Main Menu
User Menu

4. pěší divize [1921-1939]

4 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
4. pěší divize
Originální název:
Original Name:
4 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1921
Předchůdce:
Predecessor:
4. pěší divize [1919-1921]
Datum zániku:
Disbanded:
24.08.1939
Nástupce:
Successor:
4. pěší divize [1939-1939]
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1921-24.08.1939 Sborová oblast VIII [1921-1939]
Dislokace:
Deployed:
Toruň

Velitel:
Commander:
01.12.1921-01.05.1922 Minkiewicz-Odrowąż, Henryk (generał podporucznik)
06.06.1922-19.10.1924 Zieliński, Franciszek (generał brygady)
03.12.1924-DD.08.1927 Zarzycki, Ferdynand (generał brygady)
31.07.1927-28.04.1937 Maxymowicz-Raczyński, Włodzimierz (pułkownik/ generał brygady (od 01.01.1930))
28.04.1937-24(?).08.1939 Bołtuć, Mikołaj (pułkownik dyplomowany/generał brygady (od 19.03.1938))
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1921-DD.MM.1924 ?
DD.MM.1924-DD.MM.1924 ? Müller, Leopold Stanisław (podpułkownik Sztabu Generalnego)
DD.MM.1924-DD.02.1926 ?
DD.02.1926-DD.MM.1928 Horak, Alojzy (podpułkownik Sztabu Generalnego)
DD.MM.1928-DD.DD.RRRR ?
DD.MM.RRRR-24(?).08.1939 Leszczyński, Julian Albin (podpułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.12.1921-27.08.1939 14. pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 63 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.08.1939 67 pěší pluk [1921-1939]
01.12.1921-27.12.1931 4. polní dělostřelecký pluk [1921-1931]
31.12.1931-27.08.1939 4. lehký dělostřelecký pluk [1931-1939]
DD.MM.193R-24.08.1939 telegrafní rota 4. pěší divize [193R-1939]
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

http://www.dws-xip.pl/wojna/bio/bio7.html
wapedia.mobi.
Jagiełło, Zdzisław: Piechota Wojska Polskiego 1918-1939, Bellona, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1921-1939-t70604#385294Verze : 0
MOD

Personální obsazení velitelských funkcí k 23.03.1939
Personal Constitution Commanding Officers 23.03.1939
Originální název: Český název: Anglický název: Příjmení, jméno, (hodnost, akademický titul)
Original Title: Czech Title: English Title: Last and First Name, (Military Rank, Degree)
dowódca dywizji velitel divize Division Commander Bołtuć, Mikołaj (generał brygady)
dowódca piechoty dywizyjnej velitel divizní pěchoty Commander of Divisional Infantry Durski-Trzasko, Antoni (pułkownik dyplomowany kawalerii)
szef sztabu náčelník štábu Chief of Staff Leszczyński, Albin Julian (podpułkownik dyplomowany)
I oficer sztabu 1. důstojník štábu 1st Staff Officer Rozwadowski, Stanisław Andrzej (kapitan dyplomowany)
II oficer sztabu 2. důstojník štábu 2nd Staff Officer Przybylski, Czesław Leon Antoni (kapitan)
komendant rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego náčelník oblasti jezdecké branné výchovy Chief of Cavallery National Defence Education Region Cymerman, Franciszek (major)
dowódca łączności velitel telegrafního vojska Chief Signal Officer Emmerling, Aleksander Marian (major)
oficer taborowy vozatajský důstojník Wodziński, Wacław I (kapitan)
oficer intendentury intendanční důstojník Commissary Officer Kulpa, Stanisław II (kapitan)
dowódca 14 Pułku Piechoty velitel 14. pěšího pluku Commander of 14th Infantry Regiment Sudol, Franciszek (pułkownik)
dowódca 63 Pułku Piechoty velitel 63. pěšího pluku Commander of 63rd Infantry Regiment Winiarski, Władysław Marian (podpułkownik dyplomowany)
dowódca 67 Pułku Piechoty velitel 67. pěšího pluku Commander of 67th Infantry Regiment Komuniecki, Karol Wojciech (podpułkownik)
dowódca 4 Pułku Artylerii Lekkiej velitel 4. lehkého dělostřeleckého pluku Commander of 4th Light Artillery Regiment Czerwiński, Andrzej (podpułkownik dyplomowany)
dowódca kompanii łączności 4 Dywizji Piechoty velitel telegrafní roty 4. pěší divize Commander of Telegraphic Company of 4th Infantry Division Hammer, Jan Stanisław (kapitan)

Zdroj:
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Fundacja Centrum Dokumentacyjnego Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1921-1939-t70604#392988Verze : 0
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 4 DYWIZJA PIECHOTY
4. PĚŠÍ DIVIZE

Datum vzniku 01.12.1921
Předchůdce 4. pěší divize
Datum zániku 27.08.1939
Následovník 4. pěší divize
Nadřízené velitelství 12.1921-08.1939 Sborová oblast
Dislokace 12.1921-08.1939 Toruń
Velitelé divize
Podřízené jednotky 12.1921-08.1939 14. pěší pluk
12.1921-08.1939 63. pěší pluk
12.1921-08.1939 67. pěší pluk
12.1921-10.1931 4. polní dělostřelecký pluk
10.1931-08.1939 4. lehký dělostřelecký pluk
??.1931-08.1939 4. telegrafní rota
Čestný název
Vyznamenání
Literatura
URL : https://www.valka.cz/4-pesi-divize-1921-1939-t70604#248876Verze : 0
MOD