Main Menu
User Menu

Náhradní peruť leteckého pluku 2 [1924-1938]

Replacement Squadron of the 2nd Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní peruť leteckého pluku 2
Originální název:
Original Name:
Náhradní peruť leteckého pluku 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.05.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Náhradní prapor leteckého pluku 2
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 602
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.05.1924-24.09.1938 Letecký pluk 2
Dislokace:
Deployed:
04.05.1924-24.09.1938 Olomouc, letiště /
Velitel:
Commander:
04.05.1924-00.03.1927 Čech, Jan (štábní kapitán letectva)
00.03.1927-
00.08.1927-31.12.1929 Čech, Jan (major letectva)
31.12.1929-15.10.1933 Šustera, Kamil (podplukovník letectva)
15.10.1933-24.09.1938 Kabeláč, František (podplukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
04.05.1924-01.04.1927 2. náhradní letka leteckého pluku 2
01.04.1927-24.09.1938 Cvičná letka leteckého pluku 2
01.04.1927-24.09.1938 Náhradní letka leteckého pluku 2

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond Letecký pluk 2
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-perut-leteckeho-pluku-2-1924-1938-t70311#278176Verze : 0
MOD