Main Menu
User Menu

13. pěší divize [1921-1939]

13 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
13. pěší divize
Originální název:
Original Name:
13 Dywizja Piechoty 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
13. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
14.08.1939
Nástupce:
Successor:
13. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-27.08.1939 Sborová oblast II [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
01.12.1921-27.08.1939 Równe

Velitel:
Commander:
01.12.1921-DD.03.1922 Szymański, Paweł (generał podporucznik )
09.04.1922-01.04.1923 Stachiewicz, Julian (pułkownik Sztabu Generalnego)
01.04.1923-15.01.1925 Kukiel, Marian (generał brygady)
15.01.1925-22.02.1925 v zastoupení Knoll-Kownacki, Edmund Stanisław (pułkownik Sztabu Generalnego)
22.02.1925-28.02.1935 Knoll-Kownacki, Edmund (pułkownik Sztabu Generalnego/generał brygady (od 01.01.1927)) 2)
28.02.1935-DD.01.1938 Myszkowski, Aleksander (pułkownik dyplomowany)
28.01.1938-24.08.1939 Ćwiertniak, Józef (pułkownik dyplomowany piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.02.1926 ?
DD.02.1926-DD.11.1928 (?) Werschner, Adam (major Sztabu Generalnego)
DD.11.1928-DD.10.1930 Rola-Arciszewski, Stanisław (major dyplomowany)
DD.10.1930-21.04.1934 ?
21.04.1934-20.09.1935 Okulicki, Leopold (major dyplomowany)
20.09.1935-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-14.08.1939 Siudowski, Alfred Kazimierz (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-14.08.1939 43. střelecký pluk [1921-1939]
01.12.1921-14.08.1939 44. střelecký pluk [1921-1939]
01.12.1921-14.08.1939 45. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-31.12.1931 13. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-14.08.1939 13. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.1931-14.08.1939 telegrafní rota 13. pěší divize [193R-1939]
23.05.1937-14.08.1939 Ženijní a zákopnické středisko 13. pěší divize [1937-1939]
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka: Note: 1) V některých publikacích je uváděna pod názvem 13 Kresowa Dywizja Piechoty.
2) V tomto období byl velitelem divize, ale v období výkonu jiných povinností divizi veleli v zastoupení:
10.11.1932-DD.01.1933 Regulski, Bronisław (pułkownik dyplomowany)
DD.01.1933-DD.08.1933 Werobej, Józef (pułkownik dyplomowany)
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi.
Cutter, Zdzisław: Saperzy II Rzeczypospolitej, PAT, Kraków-Warszawa-Wrocław 2005
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/13-pesi-divize-1921-1939-t70613#386422Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Ćwiertniak, Józef Stefan (pułkownik dyplomowany)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Szalewicz, Wacław (pułkownik artylerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Siudowski, Alfred Kazimierz (podpułkownik dyplomowany artylerii)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Rodziewicz, Walenty (kapitan dyplomowany artylerii)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Palewicz, Eustachy Wiktor (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Bednarski, Franciszek Władysław Józef (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Kister, Eugeniusz (kapitan)
oficer taborowy vozatajský důstojník Karasiński, Józef (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Kosman, Feliks Stefan (kapitan)
dowódca 43 Pułku Strzelców velitel 43. střeleckého pluku Commander of 43rd Rifle Regiment Kubicki, Franciszek (podpułkownik)
dowódca 44 Pułku Strzelców velitel 44. střeleckého pluku Commander of 44th Rifle Regiment Frączek, Józef I (pułkownik)
dowódca 45 Pułku Piechoty velitel 45. pěšího pluku Commander of 45th Infantry Regiment Hojnowski, Stanisław Piotr (pułkownik)
dowódca 13 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 13. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 13th Light Artillery Regiment Reder, Klaudiusz (podpułkownik)
dowódca kompanii łączności 13 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 13. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 13th Infantry Division Czaprański, Władysław (kapitan)
dowódca ośrodka sapersko-pionierskiego 13 Dywizji Piechoty velitel ženijního a zákopnického střediska 13. pěší divize Commander of Sapper and Pioneer Centre of 13th Infantry Division Ulejczyk, Jan Roch (major)
Zdroje:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/13-pesi-divize-1921-1939-t70613#393070Verze : 0
MOD