Main Menu
User Menu

FRA - ER 52

Emetteur-Récepteur E.R. 52

E.R. 52 - rádiová stanica určená pre spojenie v rámci tankových rôt vyzbrojených tankami Renault D1 a Renault D2. Pre spojenie na nadriadený stupeň boli tanky veliteľov rôt vybavené rádiostanicami ER 52 bisER 52:
Dosah: 2 km
Vlnová dĺžka: 9,5 - 17 m
Vysielanie: A1 (telegrafia prerušovanou nemodulovanou nosnou vlnou)
Hmotnosť: 50 kg
Preprava: zabudovaná v tankochER 52 bis
Dosah: 3 km
Vlnová dĺžka: 9,5 - 17 m
Vysielanie: A1 (telegrafia prerušovanou nemodulovanou nosnou vlnou)
Hmotnosť: 50 kg
Preprava: zabudovaná v tankoch


Zdroj: http://france1940.free.fr/armee/radios.html


Pozn.: A1 - v tomto prípade použitý morseov kľúč
URL : https://www.valka.cz/FRA-ER-52-t71331#251253Verze : 0
MOD