Main Menu
User Menu

CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna)

Pojazdná automobilná dielňa PAD-1 je základnou dielňou pre bežné a stredné opravy automobilov a kolesových OT.


Súprava pozostáva zo skriňového vozidla P V3S a jednonápravového prívesu PAJ 1S.Hlavné údaje :


Celková dĺžka súpravy : 11000 mm


Osádka : 5 mužov


Kapacita : 45 hodín.


Čas potrebný k rozvinutiu/zvinutiu : 30/15 minút.


PAD-1 je ako samostatná dielenská jednotka schopná zabezpečiť ošetrovanie a opravy v požadovanom rozsahu.Hlavné druhy prác :


- ošetrovanie a nastavovacie práce,
- základné zámočnícke práce,
- demontáž a montáž skupín a podskupín,
- zváranie a rezanie plameňom, elektrickým oblúkom a spájkovaním,
- frézovanie sediel ventilov a zabrusovanie ventilov,
- umývanie vozidiel vodou a ručné umývanie dielov,
- premazávanie, plnenie olejov v skupinách a podskupinách,
- ošetrovanie akumulátorov, ich dobíjanie a rýchlonabíjanie,
- vonkajší zdroj pre štartovanie motorov vozidiel,
- striekanie náterov a konzervačných materiálov.


PAD-1 M 2 má mimo štandardné vybavenie :


- pomocný žeriav,
- vlastný zdroj DES 7 kVA,
- el. zariadenie pre zvarovanie oblúkom, nabíjanie a rýchlonabíjanie / AKUSET - II /,
- el. vodné čerpadlo,
- el. premazávač EP 315,
- el. uťahovák EU 20.Zdroj : Technické zabezpečenie jednotiek ČSĽA v boji, ČVUT Praha 1989
URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-1-PAD-1M-PAD-1M2-pojizna-automobilni-dilna-t71656#252340Verze : 0
Pojazdná automobilová dielňa typu 1 modernizovaná PAD 1-M je základným pojazdným dielenským prostriedkom vybaveným potrebným zariadením, nástrojmi, náradím a súpravami k ošetrovaniu a bežným opravám ( BO) automobilovej techniky.


Zariadenie dielne je zabudované do skriňovej karosérie terénneho automobilu P V3S a jednonápravového valníkového prívesu PAJ-1.


PAD 1-M umožňuje :


- výmenu a bežnú opravu hlavných skupín a podskupín automobilov,
- nastavenie skupín a podskupín,
- základné zámočnícke práce ( vŕtanie, brúsenie, rezanie závitov, rezanie kovov apod.),
- zváranie a rezanie plameňom,
- nastavenie vstrekovačov vznetových motorov,
- pájkovanie tvrdou a mäkkou pájkou,
- ručné umývanie súčiastok,
- strojné premazávanie automobilov,
- umývanie vozidiel vodou,
- ošetrovanie a nabíjanie akumulátorov,
- opravu duší.


Dielenské vybavenie


- elektrocentrála ČSAB 4-3/1-400/231,
- nabíjač NB22D,
- pomocné zdvíhacie zariadenie,
- súprava pre dielenských špecialistov,
- súprava všeobecného náradia,
- súprava pre zváranie a rezanie plameňom,
- súprava na opravu duší,
- súprava na ošetrovanie akumulátorov,
- súprava prípravkov pre BO P V3S,
- montážny prístrešok,
- ostatné dielenské vybavenie ( ručná vŕtačka, ručná el.brúska, el. vulkanizačný prístroj, el. vodné čerpadlo, prenosné motor. striekačky).Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 6910
Šírka : 2310
Výška : 3020


Hmotnosť v kg : 9300


Max. rýchlosť : 50 km/hod.
Zdroj : Aut-33-1 Pojazdná automobilová dielňa typu 1 ( Modernizovaná) PAD 1-M – predpis ČSĽA, Praha 1988
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) - Vybavenie dielne.

Vybavenie dielne.
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) - Pôdorys dielne.

Pôdorys dielne.
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) - Zdvíhacie zariadenie.

Zdvíhacie zariadenie.
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) - Elektrocentrála.

Elektrocentrála.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-1-PAD-1M-PAD-1M2-pojizna-automobilni-dilna-t71656#391769Verze : 0
PAD-1M vyřazená z výzbroje AČR, červen 2008.
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-1-PAD-1M-PAD-1M2-pojizna-automobilni-dilna-t71656#258978Verze : 0
MOD
Vozidlo PV3S PAD-1M patřící rotě logistické podpory, 235. praporu zabezpečení, 23. základna vrtulníkového letectva Přerov. Po dobu cvičení Pohled 2006, kde bylo vozidlo kromě provádění oprav a údržby techniky v polních podmínkách, využíváno i jako stanoviště dozorčího polního parku techniky. Na fotografii je vidět rozvinutý boční stanový přístřešek.(archiv autora)
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-1-PAD-1M-PAD-1M2-pojizna-automobilni-dilna-t71656#353377Verze : 0
Pojazdná automobilová dielňa typu 1 – modernizácia č.2 PAD-1M2 je určená k vykonávaniu technického ošetrovaniu a bežným opravám ( BO) automobilovej techniky, ako GAZ-69, T 805, T 111, T 138, T 813 ako aj OT-64, OT-65.


Zariadenie dielne je zabudované do skriňovej karosérie terénneho automobilu P V3S a skriňový príves typu 6010 na podvozku PAJ-1.


PAD-1M2 môže pracovať samostatne alebo môže byť začlenená do sústavy dielní vyššieho typu.


PAD- 1M2 umožňuje :


- výmenu a bežnú opravu hlavných skupín a podskupín automobilov,
- nastavenie skupín a podskupín,
- základné zámočnícke práce ( vŕtanie, brúsenie, rezanie závitov, rezanie kovov apod.),
- zváranie a rezanie plameňom,
- nastavenie vstrekovačov vznetových motorov,
- pájkovanie tvrdou a mäkkou pájkou,
- frézovanie sediel ventilov a zabrusovanie ventilov,
- ručné umývanie súčiastok,
- strojné premazávanie automobilov,
- umývanie vozidiel vodou,
- ošetrovanie, drobné opravy, nabíjanie a rýchlonabíjanie akumulátorov,
- pomocné spúšťanie cudzieho vozidla 12/24 V a 24V,
- striekanie náterových hmôt, konzervačních materiálov apod


Dielenské vybavenie


- elektrické zariadenie výkonu 5600 W,
- súprava montážních a demontážních prípravkov,
- súpravy náradia,
- 3 súpravy náradia automechanika,
- súprava náradia autoelektrikára,
- súprava pre ošetrovanie akumulátorov,
- súprava pre opravu ventilových rozvodov.
- súprava pre zvarovanie a rezanie plameňom ,
- súprava pre zváranie elektrickým oblúkom,
- pomocné zdvíhalo 1370 kp,
- univerzálny usměrňovač AKUSET,
- náhradné diely pre automobily a ich motory,
- ostatné dielenské vybavenie ( ručná elektr. vŕtačka, ručná elektr.brúska, elektr. vulkanizačný prístroj, elektr. vodné čerpadlo, elektr. uťahovák, striekacia pištoľ apod. ).Hlavné technické údaje :


TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.


Rozmery v mm:


Dĺžka : 7150
Šírka : 2310
Výška : 3020


Hmotnosť v kg : 9010


Max. rýchlosť : 50 km/hod.


Osádka :


Veliteľ – starší automechanik,
Automechanik – nastavovač,
Automechanik,
Autoelektrikář,
Vodič – zvárač.
Zdroj : Aut-33-5 Pojazdná automobilová dielňa typu 1 ( Modernizácia č.2 ) PAD 1-M2 – predpis ČSĽA, Praha 1974
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) - Zdvíhanie motoru - princíp.

Zdvíhanie motoru - princíp.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-1-PAD-1M-PAD-1M2-pojizna-automobilni-dilna-t71656#392054Verze : 0
PAD-1M2 vyřazená z výzbroje AČR, červen 2008.
CZK - PAD-1 / PAD-1M / PAD-1M2 (pojízná automobilní dílna) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PAD-1-PAD-1M-PAD-1M2-pojizna-automobilni-dilna-t71656#258979Verze : 0
MOD