Main Menu
User Menu

SOV - ZiL-131 (prehľad verzií)

ЗиЛ-131

ZiL-131 - Prehľad verzií:

ZIL-131 (ЗиЛ-131) - základná verzia, vyrábaná v rokoch 1966-1986

ZiL-131A (ЗиЛ-131А) - verzia s netienenou elektroinštaláciou, zníženým počtom prepravovaných osôb a brodivosťou 0,9 m pre civilné použitie, vo výrobe od roku 1971

ZiL-131V (ЗиЛ-131В)- ťahač návesov, vo výrobe v rokoch 1968-1986

Zil-131S (ЗиЛ-131С) - verzia pre polárne oblasti, vo výrobe v rokoch 1980-1986 v závode Čita

Zil-131AS (ЗиЛ-131АС) - verzia ZiL-131A pre polárne oblasti, vo výrobe v rokoch 1980-1986 v závode Čita

Zil-131N (ЗиЛ-131Н) - modernizovaná verzia s motorom ZiL-5081, vo výrobe od 05.12.1986 v závode Moskva a od 27.10.1987 v závode Novouralsk

Zil-131NA (ЗиЛ-131НА) - verzia ZiL-131N s netienenou elektroinštaláciou a bez pravej nádrže, vo výrobe od decembra 1986

ZiL-131NV (ЗиЛ-131НВ) - ťahač návesov odvodený od verzie ZiL-131N, vo výrobe od decembra 1986

ZiL-131D (ЗиЛ-131Д) - so vznetovým motorom Caterpillar, vyrábaný v závode Novouralsk od roku 1993

ZiL-131N1 (ЗиЛ-131Н1) - verzia ZiL-131N so vznetovým motorom D-245.20

ZiL-131N2 (ЗиЛ-131Н2) - verzia ZiL-131N so vznetovým motorom ZiL-0550

ZiL-131NS (ЗиЛ-131НС) - modernizovaná verzia pre polárne oblasti, vo výrobe od roku 1987 v závode Čita

ZiL-131NAS (ЗиЛ-131НАС) - verzia ZiL131NA pre polárne oblasti, vo výrobe od roku 1987 v závode Čita

ZiL-131NVS (ЗиЛ-131НВС) - ťahač ZiL-131NV pre polárne oblasti, vo výrobe od roku 1987 v závode Čita

ZiL-137-137B (ЗиЛ-137-137Б) (?) - ťahač návesov s vyvedením pohonu aj na dve nápravy návesu (10x10).


Prototypy:
Zil-131D (ЗиЛ-131Д) - podvozok pre sklápač

ZiL-131Ch ЗиЛ-131Х - verzia pre subtropické (púštne) oblasti

Špeciálne nástavby

P-19 - prehľadový rádiolokátor (2 vozidlá)

AZK-5 - automatizovaný zvukomerný prieskumný komplex

AZK-7 - automatizovaný zvukomerný prieskumný komplex

BGM - pojazdný zemný vrták

PR-11M (ПР-11М) - transportno-nabíjací prepravník PLRK S-75 (С-75

MDP-1 (15G93) - neutralizátor výparov a odpadov okysličovadla raketového paliva

MDP-2 (15G94)- neutralizátor výparov a odpadov kvapalného raketového paliva

vo výstavbe.....
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-131-prehlad-verzii-t70645#248978Verze : 3
MOD
Skriňové nastavby na podvozku ZIL 131.


Pre stredný trojnápravový automobil ZIL 131 so skriňovou karosériou pre uloženie špeciálnej techniky sa používajú rôzne druhy skriňových karosérií :


Špeciálne karosérie staršieho typu :
Drevená kostra je zvonku krytá plechom priskrutkovaným vrutmi. Vnútrajšok karosérie je pokrytý doskami preglejky, sololitu alebo podobným materiálom. Medzi vonkajším plechom a vnútornými doskami je tepelno-izolačná medzivrstva. Podlaha je z drevených dosiek, oplechovaných alebo pokrytých podlahovou krytinou.


Skriňová karoséria novšieho typu :
Kovová kostra z oceľových profilov je krytá priskrutkovanými panelmi. Panely majú plechový obal s vnútorným vyplnením z penoplastu, vnútorný poťah je z preglejky. Podlaha je z drevených dosiek, oplechovaných alebo pokrytých podlahovou krytinou.


Najnovší typ ( zdroj z roku 1978 ) :
Skriňová karoséria je bez nosnej kostry. Tvoria ju panely s nosnými drevenými pozdĺžnikmi zalepenými v penoplaste medzi plech a preglejku. ( ruský názov „ skriňová karoséria z vystuženého penoplastu“). Vonkajší poťah panelu tvorí duralový plech a vnútorný preglejka. Panely sú spojené vrutmi alebo nitmi. Pre tento účel sú kraje zosilnené. Podlahu i podbehy kolies tvoria zosilnené panely, rozmerovo väčšie a pevnejšie.


Skriňové karosérie sú vybavené kúrením s ventilačným zariadením, označeným OV 65 alebo 030.Zdroj : Aut-24-19 Stredný terénny automobil ZIL 131 a jeho modifikácie, predpis ČSLA - Praha 1978
URL : https://www.valka.cz/SOV-ZiL-131-prehlad-verzii-t70645#331760Verze : 1