je schopný vykonávať samostatne bežné opravy uvedených vozidiel.


Pomocou TPDA-M možno vykonávať tieto základné druhy prác :


- výmenu a opravu skupín, podskupín a dielcov bojových vozidiel,
- ich demontáž a montáž,
- nastavenie skupín a podskupín,
- základné zámočnícke práce, vrátane vŕtania, brúsenia, rezania závitov apod.,
- zvarovanie a rezanie plameňom,
- nastavovanie vstrekovacích ventilov,
- ručné čistenie a umývanie súčiastok,
- premazávanie skupín a podskupín,
- zisťovanie a odstraňovanie porúch elektrického zariadenia boj. vozidiel.


Dielenské zariadenie


- elektrocentrála 1 D 80, BT-52N,
- súprava univerzálních montážních a demontážních prípravkov JEKUP,
- súprava náradia a kľúčov SNK-1,
- súprava všeobecného náradia,
- súprava pre zvarovanie a rezanie plameňom,
- skladací žeriav do 1000 kp,
- súprava pre umývanie vložek čističov oleja,
- montážny prístrešok,
- usměrňovač KJM – 24V/20A,
- ostatné dielenské vybavenie.


Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s automobilom Praga V3S.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7150
Šírka : 2320
Výška : 3020


Hmotnosť v kg : 8890


Max. rýchlosť : 60 km/hod.Zdroj : Tank-27-1/2 Tanková pojazdná dielňa typu „A“ Modernizovaná (TPDA-M) – predpis ČSĽA, Praha, 1968
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Vybavenie dielne.

Vybavenie dielne.
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Zváračské vybavenie.

Zváračské vybavenie.
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Elektrická vŕtačka.

Elektrická vŕtačka.
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Elektrická brúska.

Elektrická brúska.
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Ležadlá.

Ležadlá.
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#372999Verze : 0
Tanková pojazdná dielňa TPD-AM/3 je určená k vykonávaniu bežných opráv a technického ošetrovania tankov, pásových obrnených transportérov OT-62 a bojových vozidiel pechoty BVP v poľných podmienkach.


Oproti TPDA-M je pomocou TPD-A/M3 možné vykonávať všetky práce i na BVP.


Pomocou TPD-AM/3 možno vykonávať tieto základné druhy prác :


- výmenu a opravu skupín, podskupín a dielcov bojových vozidiel,
- ich demontáž a montáž,
- nastavenie skupín a podskupín,
- základné zámočnícke práce, vrátane vŕtania, brúsenia, rezania závitov apod.,
- zvarovanie a rezanie plameňom,
- nastavovanie vstrekovacích ventilov,
- ručné čistenie a umývanie súčiastok,
- premazávanie skupín a podskupín,
- zisťovanie a odstraňovanie porúch elektrického zariadenia boj. vozidiel,
- strojné premazávanie skupín a podskupin,
- strojné plnenie olejov.


Dielenské zariadenie


- elektrocentrála 1 D 80, BT-52N,
- súprava univerzálních montážních a demontážních prípravkov JEKUP,
- súprava náradia a kľúčov SNK-1,
- súprava všeobecného náradia,
- súprava pre zvarovanie a rezanie plameňom,
- súprava prípravkov pre TO BO BVP,
- zariadenie pre kontrolu vstrekovačov,
- zariadenie pre ručné a strojné premazávanie a plnenie olejov,
- zariadenie pre ošetrovanie chladiacej sústavy a vložek čističov,
- súprava dielenských špecialistov,
- žeriav o nosnosti 1370 kg,
- závesné a viazacie prípravky
- usměrňovač KJM – 24V/20A,
- ručné elektrické náradie.Hlavné technické údaje :


T T D vozidla sú zhodné s automobilom Praga V3S.Zdroj : Tank-27-1/2 Tanková pojazdná dielňa TPD-AM/3 – predpis ČSĽA, Praha, 1976
CZK - TPDA / TPDA-M / TPDA-M-82 / TPDA-M2 / TPDA-M3 / TPDA-R (tanková pojazdná dielňa) - Výbava dielne.

Výbava dielne.
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#373001Verze : 0
Skříňové automobily V3S v koloně vozidel syrské armády během přesunu z/do města Hama, syrské povstání, 10. srpna 2011. V AOZ Kutná Hora bylo v rámci kontraktu 33-627-01 pro syrskou armádu vyrobeno 18 dílen TPDA-M a repasováno 6 dílen TPO vyřazených zřejmě z výzbroje ČSLA. Vozidla byla v druhé polovině září 1970 přepravena vlakem z ČSSR do PLR, odkud pak putovala lodí do přístavu Latakia v Sýrii. Dílny byly následně předány v Damašku syrské armádě v první polovině října 1970.


Fotografie: via milinme.wordpress.com

 -


 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/424237
URL : https://www.valka.cz/CZK-TPDA-TPDA-M-TPDA-M-82-TPDA-M2-TPDA-M3-TPDA-R-tankova-pojazdna-dielna-t71663#424238Verze : 0
MOD