Main Menu
User Menu

SS - ORP Sęp (P-11)

     
Název:
Name:
ORP Sęp
Originální název:
Original Name:
ORP Sęp
Kategorie:
Category:
ponorka
Kódové označení:
Pennant Number:
P-11 (1939-49), B-11 (1949-63), 291 (1963-69)
Loděnice:
Builder:
Rotterdamse Droogdok Maatschappij v Rotterdamu, Holandsko/Netherland
Založení kýlu:
Laid Down:
17.11.1936
Spuštění na vodu:
Launched:
17.10.1938
Uvedení do služby:
Commissioned:
16.04.1939
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
02.09.1969 (sešrotován 1972)
Potopené lodě:
Sunk Ships:
DD.MM.RRRR žádné/none
Velitel:
Commander:
DD.07.1938-DD.02.1946 Komandor podporucznik Władysław Salamon
DD.02.1946-DD.07.1948 Komandor podporucznik Bolesław Romanowski
DD.07.1948-DD.07.1950 Kapitan marynarki Bronisław Szul
DD.07.1950-DD.08.1955 Kapitan marynarki Henryk Pietraszkiewicz
DD.08.1955-DD.MM.1955 Porucznik marynarki Marian Załoga
DD.MM.1955-DD.MM.1961 Porucznik marynarki Jerzy Missima
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Porucznik marynarki Ryszard Płużyczka
DD.MM.1963-DD.MM.1965 Kapitan marynarki Michał Zawadzki
DD.MM.1965-DD.MM.1969 Kapitan marynarki Lucjan Matysiak
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
6 důstojníků + 54 poddůstojníků a námořníků/6 officers + 54 non-commision officers and seamen
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1118 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
1676 t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1497 t
Délka:
Length:
84,00 m
Šířka:
Beam:
6,70 m
Ponor:
Draught:
4,17 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x diesel 6QD42 Sulzer s celkovým výkonem 3534.6 kW
2x elektromotor Fabryka silników w Żychlinie 820.3 kW
Výkon:
Power: (kW/hp)
3534.6 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2
Zásoba paliva:
Fuel Load:
123,5 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
35.9 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
16.5 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
12964 km při rychlosti 18.5 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
185.2 km při rychlosti 9.3 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
100 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1x 105 mm/Bofors vz.25 L/41 (1xI), 125 nábojů
2x 40 mm/Bofors vz.36 l/60 (1xII/AA), 1200 nábojů
12x 550 mm (s reduktory na 533 mm), 20 torpéd


po prosinci 1946:
1x 100 mm/B-24-P (1xI)
2x 40 mm/Bofors vz.36 l/60 (1xII/AA), 1200 nábojů
12x 550 mm (s reduktory na 533 mm), 20 torpéd
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
Polsko
Poznámka:
Note:
Ponorka náležela ke třídě Orzeł


Překlad jména: sup


čas ponoření do periskopové hloubky: 50 sekund
Zdroje:
Sources:
www.pl.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
www.dutchsubmarines.com
http://marynarkawojenna.pl/start_n.htm

URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sep-P-11-t71151#250580Verze : 0
Historie ORP "Sęp"

Po špatných zkušenostech s kvalitou polských ponorek třídy "Wilk", postavených ve Francii, se vedení polského válečného námořnictva rozhodlo zadat stavbu dalších ponorek v jiných loděnicích. Obdrželi nabídky z USA, Velké Británie, Francie, Švédska a Holandska. Nakonec byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka holandská. Proto byla 29. ledna 1936 podepsána v Haagu smlouva o výstavbě 2 oceánských ponorek, jejichž doba výstavby nepřesáhne 3 roky. Později, na základě rozkazu tehdejšího polského ministra pro vojenské záležitosti z 28. května 1937, bylo rozhodnuto pojmenovat obě ponorky "Orzeł" a "Sęp". Zatímco "Orzeł" stavěli přímo ve Vlissingenu v loděnici De Schelde a byl financován ze sbírky polského obyvatelstva, stavbu ponorky "Sęp" dostala na starost rotterdamská loděnice Rotterdamse Droogdok Maatschappij a zaplacen již byl přímo ze státního rozpočtu. Obě ponorky byly velmi podobné holandskému typu ponorek O-9, určených pro službu v koloniích. V projektu byly například dohodnuty parametry výzbroje, která zahrnovala 105mm dělo Bofors, dvojité automatické protiletadlové dělo Bofors ráže 40 mm (spouštěné do vodotěsné "studánky"), 12 torpédometů ráže 550 mm (4 na zádi, 4 na přídi a 2 dvojité otočné torpédomety ve středu lodi) s redukcemi na 533 mm a plánováno bylo také umístění těžkého kulometu Hotchkiss ráže 13,2 mm. Ten však na lodi nakonec namontován nebyl. Velení PMW dokonce vážně uvažovalo o vybavení ponorek malým průzkumným hydroplánem. Z toho však nakonec sešlo.


ORP "Sęp" byl spuštěn na vodu 17. října 1938, když od července již na stavbu dohlížel budoucí velitel ponorky, komandor podporucznik Władysław Salamon a také jeho zástupce, kapitan marynarki Jan Grudziński. 10. ledna 1939 byla ponorka připravena v Rotterdamu k prvním zkouškám, které trvaly až do dubna. Protože v důsledku vážné mezinárodní situace v Evropě se Poláci obávali, že se Němci budou snažit překazit nebo alespoň zpomalit předání ponorky (ne zcela bezdůvodně, neboť v únoru a březnu výrazně pokleslo tempo dokončovacích prací, pravděpodobně v důsledku zastrašování a podplácení německými agenty), velení tajně nařídilo komandoru podporuczniku Salamonovi,aby ponorku dopravil do vlasti stůj co stůj a co nejdříve. Když pak ORP "Sęp" vyplul 2. dubna 1939 na zkušební plavbu (ještě pod holandskou vlajkou) k norskému přístavu Horten, komandor podporucznik Salamon převzal proti vůli Holanďanů velení. 16. dubna ráno byla holandská vlajka nahrazena polskou, následně se ORP "Sęp" na rejdě Horten setkal s polským torpédoborcem ORP "Burza", doplnil od něj zásoby a posádku a obě lodi společně vypluly do Gdyně. Dva holandští technici, kteří měli dohlížet na provádění zkoušek, byli vysazeni na břeh v Hortenu a později odesláni (na polské náklady) zpět do Holandska. Během plavby u Bornholmu došlo ponorce palivo a po zbytek plavby ji musel doprovodný torpédoborec vzít do vleku.

ORP "Sęp" připlul do Gdyně 18.dubna 1939 a až do 29. června byl dokončován, vybavován, procházel zbývajícími zkouškami a posádka výcvikem. 29. června 1939 byl ORP "Sęp" oficiálně zařazen do Polského válečného námořnictva. 26. srpna 1939, krátce před vypuknutím války, ponorku odeslali do vojenského přístavu Hel.


V den vypuknutí války, 1. září 1939, vyplul ORP "Sęp" pod velením komandora podporucznika Władysława Salamona na moře. Podle plánu "Worek" měl patrolovat v sektoru, nacházejícím se 10 námořních mil severně od mysu Rozewie, nejsevernějšího bodu Polska. Na určené místo dorazil ve večerních hodinách, krátce nato byly zpozorovány 2 německé torpédoborce, které se pohybovaly rovnoběžně s poloostrovem Hel. Ponorka na ně nicméně nezaútočila, pravděpodobně také kvůli vybitým bateriím.
2. září 1939 v dopoledních hodinách byl periskopem zpozorován další torpédoborec, který plul k polskému pobřeží a kličkoval. ORP "Sęp" se přiblížil na vzdálenost 400 metrů, identifikoval torpédoborec jako německý typ "Leberecht Maass" s namalovaným taktickým číslem 14 na trupu (Friedrich Ihn - velitel Fregattenkapitän von Pufendorf) a ve 12:38 vystřelil ze zadního torpédometu jedno torpédo. Torpédoborec však torpédu stačil uhnout a situace se obrátila, z lovce se stala kořist. Torpédoborec zaútočil na ponorku sérií hlubinných pum, které na ORP "Sęp" způsobily lehká poškození. Útoky však pokračovaly, poškodily trup a ponorka začala mírně nabírat vodu. Na ORP "Sęp" byly zastavena téměř všechna zařízení, včetně osvětlení a kompasů, elektromotory byly zapínány pouze nakrátko, aby se ponorka pomalu vzdálila z ohrožené oblasti. Přibývající voda způsobila postupné ponořování až do hloubky 80 metrů. Ponorce se však podařilo opustit nejvíce ohroženou oblast, výbuchy hlubinných pum se ozývaly z čím dál tím větší vzdálenosti. V 17:00 se ORP "Sęp" vynořil na periskopovou hloubku, ale jen proto, aby spatřil nedaleko útočící torpédoborec a dvě minolovky, které mu připluly na pomoc od nedalekého pobřeží. Ponorka se okamžitě znovu ponořila až do hloubky 60 metrů. Na palubě začínal pomalu docházet kyslík, byly dokonce rozdány nouzové dýchací přístroje. Teprve ve 21:40 se ORP "Sęp" odvážil znovu vynořit, tentokrát již bylo moře čisté, posádka se konečně mohla nadýchat čerstvého vzduchu a zjistit rozsah škod. V noci potom ponorka dobíjela baterie, větral se vnitřek lodi a byly také provizorně opravovány především škody způsobující netěsnost trupu.
3. září ráno se ponorka ponořila a vrátila se do vyznačeného sektoru. Zde také celý den patrolovala. Večer, kolem 20:20, se najednou za zádí vynořené lodi ozval silný výbuch a ORP "Sęp" se rychle ponořila. Asi po dvaceti minutách bylo slyšet šrouby hladinové lodi, pátrající po ponorce. Okamžitě byla zastavena všechna zařízení a podpalubí se pohroužilo do ticha. Pronásledovatel shodil dvě hlubinné pumy a odplul. Ponorka se později vynořila a byly opět zjišťovány škody. Bohužel, posádka zjistila průnik vody do levého diesselu, v důsledku čehož jej nebylo možné používat, a také četné porušení vodotěsnosti trupu, které bylo jen s velkými obtížemi udržováno v rozumných mezích. ORP "Sęp" také obdržel nové rozkazy, které jej nasměrovaly do nového sektoru hlídky, poblíž švédského ostrova Gotland, kam dorazil 5. září.
Zde patroloval bez úspěchu až do 7. září, kdy se přesunul k ostrovu Őland. Komandor podporucznik Salamon informoval také velitelství flotily o poškozeních a žádal o návrat na základnu a provedení oprav. Toto však bylo velitelstvím zamítnuto, naopak velitel dostal příkaz, v případě náhlé potřeby,vplout do kteréhokoliv švédského přístavu. Ponorka bezúspěšně patrolovala u Gotlandu a Őlandu, když jediných několik obchodních lodí, které spatřila, plulo ve švédských teritoriálních vodách.
13. září 1939 obdržel ORP "Sęp" rozkaz od velitelství zamířit do Anglie nebo k internaci do Švédska. Komandor podporucznik Salamon se rozhodl pro první variantu, avšak technický stav ponorky se neustále zhoršoval.
15. září už kvůli neustále pronikající vodě bylo nemožné udržet ji ve stálé hloubce, její rychlost ponoření se prodloužila až na půl hodiny, což prakticky znemožňovalo její bojové nasazení. Po zvážení všech pro a proti se, ve večerních hodinách, velitel ORP "Sęp" rozhodl k plavbě do Švédska, o čemž informoval velitelství PMW.
17. září 1939 ponorka dorazila do švédského přístavu Nynäshamnu, kde požádala místní úřady o možnost provést opravy. Poškození však byla natolik vážná, že jejich čas oprav by překročil dobu povolenou mezinárodními předpisy. V této situaci se komandor podporucznik Salamon rozhodl pro internaci. Ponorka tak byla ten samý den švédskou torpédovkou eskortována do přístavu Stavsnäs. Zde bylo zahájeno odzbrojování - torpéda, děla a radiostanice.


18. září byl ORP "Sęp", spolu s ORP "Ryś" (který připlul ten samý den) odtažen do přístavu Vaxholm, do místa určeného k internaci.
Zde 26. září 1939 dokončili odzbrojení,zaplombovali radiostanici a částečně rozebrali i hnací ústrojí. Po útěku ORP "Orzeł" z Tallinu byla zpřísněna bezpečnostní opatření, námořníci z internovaných ponorek byli přesunuti do hlídaných kasáren a ponorky byly zablokovány tak, aby nemohly uniknout.

V dubnu 1940 byl ORP "Sęp", spolu s ostatními ponorkami, přesunut do Stockholmu, kde byl opraven a lodní zařízení byla zakonzervována. Souviselo to s pokusy získat ponorky zpět a dopravit je do Velké Británie. Nicméně po úspěších Wehrmachtu v Norsku byly tyto pokusy Švédy v květnu zamítnuty.
4. července 1940 byly všechny ponorky odtaženy k ostrůvku Högholm na jezeře Mälaren u Stockholmu, 18. července k dalšímu ostrůvku Fallskör.
Konečně, v říjnu 1940 se lodě i s posádkami přesunuly do městečka Mariefred na břehu jezera Mälaren.

Samotné ponorky byly odtaženy 26. června 1941 do Stockholmu, ale v září byly vráceny zpět do Mariefredu.

ORP "Sęp" byl následně ještě v srpnu 1942 a v květnu 1944 na opravách ve Stockholmu.


23. června 1945 přijela do Švédska polská komise, jejímž cílem bylo získání internovaných lodí zpátky pro Polsko. Po podepsání smluv byl ORP "Sęp", spolu s ostatními ponorkami, 5. září 1945, oficiálně převzat od švédských úřadů a již 6. září započalo navracení lodi do provozuschopného stavu. Velení převzal znovu komandor podporucznik Salamon.
21. října 1945 byla na ponorkách znovu vztyčena polská vlajka a lodě se vydaly na cestu do Gdyně, kam dorazily 25. října.
30. listopadu 1945, po nezbytných opravách, byl ORP "Sęp" znovu zařazen do PMW.

V době od dubna do prosince 1946 byl modernizován ( výměna hlavního děla - místo 105mm/Bofors instalováno dělo sovětské 100mm/B-24-P, přizpůsobení torpédometů na sovětské typy torpéd)

Od ledna do října 1949 plnil strážní službu na Baltu, již pod novým taktickým označením "B-11".

Od listopadu 1949 plnil střídavě strážní službu a sloužil jako školní loď. Účastnil se mnoha zahraničních plaveb, mimo jiné první poválečné plavby do Rigy v říjnu 1951.

V roce 1958 byl znovu modernizován (mimo jiné odstraněno palubní dělo ráže 100 mm) a také se účastnil natáčení filmu "Orzeł".

v roce 1959 byla ponorka překlasifikována na školní loď.

V červenci 1962 navštívil s torpédoborcem ORP "Błyskawica" a minolovkou ORP "Żbik" Londýn.

V roce 1963 dostal nový taktický znak "291" a navštívil Kodaň.

Koncem srpna 1964 byl ORP "Sęp" těžce poškozen během plavby v silné bouři a byl dlouho v loděnici opravován. Loď pronásledovala smůla, 4. prosince 1964 na palubě vybuchly baterie akumulátorů (kvůli chybné ventilaci během dobíjení) a při následném požáru zahynulo 8 členů posádky.

Po opravách je ponorka znovu zařazena do služby, v září 1967 navštěvuje Stockholm, v květnu 1968 Rostock a Rotterdam.

2. září 1969, během plavby na Baltu, došlo na ponořeném ORP "Sęp" k výbuchu vodíku unikajícího z baterií. Znovu zemřelo několik členů posádky, ponorka byla odtažena do přístavu Świnoujście a vyřazena. Oficiálně byla vyškrtnuta ze seznamu válečných lodí 15. září 1969, kdy byla ze stožáru spuštěna státní vlajka.

V letech 1971-72 pak byl ORP "Sęp" rozebrán a sešrotován.zdroje:
www.orzel.one.pl
http://en.wikipedia.org
http://pl.wikipedia.org/
www.dutchsubmarines.com
http://marynarkawojenna.pl/start_n.htm
http://www.poloniainfo.se/artykul.php?id=509
PEREPECZKO, Andrzej: Bouře nad Atlantikem 1.díl. 1.vydání. Praha: Naše Vojsko 2004. 200s. ISBN 80-206-0725-0, z polského originálu Burza nad Atlantykiem, Warszawa 1999 přeložil Evžen Škňouřil
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sep-P-11-t71151#250783Verze : 1
2 x 40mm Bofors wz. 36
100 mm B-24-P
věžička
exponáty v Muzeu Marynarki Wojennej


105 mm Bofors wz. 25 (na fotce Sep105_2 a 3 je v pozadí)
exponát v Muzeu polskiej techniky wojskowej
SS - ORP Sęp (P-11) - 2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - věžička
vlastní foto

věžička
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 105 mm Bofors
vlastní foto

105 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 105 mm Bofors
vlastní foto

105 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 105 mm Bofors
vlastní foto

105 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 100 mm B-24-P
vlastní foto

100 mm B-24-P
vlastní foto

URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sep-P-11-t71151#315739Verze : 0
MOD