Main Menu
User Menu

20. pěší divize [1921-1939]

20 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
20. pěší divize
Originální název:
Original Name:
20 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
20. pěší divize [1921-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
22.03.1939
Nástupce:
Successor:
20. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-22.03.1939 Sborová oblast IX [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921(?)-01.07.1928 Słonim
01.07.1928-22.03.1939 Baranowicze

Velitel:
Commander:
24.03.1922-02.06.1924 Kessler, Edmund (generał brygady)
13.07.1924-16.02.1925 (zemřel) Becker, Józef (generał brygady)
16.02.1925-03.11.1926 Tabaczyński, Jan (generał brygady)
03.11.1926-23.08.1930 Pożerski, Olgierd (generał brygady)
14.10.1930-DD.01.1938 Krok-Paszkowski, Henryk (generał brygady)
02.04.1938-22.03.1939 Lawicz-Liszka, Wilhelm Andrzej (pułkownik dyplomowany)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-15.10.1923 ?
15.10.1923-DD.MM.RRRR Świtalski, Stanisław (major Sztabu Generalnego)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1929 Łańcucki, Seweryn (podpułkownik dyplomowany)
DD.MM.1929-DD.MM.RRRR Kornaus, Jan (major dyplomowany)
DD.MM.193R-22.03.1939 Tomczuk, Franciszek (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-22.03.1939 78. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-22.03.1939 79. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-22.03.1939 80. pěší pluk [1921-1939
01.12.1921-31.12.1931 20. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-22.03.1939 20. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-22.03.1939 20. těžký dělostřelecký oddíl [193R-1939]1)
DD.MM.193R-22.03.1939 telegrafní rota 20. pěší divize [193R-1939]
21.01.1935-22.05.1937 20. ženijní rota [1935-1937]
22.05.1937-22.03.1939 Ženijní a zákopnické středisko 20. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:

1) Dle schématizmu polské armády ke dni 23.03.1939.
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
http://wapedia.mobi/pl/20_Dywizja_Piechoty_(II_RP)
Barczyński, Mirosław: 20 Dywizja Piechoty 1918-1945, Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej, 1998
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1921-1939-t70620#387541Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Lawicz-Liszka, Wilhelm Andrzej (pułkownik dyplomowany)
I dowódca piechoty dywizyjnej I. velitel divizní pěchoty 1st. Commander of Divisional Infantry Dudziński, Franciszek Kazimierz (pułkownik dyplomowany)
II dowódca piechoty dywizyjnej II. velitel divizní pěchoty 2nd Commander of Divisional Infantry Epler, Adam Józef Aleksander (pułkownik artylerii)
dowódca artylerii dywizyjnej velitel divizního dělostřelectva Commander of Divisional Artillery Sulkiewicz-Hózman-Mirza, Leon (pułkownik artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Tomczuk, Franciszek (podpułkownik dyplomowany)
oficer do zleceń ordonanční důstojník Orderly Officer Wayda, Wojciech (major dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Olechnowicz, Antoni (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Proskurnicki, Eugeniusz Jan Julian (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Gajewski, Władysław Michał (major kawalerii)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Rawski, Józef Kazimierz (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Koszarski, Stanisław (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Ługowski, Mieczysław (kapitan)
dowódca 78 Pułku Piechoty velitel 78. pěšího pluku Commander of 78th Infantry Regiment Schmidt, Alfred Jan (pułkownik)
dowódca 79 Pułku Piechoty velitel 79. pěšího pluku Commander of 79th Infantry Regiment vacat
dowódca 80 Pułku Piechoty velitel 80. pěšího pluku Commander of 80th Infantry Regiment Fedorczyk, Stanisław (pułkownik)
dowódca 20 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 20. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 20th Light Artillery Regiment Zimmer, Edmund Albin (pułkownik)
dowódca 20 Dywizjonu Artylerii Ciężkiej velitel 20. těžkého dělostřeleckého oddílu Commander of 20th Heavy Artillery Battalion Królikiewicz, Stanisław I (podpułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 20 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 20. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 20th Infantry Division Lewandowski, Edward (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 20 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 20. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 20th Infantry Division Paczkowski, Czesław (major)

Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1921-1939-t70620#393195Verze : 0
MOD