Main Menu
User Menu

A-10.3 L-BALB

     
Typ:
Type:
Aero A-10
A-10.3
Výrobce:
Producer:
Aero
Datum výroby:
Date of Production:
XX.XX.1922
Výrobní číslo:
Construction Number:
A-10.3
Číslo letounu:
Serial Number:
A-10.3
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
XX.XX.1922-XX.XX.XXXX Maybach Mb-IVa XXXX
Výzbroj:
Armament:
-
Datum převzetí:
Commissioned:
XX.XX.1922
Datum vyřazení:
Decommissioned:
16.04.1928
Vojenský útvar:
Unit:
XX.XX.1922–XX.XX.XXXX Letecký dopravní oddíl
XX.XX.XXXX – 03.11.1925 Československé státní aerolinie
28.02.1928 - XX.XX.1956 Poštovní muzeum
XX.XX.1956 - XX.XX.XXXX Národní technické muzeum
XX.XX.XXXX - XX.XX.XXXX Vojenské letecké muzeum Praha-Kbely
Útvarové označení:
Unit Marking:
27.02.1923–XX.XX.XXXX L-BALB
Poznámka:
Note:
27.02.1923 zapsán do rejstříku letadel
16.04.1928 vyškrtnut z rejstříku letadel
XX.XX.XXXX - 28.02.1928 na náklady ministerstva veřejných prací renovován pro Poštovní muzeum
XX.XX.XXXX - pro vystavení ve Vojenském leteckém muzeu Kbely renovován v Leteckých opravovnách Trenčín
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav:Jednomotorová dopravní letadla. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1990
www.wikipaedia.org
výstřižkový archiv časopisu Křídla vlasti
výstřižkový archiv časopisu L+K
URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#251778Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
XX.XX.1922 – XX.XX.XXXX
Horní plochy:
Upper Surfaces:
barva plátna
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
barva plátna
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
nepoužity
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
nepoužity
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
nepoužity
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
Imatrikulace L-BALB byla provedena černými písmeny na trupu, horních a spodních plochách křídel.Zkrácená podoba L-B byla umístěna na svislé ocasní ploše
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav:Jednomotorová dopravní letadla. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1990
www.wikipedia.org
výstřižkový archiv časopisu Křídla vlasti
výstřižkový archiv časopisu L+K
URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#329848Verze : 0
Aero A-10.3 L-BALB vystavená ve Vojenském leteckém muzeu Praha-Kbely. Jedná se o rekonstrukci, která vznikla na základě tovární dokumentace a zachovaných dílů (motor, vrtule, část trupu).


URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#327523Verze : 0
Letoun Aero A.10.3 L-BALB na kbelském letišti. Na první fotografi je patrný skládací plátěný hangár Bessonneau a stromořadí lemující tehdejší libereckou silnici, dnes Mladoboleslavskou ulici v Praze 9 Kbelích. Na druhé fotografii jsou patrné dva hangáry Wagner. Ten co je přímo za letounem je ve Kbelích i v současnosti, patří Leteckému muzeu VHÚ a nachází se v něm expozice druhé světové války.
A-10.3 L-BALB - Zdroj: vlastní sbírka.

Zdroj: vlastní sbírka.
A-10.3 L-BALB - Zdroj: vlastní sbírka.

Zdroj: vlastní sbírka.
URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#341903Verze : 0
Replika letounu: Aero A 10.3 "L-BALB".
Letecké muzeum Kbely.
-
A-10.3 L-BALB -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

A-10.3 L-BALB -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#510670Verze : 0
Diskuse
Vážený pane kolego,
máte povědomí, kdo je autorem zmíněné repliky?
URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#510684Verze : 0
MOD
Replika letounu byla provedena v LO Trenčín za použití originálních součástí.
Vážení kolegové, zájemci nejen o leteckou historii, pojďme zapátrat po historii této práce.
Snad se najdou dobové materiály...


Letu ZDAR!!!
URL : https://www.valka.cz/A-10-3-L-BALB-t71423#510695Verze : 0