Main Menu
User Menu
Reklama

SM - ORP Żbik (Ż)

ORP Żbik (Ż)

ORP Żbik (Ż)

     
Název:
Name:
ORP Żbik
Originální název:
Original Name:
ORP Żbik
Kategorie:
Category:
minonosná ponorka
Třída:
Class:
Wilk
Kódové označení:
Pennant Number:
Ż
Loděnice:
Builder:
Chantiers Naval Francais, Caen
Založení kýlu:
Laid Down:
DD.MM.1927
Spuštění na vodu:
Launched:
14.06.1930
Uvedení do služby:
Commissioned:
20.02.1932
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
09.09.1955
Potopené lodě:
Sunk Ships:
01.10.1939 M 85 (553 t)
23.01.1940 Muehlhausen PG-314 (? t)
Velitel:
Commander:
20.02.1932-DD.12.1932 Pławski, Eugeniusz Józef Stanisław (Kapitan marynarki)
DD.12.1932-DD.07.1938 Kłoczkowski, Henryk (Kapitan marynarki)
DD.07.1938-DD.09.1945 Żebrowski, Michal (Komandor podporucznik)
DD.09.1945-30.10.1945 Mańkowski, ? (Kapitan marynarki)
30.10.1945-DD.MM.1952 Grabowski, Zygmunt (Kapitan marynarki)
DD.MM.1952-09.09.1955 Sałkowski, Leon (Porucznik marynarki)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Poznámka:
Note:
Překlad jména: divoká kočka

DD.MM.1956: sešrotována

DD.MM.1930-DD.MM.1949: ORP Żbik (Ż)
DD.MM.1949-DD.MM.1956: ORP Żbik (B-13)
Zdroje:
Sources:
pl.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org/wiki/ORP_%C5%BBbik
http://uboat.net/allies/warships/ship/5432.html
pl.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/SM-ORP-Zbik-Z-t71256#250897Verze : 0
Dělo ráže 100 mm typu Schneider vz.1917 L/40 z výzbroje ORP Żbik.
V současné době se nachází ve venkovní expozici lodních zbraní v Muzeum Marynarki Wojennej v přístavu Gdynia.


Zdroj: poznámky z návštěvy muzea a vlastní foto.
URL : https://www.valka.cz/SM-ORP-Zbik-Z-t71256#251004Verze : 0
MOD

Historie ORP Żbik
Když ve 20. letech 20. století vznikalo novodobé Polské válečné námořnictvo, bylo rozhodnuto, že jeho součástí se mají stát i ponorky. V roce 1924 polští štábní specialisté vypracovali požadavky na technické parametry budoucích plavidel. Původně mělo jít až o 9 ponorek, nakonec bylo rozhodnuto o stavbě tří. Poněvadž polské loděnice nebyly schopny požadovaný typ lodí vyprodukovat, obrátilo se Polsko na Francii, se kterou jej pojily vojenské i ekonomické dohody.


01.12.1926 byla podepsána smlouva o stavbě tří univerzálních ponorek, schopných jak ofenzivních, tak i defenzivních úkolů. Pro tento účel měly být vybaveny nejen torpédomety, ale i minami. Projekt vycházel z francouzského typu "Pierre Chailley" z roku 1917. Každá ponorka měla být stavěna v jiné loděnici. V příštích letech se ukázalo, že to nebyla příliš šťastná volba, ponorky byly poruchové, měly spoustu vad a nedodělků, které byly odstraňovány až během služby. Hlavní příčinou byla pravděpodobně naprostá nezkušenost vybraných loděnic se stavbou lodí takového typu a velikosti.


Někdy během roku 1927, pravděpodobně jako poslední, byl položen kýl třetí ponorky třídy Wilk. Stavba započala v loděnici Chantiers Naval Francais v Caen . Stavba postupovala poměrně pomalu a tak trup nové ponorky spustili na vodu až 14.06.1930. Při slavnostním křtu byla nová loď pojmenována ORP Żbik. Velitelem ponorky byl v září téhož roku jmenován zkušený důstojník, kapitan marynarki Eugeniusz Józef Stanisław Pławski.
Nová ponorka byla dokončována až do května 1931, kdy započaly první zkoušky a byly odstraňovány vady a problémy. V říjnu 1931 vyplul ORP Żbik poprvé na moře a až do listopadu 1931 vyrážel jen na zkušební a testovací plavby.


Začátkem roku 1932 byla ponorka konečně hotova a připravena k předání Polsku. 20.02.1932 na ORP Żbik slavnostně vztyčili polskou vlajku a ponorka byla zařazena do Polského válečného námořnictva. V ten samý den pak ORP Żbik vyplul do přístavu Cherbourg . V tomto francouzském přístavu zůstal až do 15.03.1932, kdy konečně vyrazil na cestu do Polska.


18.03.1932 vplul ORP Żbik do polských vod, kde se setkal se svou sesterskou lodí ORP Wilk a dělovým člunem ORP Generał Haller. V Gdyni se vyvázal o den později, 19.03.1932.


01.05.1932 byla vytvořena Ponorková divize, do které byly kromě ORP Żbik zařazeny také sesterské ponorky ORP Wilk a ORP Ryś, dále pak torpédovka ORP Kujawiak a cvičná plachetnice Lwów. Velitelem celé divize byl jmenován tehdejší velitel ORP Żbik do hodnosti komandora podporucznika povýšený, Eugeniusz Józef Stanisław Pławski. ORP Żbik dostal identifikační znak "Ż", který byl umístěn na věži.


Až do konce srpna pak ponorka vyplouvala na cvičné plavby kolem pobřeží, aby se posádka zdokonalila v ovládání nové lodi. 23.08.1932 všechny tři ponorky odpluly na oficiální návštěvu Stockholmu . 25.08.1932 se setkaly nedaleko švédského pobřeží (u majáku Sandhamn) s torpédoborci ORP Burza a ORP Wicher a celá flotila vplula do Stockholmu .
Na mezistátní návštěvě setrvaly polské lodě až do 29.08.1932, kdy švédský přístav opustily. Zpět do Gdyně ponorky dorazily 01.09.1932.
Od září až do prosince 1932 pak ORP Żbik vyplouval na cvičné plavby, aby se posádka procvičila v bojové připravenosti. V prosinci 1932 se také vystřídali velitelé, novým velitelem se stal kapitan marynarki Henryk Kłoczkowski.ORP Żbik během "Slavnosti moře" v roce 1932Během roku 1933, kromě běžných hlídkových plaveb, ORP Żbik navštívil se svou sesterskou ponorkou ORP Ryś finské Helsinki.


V srpnu 1934 ORP Żbik, spolu se zbylými dvěma ponorkami, navštívil postupně holandský Amsterdam , norské Oslo , dánskou Kodaň a švédskou Karlskronu .


Od března až do června 1935 ponorka pobývala na torpédovém cvičišti v Puckém zátoce, kde cvičila torpédové útoky, havarijní vynořování, dělostřelbu a manévrování pod hladinou i na hladině.
14.07.1935 vypluly všechny tři ponorky do Tallinu , ve kterém pobývaly na mezinárodní návštěvě od 17.07.1935 do 20.07.1935. Již 22.07.1935 se ponorky nacházely opět v Gdyni .
Od září 1935 až do června 1936 posádka ORP Żbik cvičila na vodách Baltu.
Koncem roku 1935 byl také z paluby odstraněno protiletadlové dělo Vickers a nahrazeno dvouhlavňovým kulometem Hotchkiss.


14.06.1936 všechny tři polské ponorky během cvičné plavby navštívily neoficiálně Estonsko a vyvázaly se v ústí Narvy.


01.07.1937 byl z věže ORP Żbik odstraněn identikační znak (i z věží ostatních ponorek).
10.07.1937 se pak ORP Żbik, spolu s ORP Ryś, účastnil ukázek pro veřejnost na rejdě Gdyně .ORP ŻbikV červenci 1938 se novým velitelem ponorky stal komandor podporucznik Michał Żebrowski.
Od ledna až do května 1939 se ORP Żbik účastnil intenzivních bojových cvičení.


24.08.1939 byla nařízena mobilizace Ponorkové divize, na ORP Żbik proběhla kontrola bojové připravenosti, byly zkontrolovány hnací mechanismy, naloženo 10 torpéd, 22 min, 114 nábojů do palubního děla a dotankováno palivo.
26.08.1939, několik dnů před vypuknutím války, byl ORP Żbik přesunut do vojenského přístavu Hel .


01.09.1939, brzy ráno, ponorka obdržela rozkaz vyplout na moře. V 06:00 se ORP Żbik odvázal a vyplul do vod Baltu. Později, když už příď ponorky rozrážela vodu, přišly dva rozkazy. První z nich nařizoval všem ponorkám operovat pod hladinou, druhý přikazoval otevřít zapečetěnou obálku "X", obsahující směrnice plánu "Worek".
Podle tohoto plánu měl ORP Żbik patrolovat v sektoru, který se nacházel severovýchodně od Jastarni, na otevřeném moři. Během plavby ponorka zpozorovala několik menších nepřátelských lodí, ale shodně s rozkazy a také kvůli značné vzdálenosti na ně nezaútočila.
02.09.1939 ponorka patrolovala ve vyznačeném sektoru, kde byla na okamžik zahlédnuta německým U-bootem U-18.
Až do 06.09.1939 ORP Żbik hlídkoval ve vyznačeném sektoru, aniž zaznamenal nějaký úspěch. Po polských ponorkách pátraly lodě i letadla a ORP Żbik nenachází žádný cíl, na který by mohl zaútočit. Ve dne se zdržoval pod hladinou, v noci na hladině dobíjel baterie. Téměř každou noc se však musel ponořit kvůli temné siluetě nějaké válečné lodi. Večer 06.09.1939 ponorka odplula do dalšího sektoru, severně od Helské kosy, kde měla, podle direktiv plánu "Worek", položit minové pole.
07.09.1939, ve 23:05, když ORP Żbik dobíjel na hladině baterie, byl ve vzdálenosti asi 3 Nm zpozorován německou ponorkou U-22. Německá ponorka se přiblížila a odpálila torpédo, které však předčasně explodovalo asi 200 metrů od boku ORP Żbik. Polská ponorka se okamžitě ponořila a německý velitel Werner Winter později nahlásil její potopení.
08.09.1939 se ORP Żbik pomalu přesouval do sektoru, kde měl položit miny.
09.09.1939 během dne ORP Żbik položil minové pole asi 9 Nm od Helské kosy na úrovni Jastarni. Shodně s dalšími rozkazy pak odplul do dalšího sektoru hlídky, mezi 016°E a 017°E. V minovém poli položeném ORP Żbik se 01.10.1939 potopila německá minolovka M 85. Byl to jediný úspěch polských ponorek během napadení Polska. Později, 23.01.1940, pravděpodobně ve stejném minovém poli, vyletěla do povětří ještě německá rybářská loď.
12.09.1939 se polská ponorka, podle nových rozkazů, přiblížila ke břehům ostrova Őland a u části posádky se objevily příznaky otravy, pravděpodobně z jídla.
13.09.1939 ORP Żbik změnil kurs na východ a před půlnocí se nacházela u ostrova Södramisjöbaken.
14.09.1939 polská ponorka obdržela rozkaz, který veliteli nařizoval, aby ORP Żbik odplul do Velké Británie nebo, aby se, po vyčerpání paliva, nechal internovat v nejbližším švédském přístavu. Na ponorce byla nemocná už asi čtvrtina posádky.
16.09.1939 byla ponorka v bouři poškozena, přes hlavní vlez na věži začala do nitra ORP Żbik prosakovat voda.
17.09.1939 ORP Żbik zalila během bouře vlna a voda se dostala do nitra ponorky. Byly zaplaveny akumulátory a unikající chlór donutil posádku opustit tuto sekci. Navíc se ponorka nemohla ponořit. Technický stav ponorky se prudce zhoršil a v průběhu dne se u většiny posádky začaly projevovat příznaky otravy chlórem.
18.09.1939 se komandor podporucznik Żebrowski rozhodl odplout s ORP Żbik do Velké Británie. Posádka ponorky vlastními silami opravila velkou část poškození, bohužel se nepodařilo vyměnit prohnilá gumová těsnění vlezů a do nitra ponořené lodi stále pronikala voda. ORP Żbik patroloval u ostrova Gotland a spatřil několik německých dopravních lodí.
24.09.1939, vzhledem ke špatnému technickému stavu ponorky a špatnému zdravotnímu stavu posádky, se velitel Żebrowski rozhodl nechat ponorku internovat ve Švédsku. ORP Żbik pak zamířil ke švédským břehům.
25.09.1939 ORP Żbik vplul do švédského přístavu Stavsnäs a byl internován. Později ponorku odtáhli do přístavu Vaxholm , kde se připojila k již dříve internovaným ponorkám ORP Sęp a ORP Ryś.
26.09.1939 polskou ponorku odzbrojili, byla také zaplombována radiostanice a rozpojeny a částečně rozebrány hnací hřídele.


V dubnu 1940 byl ORP Żbik, spolu s dalšími dvěma ponorkami - ORP Sęp a ORP Ryś, přesunut do Stockholmu , kde byl opraven a lodní zařízení zakonzervována. Exilové Polské válečné námořnictvo se v té době pokoušelo získat ponorky zpět a dopravit je do Velké Británie. Nicméně po obsazení Norska německou armádou byly v květnu tyto pokusy Švédy zamítnuty. Ponorky, které byly v té době již vybaveny torpédy a zbraněmi, byly znovu odzbrojeny a 10.06.1940 byla odvolána bojová pohotovost.
04.07.1940 byl ORP Żbik, spolu s ostatními, odtažen k ostrůvku Högholm na jezeře Mälaren u Stockholmu a 18.07.1940 k dalšímu ostrůvku Fallskör.
01.09.1940 došlo ke změně struktury velení internovaných ponorek. Z posádek byl vytvořen jeden oddíl, pod velením velitele ORP Sęp, komandora podporucznika Salamona. Jeho zástupcem se stal velitel ORP Żbik, komandor podporucznik Żebrowski.
Konečně, v říjnu 1940, se ponorky i s posádkami přesunuly do městečka Mariefred na břehu jezera Mälaren.


Všechny ponorky byly bez posádek odtaženy 26.06.1941 do Stockholmu , ale během září 1941 byly vráceny zpět do Mariefredu.


V srpnu 1942 a posléze v dubnu 1944 ORP Żbik odtáhli do Stockholmu . Na ponorce byly provedeny nezbytné opravy a konzervační práce.


23.06.1945 přijela do Švédska polská komise, jejímž úkolem bylo získání internovaných lodí zpátky pro Polsko. Po podepsání smluv byl prozkoumán technický stav ponorek a vypracován harmonogram nezbytných oprav. Byla také zahájena propagační akce, jejímž cílem bylo přesvědčit posádky ponorek k návratu do vlasti.
05.09.1945 byl ORP Żbik a zbylé dvě ponorky oficiálně převzaty od švédských úřadů.
06.09.1945 započalo navracení lodi do provozuschopného stavu, z ORP Sęp byla přesunuta část baterií, aby byl ORP Żbik schopen plavby. Dotankováno bylo palivo, naložena torpéda a zásoby. Protože původní velitel ponorky, komandor podporucznik Żebrowski, odmítl návrat do Polska, velení převzal dočasně kapitan marynarki v záloze Mańkowski.
21.10.1945 byla na ponorkách po letech znovu vztyčena polská vlajka a lodě se vydaly na cestu do Gdyně , kam dorazily 25.10.1945.
26.10.1945 se ponorky vyvázaly ve vojenském přístavu Oksywie a 28.10.1945 byly slavnostně uvítány představiteli vlády a armády.
30.10.1945 byl ORP Żbik znovu oficiálně zařazen do Polského válečného námořnictva. Velitelem byl jmenován kapitan marynarki Zygmunt Grabowski.
15.12.1945 byl ORP Żbik vtělen do znovuvytvořené Ponorkové divize, které velel komandor porucznik Aleksander Mohuczy.


26.03.1946 navštívil ponorku ministr obrany, marszałek Michał Żymierski.
08.08.1946 ORP Żbik odtáhli do gdyňské loděnice kvůli přestavbě a opravám, které trvaly téměř tři roky, až do března 1949. Během přestavby byl demontován kulomet a torpédomety přizpůsobeny sovětským typům torpéd.


ORP Żbik znovu zařadili do služby v dubnu 1949.


Od ledna až do června 1951 na palubě ORP Żbik probíhalo intenzívní školení posádky.
V červenci 1951 se v průběhu cvičení ponorka ponořila do hloubky 70 metrů, ale konstrukční hloubka ponorů byla stanovena 50 metrů.


Během celého roku 1952 se posádka ponorky účastnila bojových cvičení. Velitelem ORP Żbik byl jmenován porucznik marynarki Leon Sałkowski.


V září 1953 byl ORP Żbik prohlédnut komisí Polského válečného námořnictva, která zjistila, že hnací mechanismy jsou značně opotřebované a trup ve velmi špatném stavu. Z tohoto důvodu nařídila komise pro ponorku maximální hloubku ponoření 20 metrů.


Během roku 1954 sloužila ponorka především jako školní loď.


10.01.1955 ponorku opět navštívila komise námořnictva a rozhodla, že má již jen minimální bojovou hodnotu.
09.09.1955 byla na ORP Żbik spuštěna polská vlajka a ponorku oficiálně vyřadili z PMW.


V roce 1956 se uzavřela historie ORP Żbik, když ponorku postupně rozebrali a sešrotovali.Zdroje:
PEREPECZKO, Andrzej: Bouře nad Atlantikem 1. díl (1. vydání, Praha, nakl. Naše Vojsko, 2004, 200 str., ISBN 80-206-0725-0, z polského originálu Burza nad Atlantykiem, Warszawa 1999 přeložil Evžen Škňouřil)
HRBEK, Ivan - HRBEK, Jaroslav: Salvy nad vlnami: Od výstřelů na Westerplatte po zkázu Bismarcka (1. vydání, Praha, nakl. Naše vojsko, 1993, 336 str., ISBN 80-206-0319-0)
https://en.wikipedia.org/wiki/ORP_%C5%BBbik
https://pl.wikipedia.org/wiki/ORP_%C5%BBbik_(1931)
https://de.wikipedia.org/wiki/ORP_%C5%BBbik_(1932)
http://marynarkawojenna.pl/start_n.htm
www.polishnavy.pl
www.op.osw.pl/op/polskie_op/
www.militarium.net
www.iirp.prv.pl
www.bolas.prv.pl
URL : https://www.valka.cz/SM-ORP-Zbik-Z-t71256#253835Verze : 1
Kulomety Hotchkiss vz.30 ráže 13,2mm z ORP Żbik v expozici Muzea Marynarki Wojennej ve Gdyni.
SM - ORP Żbik (Ż) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/SM-ORP-Zbik-Z-t71256#279048Verze : 0
MOD