Main Menu
User Menu

A-10.1 L-BALD

     
Typ:
Type:
Aero A-10
A-10.1
Výrobce:
Producer:
Aero
Datum výroby:
Date of Production:
XX.01.1922
Výrobní číslo:
Construction Number:
A-10.1
Číslo letounu:
Serial Number:
A-10.1
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
XX.01.1922-XX.XX.XXXX Maybach Mb-IVa XXXX
Výzbroj:
Armament:
-
Datum převzetí:
Commissioned:
27.02.1923
Datum vyřazení:
Decommissioned:
03.11.1925
Vojenský útvar:
Unit:
XX.XX.1922–XX.XX.XXXX Letecký dopravní oddíl
XX.XX.XXXX – 03.11.1925 Československé státní aerolinie
Útvarové označení:
Unit Marking:
14.06.1923–16.04.1928 L-BALD
Poznámka:
Note:
27.02.1923 zapsán do rejstříku letadel
15.06.1923 zničen při havárii
03.11.1925 vyškrtnut z rejstříku letadel


Průběh havárie:
Při zkušebním letu v rámci příprav letounu k účasti v 1.leteckém závodu rychlostním o cenu presidenta republiky došlo během startu (posádku tvořili pilot kpt.V.Černý, mechanik Vlasák a 6 přepravovaných vojáků) ke kolizi s žacím strojem a pádu letounu.Letoun byl těžce poškozen a nebyl již opravován, posádka vyvázla s lehčími zraněními.


Vyroben původně na objednávku Československé letecké akciové společnosti ale po jejím krachu jej do vlastnictví získalo Ministerstvo Veřejných Prací, k užívání předán Ministerstvu Národní Obrany.


V roce 1923 ustanovil národní rekord když na své palubě přepravil celkem 17 osob
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav:Jednomotorová dopravní letadla. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1990
www.wikipaedia.org
výstřižkový archiv časopisu Křídla vlasti
výstřižkový archiv časopisu L+K
URL : https://www.valka.cz/A-10-1-L-BALD-t71420#251774Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
XX.XX.1922 – 15.06.1923
Horní plochy:
Upper Surfaces:
barva plátna
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
barva plátna
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
nepoužity
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
nepoužity
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
nepoužity
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
Imatrikulace L-BALD byla provedena černými písmeny na trupu, horních a spodních plochách křídel.Zkrácená podoba L-B byla umístěna na svislé ocasní ploše
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav:Jednomotorová dopravní letadla. Praha. Nakladatelství dopravy a spojů 1990
www.wikipaedia.org
výstřižkový archiv časopisu Křídla vlasti
výstřižkový archiv časopisu L+K
URL : https://www.valka.cz/A-10-1-L-BALD-t71420#329845Verze : 0
Snímek havarovaného letounu Aero A.10.1 L-BALD.
A-10.1 L-BALD - Zdroj: vlastní sbírka.

Zdroj: vlastní sbírka.
URL : https://www.valka.cz/A-10-1-L-BALD-t71420#341900Verze : 0