Main Menu
User Menu

A-10.4 L-BALE

     
Typ:
Type:
Aero A-10
A-10.4
Výrobce:
Producer:
Aero
Datum výroby:
Date of Production:
XX.XX.1922
Výrobní číslo:
Construction Number:
A-10.4
Číslo letounu:
Serial Number:
A-10.4
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
XX.XX.1922-XX.XX.XXXX Maybach Mb-IVa XXXX
Výzbroj:
Armament:
-
Datum převzetí:
Commissioned:
XX.XX.1922
Datum vyřazení:
Decommissioned:
16.04.1928
Vojenský útvar:
Unit:
XX.XX.1922–XX.XX.XXXX Letecký dopravní oddíl
XX.XX.XXXX – 03.11.1925 Československé státní aerolinie
Útvarové označení:
Unit Marking:
27.02.1923–16.04.1928 L-BALE
Poznámka:
Note:
27.02.1923 zapsán do rejstříku letadel
16.04.1928 vyškrtnut z rejstříku letadel
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav:Jednomotorová dopravní letadla. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1990
www.wikipaedia.org
výstřižkový archiv časopisu Křídla vlasti
výstřižkový archiv časopisu L+K
URL : https://www.valka.cz/A-10-4-L-BALE-t71424#251780Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
XX.XX.1922 – 16.04.1928
Horní plochy:
Upper Surfaces:
barva plátna
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
barva plátna
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
nepoužity
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
nepoužity
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
nepoužity
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
Imatrikulace L-BALE byla provedena černými písmeny na trupu, horních a spodních plochách křídel.Zkrácená podoba L-B byla umístěna na svislé ocasní ploše
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav:Jednomotorová dopravní letadla. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1990
www.wikipaedia.org
výstřižkový archiv časopisu Křídla vlasti
výstřižkový archiv časopisu L+K
URL : https://www.valka.cz/A-10-4-L-BALE-t71424#329847Verze : 0
Letoun Aero A.10.4 L-BALE byl 18. května 1924 při předváděcím letu poškozen. Po startu z letiště Praha Kbely došlo ve výšce 15 až 30 metrů k vysazení motoru a pilot Brabenec s letounem nouzově přistál. Při tom bylo letadlo poškozeno a vzhledem k rozsahu bylo zrušeno. K výmazu z Leteckého rejstříku došlo až později.


Zdroj : Ing. Ladislav Keller Nehody dopravních letedel v Československu díl 1 1918 - 1939, Svět křídel 2009
URL : https://www.valka.cz/A-10-4-L-BALE-t71424#341901Verze : 0