Main Menu
User Menu
Reklama

SS - ORP Sęp (P-11)

ORP Sęp (P-11)

ORP Sęp (P-11)

     
Název:
Name:
ORP Sęp
Originální název:
Original Name:
ORP Sęp
Kategorie:
Category:
oceánská ponorka
Třída:
Class:
Orzeł
Kódové označení:
Pennant Number:
P-11
Loděnice:
Builder:
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij NV, Rotterdam
Založení kýlu:
Laid Down:
17.11.1936
Spuštění na vodu:
Launched:
17.10.1938
Uvedení do služby:
Commissioned:
16.04.1939
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
02.09.1969
Potopené lodě:
Sunk Ships:
-
Velitel:
Commander:
DD.07.1938-DD.02.1946 Salamon, Władysław (Komandor podporucznik)
DD.02.1946-DD.07.1948 Romanowski, Bolesław (Komandor podporucznik)
DD.07.1948-DD.07.1950 Szul, Bronisław (Kapitan marynarki)
DD.07.1950-DD.08.1955 Pietraszkiewicz, Henryk (Kapitan marynarki)
DD.08.1955-DD.MM.1955 Załoga, Marian (Porucznik marynarki)
DD.MM.1955-DD.MM.1961 Missima, Jerzy (Porucznik marynarki)
DD.MM.1961-DD.MM.1963 Płużyczka, Ryszard (Porucznik marynarki)
DD.MM.1963-DD.MM.1965 Zawadzki, Michał (Kapitan marynarki)
DD.MM.1965-DD.MM.1969 Matysiak, Lucjan (Kapitan marynarki)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
překlad jména: sup

DD.MM.1939-DD.MM.1949: ORP Sęp (P-11)
DD.MM.1949-DD.MM.1963: ORP Sęp (B-11)
DD.MM.1963-DD.MM.1969: ORP Sęp (291)
Zdroje:
Sources:
www.pl.wikipedia.org
http://en.wikipedia.org
www.dutchsubmarines.com
http://marynarkawojenna.pl/start_n.htm

URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sep-P-11-t71151#250580Verze : 3

Historie ORP Sęp
Úvod


Po špatných zkušenostech s kvalitou polských ponorek třídy Wilk, postavených ve Francii, se vedení polského válečného námořnictva rozhodlo zadat stavbu dalších ponorek v jiných loděnicích. Obdrželi nabídky z USA, Velké Británie, Francie, Švédska a Holandska. Nakonec byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka holandská. Proto byla 29.01.1936 podepsána v Haagu smlouva o výstavbě 2 oceánských ponorek, jejichž doba výstavby nepřesáhne 3 roky. Později, na základě rozkazu tehdejšího polského ministra pro vojenské záležitosti z 28.05.1937, bylo rozhodnuto pojmenovat obě ponorky Orzeł a Sęp. Zatímco ORP Orzeł stavěli přímo ve Vlissingenu v loděnici De Schelde a byl financován ze sbírky polského obyvatelstva, stavbu ponorky ORP Sęp dostala na starost rotterdamská loděnice Rotterdamse Droogdok Maatschappij a zaplacen již byl přímo ze státního rozpočtu. Obě ponorky byly velmi podobné holandskému typu ponorek O 9, určených pro službu v koloniích. V projektu byly například dohodnuty parametry výzbroje, která zahrnovala 105 mm dělo Bofors, dvojité automatické protiletadlové dělo Bofors ráže 40 mm (spouštěné do vodotěsné "studánky"), 12 torpédometů ráže 550 mm (4 na zádi, 4 na přídi a 2 dvojité otočné torpédomety ve středu lodi) s redukcemi na 533 mm a plánováno bylo také umístění těžkého kulometu Hotchkiss ráže 13,2 mm. Ten však na lodi nakonec namontován nebyl. Velení PMW dokonce vážně uvažovalo o vybavení ponorek malým průzkumným hydroplánem. Z toho však nakonec sešlo.


ORP Sęp byl spuštěn na vodu 17.10.1938, když od července již na stavbu dohlížel budoucí velitel ponorky, komandor podporucznik Władysław Salamon a také jeho zástupce, kapitan marynarki Jan Grudziński. 10. 01.1939 byla ponorka připravena v Rotterdamu k prvním zkouškám, které trvaly až do dubna 1939. Protože v důsledku vážné mezinárodní situace v Evropě se Poláci obávali, že se Němci budou snažit překazit nebo alespoň zpomalit předání ponorky (ne zcela bezdůvodně, neboť v únoru a březnu výrazně pokleslo tempo dokončovacích prací, pravděpodobně v důsledku zastrašování a podplácení německými agenty), velení tajně nařídilo komandoru podporuczniku Salamonovi,aby ponorku dopravil do vlasti stůj co stůj a co nejdříve. Když pak ORP Sęp vyplul 02.04.1939 na zkušební plavbu (ještě pod holandskou vlajkou) k norskému přístavu Horten, komandor podporucznik Salamon převzal proti vůli Holanďanů velení. 16.04.1939 ráno byla holandská vlajka nahrazena polskou, následně se ORP Sęp na rejdě Horten setkal s polským torpédoborcem ORP Burza, doplnil od něj zásoby a posádku a obě lodi společně vypluly do Gdyně. Dva holandští technici, kteří měli dohlížet na provádění zkoušek, byli vysazeni na břeh v Hortenu a později odesláni (na polské náklady) zpět do Holandska. Během plavby u Bornholmu došlo ponorce palivo a po zbytek plavby ji musel doprovodný torpédoborec vzít do vleku.


ORP Sęp připlul do Gdyně 18.04.1939 a až do 29.06.1939 byl dokončován, vybavován, procházel zbývajícími zkouškami a posádka výcvikem. 29.0.1939 byl ORP Sęp oficiálně zařazen do Polského válečného námořnictva. 26.08.1939, krátce před vypuknutím války, ponorku odeslali do vojenského přístavu Hel.


Druhá světová válka


V den vypuknutí války, 01.09.1939, vyplul ORP Sęp pod velením komandora podporucznika Władysława Salamona na moře. Podle plánu "Worek" měl patrolovat v sektoru, nacházejícím se 10 Nm severně od mysu Rozewie, nejsevernějšího bodu Polska. Na určené místo dorazil ve večerních hodinách, krátce nato byly zpozorovány dva německé torpédoborce, které se pohybovaly rovnoběžně s poloostrovem Hel. Ponorka na ně nicméně nezaútočila, pravděpodobně také kvůli vybitým bateriím.


02.09.1939 v dopoledních hodinách byl periskopem zpozorován další torpédoborec, který plul k polskému pobřeží a kličkoval. ORP Sęp se přiblížil na vzdálenost 400 metrů, identifikoval torpédoborec jako německý typ Leberecht Maas s namalovaným taktickým číslem 14 na trupu (Z14 Friedrich Ihn - velitel fregattenkapitän von Pufendorf) a ve 12:38 vystřelil ze zadního torpédometu jedno torpédo. Torpédoborec však torpédu stačil uhnout a situace se obrátila, z lovce se stala kořist. Torpédoborec zaútočil na ponorku sérií hlubinných pum, které na ORP Sęp způsobily lehká poškození. Útoky však pokračovaly, poškodily trup a ponorka začala mírně nabírat vodu. Na ORP Sęp byly zastavena téměř všechna zařízení, včetně osvětlení a kompasů, elektromotory byly zapínány pouze nakrátko, aby se ponorka pomalu vzdálila z ohrožené oblasti. Přibývající voda způsobila postupné ponořování až do hloubky 80 metrů. Ponorce se však podařilo opustit nejvíce ohroženou oblast, výbuchy hlubinných pum se ozývaly z čím dál tím větší vzdálenosti. V 17:00 se ORP Sęp vynořil na periskopovou hloubku, ale jen proto, aby spatřil nedaleko útočící torpédoborec a dvě minolovky, které mu připluly na pomoc od nedalekého pobřeží. Ponorka se okamžitě znovu ponořila až do hloubky 60 metrů. Na palubě začínal pomalu docházet kyslík, byly dokonce rozdány nouzové dýchací přístroje. Teprve ve 21:40 se ORP Sęp odvážil znovu vynořit, tentokrát již bylo moře čisté, posádka se konečně mohla nadýchat čerstvého vzduchu a zjistit rozsah škod. V noci potom ponorka dobíjela baterie, větral se vnitřek lodi a byly také provizorně opravovány především škody způsobující netěsnost trupu.


03.09.1939 ráno se ponorka ponořila a vrátila se do vyznačeného sektoru. Zde také celý den patrolovala. Večer, kolem 20:20, se najednou za zádí vynořené lodi ozval silný výbuch a ORP Sęp se rychle ponořila. Asi po dvaceti minutách bylo slyšet šrouby hladinové lodi, pátrající po ponorce. Okamžitě byla zastavena všechna zařízení a podpalubí se pohroužilo do ticha. Pronásledovatel shodil dvě hlubinné pumy a odplul. Ponorka se později vynořila a byly opět zjišťovány škody. Bohužel, posádka zjistila průnik vody do levého diesselu, v důsledku čehož jej nebylo možné používat, a také četné porušení vodotěsnosti trupu, které bylo jen s velkými obtížemi udržováno v rozumných mezích. ORP Sęp také obdržel nové rozkazy, které jej nasměrovaly do nového sektoru hlídky, poblíž švédského ostrova Gotland, kam dorazil 05.09.1939.


Zde patroloval bez úspěchu až do 07.09.1939, kdy se přesunul k ostrovu Őland. Komandor podporucznik Salamon informoval také velitelství flotily o poškozeních a žádal o návrat na základnu a provedení oprav. Toto však bylo velitelstvím zamítnuto, naopak velitel dostal příkaz, v případě náhlé potřeby,vplout do kteréhokoliv švédského přístavu. Ponorka bezúspěšně patrolovala u Gotlandu a Őlandu, když jediných několik obchodních lodí, které spatřila, plulo ve švédských teritoriálních vodách.


13.09.1939 obdržel ORP Sęp rozkaz od velitelství zamířit do Anglie nebo k internaci do Švédska. Komandor podporucznik Salamon se rozhodl pro první variantu, avšak technický stav ponorky se neustále zhoršoval.
15.09.1939 už kvůli neustále pronikající vodě bylo nemožné udržet ji ve stálé hloubce, její rychlost ponoření se prodloužila až na půl hodiny, což prakticky znemožňovalo její bojové nasazení. Po zvážení všech pro a proti se, ve večerních hodinách, velitel ORP Sęp rozhodl k plavbě do Švédska, o čemž informoval velitelství PMW.
17.09.1939 ponorka dorazila do švédského přístavu Nynäshamnu, kde požádala místní úřady o možnost provést opravy. Poškození však byla natolik vážná, že jejich čas oprav by překročil dobu povolenou mezinárodními předpisy. V této situaci se komandor podporucznik Salamon rozhodl pro internaci. Ponorka tak byla ten samý den švédskou torpédovkou eskortována do přístavu Stavsnäs. Zde bylo zahájeno odzbrojování - torpéda, děla a radiostanice.
18.09.1939 byl ORP Sęp, spolu s ORP Ryś (který připlul ten samý den) odtažen do přístavu Vaxholm, do místa určeného k internaci.
Zde 26.09.1939 dokončili odzbrojení, zaplombovali radiostanici a částečně rozebrali i hnací ústrojí. Po útěku ORP Orzeł z Tallinu byla zpřísněna bezpečnostní opatření, námořníci z internovaných ponorek byli přesunuti do hlídaných kasáren a ponorky byly zablokovány tak, aby nemohly uniknout.


V dubnu 1940 byl ORP Sęp, spolu s ostatními ponorkami, přesunut do Stockholmu, kde byl opraven a lodní zařízení byla zakonzervována. Souviselo to s pokusy získat ponorky zpět a dopravit je do Velké Británie. Nicméně po úspěších Wehrmachtu v Norsku byly tyto pokusy Švédy v květnu zamítnuty.
04.07.1940 byly všechny ponorky odtaženy k ostrůvku Högholm na jezeře Mälaren u Stockholmu, 18.07.1940 k dalšímu ostrůvku Fallskör.
Konečně, v říjnu 1940 se lodě i s posádkami přesunuly do městečka Mariefred na břehu jezera Mälaren.
Samotné ponorky byly odtaženy 26.06.1941 do Stockholmu, ale v září 1940 byly vráceny zpět do Mariefredu.
ORP Sęp byl následně ještě v srpnu 1942 a v květnu 1944 na opravách ve Stockholmu.Poválečná služba


23.06.1945 přijela do Švédska polská komise, jejímž cílem bylo získání internovaných lodí zpátky pro Polsko. Po podepsání smluv byl ORP Sęp, spolu s ostatními ponorkami, 05.09.1945, oficiálně převzat od švédských úřadů a již 06.09.1945 započalo navracení lodi do provozuschopného stavu. Velení převzal znovu komandor podporucznik Salamon.
21.10.1945 byla na ponorkách znovu vztyčena polská vlajka a lodě se vydaly na cestu do Gdyně, kam dorazily 25.10.1945.
30.11.1945, po nezbytných opravách, byl ORP Sęp znovu zařazen do PMW.
V době od dubna do prosince 1946 byl modernizován (výměna hlavního děla - místo 105mm Bofors instalováno dělo sovětské 100mm B-24-P, přizpůsobení torpédometů na sovětské typy torpéd).
Od ledna do října 1949 plnil strážní službu na Baltu, již pod novým taktickým označením B-11.
Od listopadu 1949 plnil střídavě strážní službu a sloužil jako školní loď. Účastnil se mnoha zahraničních plaveb, mimo jiné první poválečné plavby do Rigy v říjnu 1951.
V roce 1958 byl znovu modernizován (mimo jiné odstraněno palubní dělo ráže 100 mm) a také se účastnil natáčení filmu Orzeł.
v roce 1959 byla ponorka překlasifikována na školní loď.
V červenci 1962 navštívil s torpédoborcem ORP Błyskawica a minolovkou ORP Żbik Londýn.
V roce 1963 dostal nový taktický znak "291" a navštívil Kodaň.
Koncem srpna 1964 byl ORP Sęp těžce poškozen během plavby v silné bouři a byl dlouho v loděnici opravován. Loď pronásledovala smůla, 04.12.1964 na palubě vybuchly baterie akumulátorů (kvůli chybné ventilaci během dobíjení) a při následném požáru zahynulo osm členů posádky.
Po opravách je ponorka znovu zařazena do služby, v září 1967 navštěvuje Stockholm, v květnu 1968 Rostock a Rotterdam.
02.09.1969, během plavby na Baltu, došlo na ponořeném ORP Sęp k výbuchu vodíku unikajícího z baterií. Znovu zemřelo několik členů posádky, ponorka byla odtažena do přístavu Świnoujście a vyřazena. Oficiálně byla vyškrtnuta ze seznamu válečných lodí 15.09.1969, kdy byla ze stožáru spuštěna státní vlajka.
V letech 1971-72 pak byl ORP Sęp rozebrán a sešrotován.Zdroje:
www.orzel.one.pl
http://en.wikipedia.org
http://pl.wikipedia.org/
www.dutchsubmarines.com
http://marynarkawojenna.pl/start_n.htm
http://www.poloniainfo.se/artykul.php?id=509
PEREPECZKO, Andrzej: Bouře nad Atlantikem 1. díl (1. vydání. Praha: Naše Vojsko 2004. 200s. ISBN 80-206-0725-0, z polského originálu Burza nad Atlantykiem, Warszawa 1999 přeložil Evžen Škňouřil)
URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sep-P-11-t71151#250783Verze : 3
2 x 40mm Bofors wz. 36
100 mm B-24-P
věžička
exponáty v Muzeu Marynarki Wojennej


105 mm Bofors wz. 25 (na fotce Sep105_2 a 3 je v pozadí)
exponát v Muzeu polskiej techniky wojskowej
SS - ORP Sęp (P-11) - 2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

2 x 40 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - věžička
vlastní foto

věžička
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 105 mm Bofors
vlastní foto

105 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 105 mm Bofors
vlastní foto

105 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 105 mm Bofors
vlastní foto

105 mm Bofors
vlastní foto

SS - ORP Sęp (P-11) - 100 mm B-24-P
vlastní foto

100 mm B-24-P
vlastní foto

URL : https://www.valka.cz/SS-ORP-Sep-P-11-t71151#315739Verze : 0
MOD