Main Menu
User Menu

Gorazdowski, Tadeusz

Komandor podporucznik Tadeusz Gorazdowski

Velitel čtyř torpédoborců pod polskou vlajkou za II. světové války.
Podřízení mu byli oddáni, ačkoliv nevyhledával popularitu, i když se jí nevyhýbal. Velmi zřídka zvyšoval hlas a téměř neužíval vulgárních slov. Mohl by být nedostižným vzorem: inteligentní, energický, odvážný a spravedlivý, vůdčí typ. Ale všichni, kteří jej znali, přiznávali, že nebyl zrovna "rytířem bez bázně a hany", většinou kvůli jeho náklonnosti k alkoholu, kterou však dokázal v rozhodujících chvílích úplně potlačit. Nesnášel své nadřízené na břehu, což mu oni opláceli stejnou mincí, ale nemohli přehlížet jeho kvality a "válečné štěstí". Nejdůležitější totiž bylo, že žádná loď pod jeho velením nebyla potopena a stejně tak neztratil ani jednoho čena posádky.


Narozen 3. dubna 1907 v Sartaně, v jižním Rusku. Až do vstupu do námořnictva žil v Choszcówce u Warszawy. Odmaturoval v roce 1926 na varšavském Paňstwowem Gimnaziju im. Stefana Batorego. V letech 1926-1929 byl kadetem (podchorążym) námořní fakulty Důstojnické školy válečného námořnictva (Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej - OSMW) v Toruni, kterou ukončil jako dvanáctý z ročníku. Po vyřazení byl jmenován podporučíkem námořnictva (podporucznik marynarki).


Po ukončení školy byl 1. října 1929 poslán na praxi do francouzské Ecole d`Application des Enseignes de Vaisseau. Až do 1. srpna 1930 strávil postupně více než tříměsíční stáž na křižníku "Edgar Quintet", téměř dvouměsíční praxi na bitevní lodi "Bretagne" a konečně pět měsíců na torpédoborci "Simoun". Po návratu do vlasti, až do roku 1932, byl postupně velitelem čety v rekrutské rotě válečného námořnictva ve Świeci, pobočníkem, posádkovým důstojníkem a přednášejícím ve Škole námořních specialistů, pobočníkem, posádkovým důstojníkem a přednášejícím v Kadetské škole válečného námořnictva (Szkoła Podchorążych Marynarki Wojennej) v Toruni. V lednu 1932 byl povýšen do hodnosti poručíka (porucznik marynarki), v červnu téhož roku byl jmenován signálním důstojníkem na torpédoborci ORP "Burza", stavěném ve Francii. Když torpédoborec připlul do Polska, zůstal na něm ještě 4 měsíce. Během služby absolvoval kurs signálních důstojníků, první, který byl organizován v polském námořnictvu. V prosinci nastoupil jako navigační důstojník na transportní lodi námořnictva ORP "Wilia", kde vydržel až do konce roku 1933. Během služby absolvoval další speciální kurs, šestiměsíční kurs navigačních důstojníků. V prosinci 1933 byl převelen do štábu Velitelství flotily v Gdyni jako signální důstojník a posléze pracoval jako referent v Organizačně-mobilizačním oddíle. Koncem roku 1934 jej znovu povolali do služby na lodích. Od prosince 1934 do dubna 1937 sloužil znovu na ORP"Burza", tentokrát jako navigační důstojník. V průběhu této služby, v březnu 1937 byl povýšen do hodnosti kapitana marynarki. V květnu téhož roku mu bylo poprvé svěřeno velení válečné lodi - dělového člunu ORP "Komendant Piłsudski". Ve funkci zůstal až do května následujícího roku, kdy jej jmenovali vedoucím Organizačního oddílu štábu velitelství flotily. Zde vydržel až do dubna 1939 a pak krátce sloužil jako zástupce velitele, znovu na ORP "Wilia".


1. září 1939 jej zastihl jako zástupce velitele na torpédoborci ORP "Błyskawica" (od května). Na jeho palubě také v předvečer války odplul v rámci operace "Pekin" do Velké Británie. Poněvadž v době od října do prosince 1939 byl velitel lodi, komandor porucznik Kodrębski, ve stavu nemocných, T. Gorazdowski ORP "Błyskawica" velel. V roce 1940, spolu s třemi dalšími důstojníky, zaslal na velitelství hlášení, které upozorňovalo na chybné velení velitele "Błyskawicy" (komandor podporucznik Jerzy Umecki). Z tohoto důvodu byl převelen do Záložní důstojnické skupiny (Rezerwova Grupa Oficerów-RGO) na ORP"Gdynia", následně velel Školnímu oddílu a byl ředitelem nauky ve Školícím centru specialistů flotily na téže lodi. 18. července 1940 byl jmenován zástupcem velitele opotřebovaného francouzského torpédoborce "Ouragan", který byl v ten samý den předán Polskému válečnému námořnictvu. Po necelých dvou měsících, 9.září 1940, byl dočasně převelen znovu na ORP"Błyskawica", kde zastupoval nemocného velitele (komandor porucznik Stanisław Hryniewiecki) a 11.října téhož roku se vrátil na "Ouragan" jako jeho velitel. Služba byla obtížná, především psychicky, protože torpédoborec byl ve velmi špatném stavu, z 287 dní pod polskou vlajkou strávil pouze 31 dnů na moři, 63 dnů v přístavu a zbytek, 194 dnů, v loděnici s různými technickými problémy. 30. dubna 1941 pak byl vrácen námořnictvu Svobodných Francouzů a polská posádka pod velením T.Gorazdovského jej opustila.
Tadeusz Gorazdowski byl následně 1. května 1941 jmenován velitelem úplně nového eskortního torpédoborce ORP "Krakowiak" a 3.května jej povýšili do hodnosti komandora podporucznika. "Krakowiaku" velel až do května 1942 a 25. července 1942 převzal velení své poslední válečné lodi, slavného torpédoborce ORP "Piorun". Velel mu až do 7. ledna 1945, pouze s několikaměsíční pauzou v roce 1943, kdy byl nakrátko převelen na pevninu jako vedoucí referátu školení Velitelství válečného námořnictva. Jako velitel ORP "Piorun" se stal autorem a spoluautorem tří největších úspěchů Polského válečného námořnictva ve II. světové válce.
Největším úspěchem byla účast ORP "Piorun" a ORP "Błyskawica" v bitvě u Quessantu (Ushant) 8-9. června 1944, když britská 10. flotila torpédoborců rozprášila německou 8. flotilu torpédoborců, vyslanou k útoku na spojenecká plavidla u pobřeží Normandie.
Druhým úspěchem bylo potopení dvou minolovek 13-14. června 1944 u ostrova Jersey, o které se ORP "Piorun" podělil s torpédoborcem HMS "Ashanti".
Třetím pak byl podíl "Piorunu" 14. srpna 1944 spolu s křižníkem HMS "Diadem" a torpédoborcem HMS "Onslow" na útoku na německou loď (lamač blokády a pomocnou protiletadlovou loď) "Sauerland"
Začátkem roku 1945 byl jmenován I. zástupcem velitele tábora "Bałtyk" a od července téhož roku důstojníkem Námořního velitelství "Sever", v prosinci 1945 pak referentem v Oddělení historie válečného námořnictva.


Po rozpuštění Polského válečného námořnictva ve Velké Británii, 9. dubna 1947, vstoupil do Polského sboru přípravy a rozmístění. Protože měl formální kvalifikaci kapitána dálné plavby, v rámci britské korporace pro záležitosti rozvoje kolonií, organizoval námořní rybolov, mimo jiné v Gambii a Hongkongu. Po několika letech emigroval, spolu s rodinou, do Kanady. Zde žil v Charlottentown na Princ Edward Island v zálivu sv.Vavřince a pracoval v kanadské pohraniční službě. Až do doby, než onemocněl, sloužil jako důstojník na velkém ledoborci "Wolfe", který patřil Canadian Coast Guard Service. Zemřel 25. listopadu 1968 ve věku 61 let. Byl pochován o dva dny později na hřbitově v Charlottetown. Na kříži skromného náhrobku je prostý nápis:" Commander Tadeusz Gorazdowski, Polish Navy, April 3. 1907 - November 25. 1968.


Komandor podporucznik Tadeusz Gorazdowski strávil na palubách válečných lodí více než 10 let a během této služby obdržel následující vyznamenání:
1939 - francouzský Merite Maritime
1940 - Order of the British Empire (jako zástupce velitele ORP "Błyskawica")
1943 a 1944 - Distinguished Service Cross and Bar (jako velitel ORP "Krakowiak" a ORP "Piorun")
1944 - Mention in Despatches (jako velitel ORP "Piorun")
1946 - Krzyż Srebrny Virtuti Militari
1946 - Medal Morski s třemi trámky (za bojovou službu po dobu 42 měsíců a 27 dnů)


po válce také obdržel:
- Medal za Długoletnią Służbę
- medaili 1939-1945 Star
- medaili Atlantic Star
- medaili Defence Medal 1939-45


Tadeusz Gorazdowski byl dvakrát ženatý. Se svou první ženou Zofií Blandynou Sempolińskou, se kterou měl dceru Joannu Zofii Teresu (*1936), se rozvedl v roce 1939. Během války se seznámil se Susan Esslemont, ošetřovatelkou z nemocnice Royal Navy, kterou si o pár měsíců později vzal. Měli spolu tří dcery - Joannu, Olenku a Patricii a syna Michaela.
V roce 1991 jeho dcera Olenka Graham, plníce poslední vůli svého otce, darovala jeho vlajku, vyznamenání a dokumenty Muzeu válečného námořnictva v Gdyni (Muzeum Marynarki Wojennej v Gdyni)zdroj:
časopis MORZE:č.6 (764), červen 1998. Warszawa: Korporacja TIGOR S.A. 1998, vychází měsíčně. ISSN 0137-2823
URL : https://www.valka.cz/Gorazdowski-Tadeusz-t70765#249332Verze : 0
Tadeusz Gorazdowski
URL : https://www.valka.cz/Gorazdowski-Tadeusz-t70765#249334Verze : 0