Main Menu
User Menu

CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje)

Pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje techniky ČSĽA PD-EŠ je určená na ošetrovanie a opravy elektrotechnického a špeciálneho vybavenia tankov, obrnených transportérov a automobilov.


PDES je umiestnená na podvozku vozidla P V3S.


Kapacita dielne : 25 hodín


Vybavenie dielne umožňuje :


- kontrolovať činnosť techniky a nastavovať správne prevádzkové parametre skupín a podskupín techniky,
- určovať hybné skupiny a zisťovať príčiny vzniknutých porúch,
- meniť skupiny v technike,
- opravovať demontované skupiny a podskupiny,
- štartovať motory tankov, obrnených transportérov a automobilov,
- ošetrovať, vykonávať malé opravy, nabíjať akumulátory,
- dodávať el. energiu o napätí 12 a 24 V,
- nastavovať a meniť skupiny stabilizátorov tankov,
- kontrolovať zariadenie požiarnej ochrany a zariadenie pred účinkami ZHN v technike.Zdroj : Technické zabezpečenie jednotiek ČSĽA v boji ČVUT 1989
URL : https://www.valka.cz/CZK-PDES-pojazdna-dielna-pre-osetrovanie-a-opravy-elektrotechnickej-a-specialnej-vystroje-t71657#252343Verze : 0
Pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnického a špeciálneho výstroja techniky PD-EŠ je určená pre ošetrovanie a opravy elektrotechnického a špeciálneho výstroja tankov, obrnených transportérov ( OT) a automobilov.


Na tento účel je vybavená potrebným zariadením, nástrojmi, náradím, meracou technikou, drobným spotrebným materiálom a čiastočne i náhradnými dielcami. Vo vybavení PD-EŠ je dokumentácia, ktorá obsahuje elektrické schémy a technologické postupy opráv techniky.


PD-EŠ je zabudovaná skriňovej karosérii terénneho automobilu P V3S.


Má vlastný zdroj elektrickej energie, môže sa zapojiť na cudzí zdroj 220 V alebo verejnú sieť 220 V.


Môže pracovať samostatne alebo v zostave s inými pojazdnými dielňami.


Zariadenie dielne umožňuje :


- kontrolovať činnosť techniky a nastavovať správne prevádzkové parametre skupín a podskupín,
- určovať chybné skupiny a zisťovať príčiny vzniknutých porúch,
- vymieňať skupiny v technike,
- otavovat, demontovať skupiny a podskupiny,
- spúšťať motory tankov, OT a automobilov,
- ošetřovat, opravovať ( malé opravy ), nabíhat a rýchlonabíjať akumulátory,
- dodávať elektrickú energiu o napätí 12V a 24 V,
- nastavovať a vymieňať skupiny stabilizátora tanku,
- kontrolovať zariadenie požiarnej ochrany a zariadenie proti účinkom ZHN v technike.


Dielňa sa vyrába v modifikáciách :


- PD-EŠ/M : je určená na opravy elektrotechnického zariadenia a špeciálneho výstroja
BVP-1, tankov T-54A, OT a ich modifikácií a automobilov zavedených v ČSLA.


- PD-EŠ/T : je určená na opravy elektrotechnického zariadenia a špeciálneho výstroja predovšetkým tankov T-72, T-55A a ich modifikácií, BVP-1 a OT, špeciálnych pásových podvozkov a automobilov zavedených u tankových útvarov.


Elektrické spotrebiče


Jednosmerné 12 V spotrebiče


- 1 ks elektrický spúšťač motora - celkový príkon 660 W ,
- 1 ks elektrický agregát – celkový príkon 60 w
- prístroj na kontrolu zapaľovania.


Jednosmerné 24 V spotrebiče


- 1 ks menič PM 700 – 700 W,
- 1 ks naftové kúrenie 6 BON 3 - 140 W,
- 5 ks svietidlo pre dopravné prostriedky – 150 W.


Striedavé 220 V spotrebiče


- 1 ks Nabíjač TN 24/50 – 2500 W.


Zdroje elektrickej energie


- Elektrický agregát ( motor Š-776 s dynamom G-6,5 S),
- 4 ks Akumulátory 12 V, 150 Ah,
- Verejná elektrická sieť 220/50 Hz,
- Elektrocentrála ( nie je súčasťou dielne).


Ostatné vybavenie dielne


- stanový prístrešok a pomocný prístrešok,
- ťažná tyč – dlhá 2050 mm, je uchytená v držiaku pod predným nárazníkom,
- dokumentácia – pre obsluhu, je uložená v skrinke na prednej stene skriňovej karosérie.,
- pohyblivé schody a prepojovacie káble.Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.


Hmotnosť kg : 9150


Max. povolená rýchlosť : 50 km/hod.
Zdroj : Tank-27-11 Pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnického a špeciálneho výstroja techniky – predpis ČSĽA, Praha 1987
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) - PD-EŠ - pohľady.

PD-EŠ - pohľady.
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) - Pohľady.

Pohľady.
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) - Pravá strana - popis.

Pravá strana - popis.
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) - Ľavá strana - popis.

Ľavá strana - popis.
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) - Vnútorné zariadenie.

Vnútorné zariadenie.
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) - Čelná stena - popis.

Čelná stena - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PDES-pojazdna-dielna-pre-osetrovanie-a-opravy-elektrotechnickej-a-specialnej-vystroje-t71657#387696Verze : 0
Vyřazená pojízdná dílna PDES, která patrně dosloužila u 72. mechanizovaného praporu.

Foto: vlastní
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PDES-pojazdna-dielna-pre-osetrovanie-a-opravy-elektrotechnickej-a-specialnej-vystroje-t71657#280629Verze : 0
Další snímky interiéru téhož vozidla.

Foto: vlastní
CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


CZK - PDES (pojazdná dielňa pre ošetrovanie a opravy elektrotechnickej a špeciálnej výstroje) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PDES-pojazdna-dielna-pre-osetrovanie-a-opravy-elektrotechnickej-a-specialnej-vystroje-t71657#280630Verze : 0