Main Menu
User Menu

Náhradní letka leteckého pluku 5 [1931-1938]

Replacement Flight of the 5th Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní letka leteckého pluku 5
Originální název:
Original Name:
Náhradní letka leteckého pluku 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1931
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.10.1931-24.09.1938 Náhradní prapor leteckého pluku 5
Dislokace:
Deployed:
15.10.1931-16.09.1937 Kbely, Letecké kasárny /
16.09.1937-24.09.1938 Brno, letiště /

Velitel:
Commander:
15.10.1931-00.04.1935 Hošek, Kurt (kapitán)
00.04.1935-00.04.1936 Jahoda, Jan (kapitán)
00.04.1936-15.04.1937 Seehars, Karel (Major)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 5
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-5-1931-1938-t70309#247695Verze : 1
MOD
Náhradní letka leteckého pluku 5 [1931-1938]


Letka vznikla nově 1. října 1931 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 1.922/Dův.-III./1.odděl.1931.
Nacházela se ve Kbelích a od září 1937 v Brně, podléhala velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 5 [1931-1938].
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-5-1931-1938-t70309#247693Verze : 0
MOD
Veliteli letky byli:
kapitán letectva Kurt Hošek (říjen 1931 – duben 1935),
kapitán letectva Jan Jahoda (duben 1935 – duben 1936),
kapitán letectva Karel Seehars (duben 1936 –
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-5-1931-1938-t70309#247694Verze : 0
MOD