Main Menu
User Menu

Náhradní letka leteckého pluku 4 [1929-1938]

Replacement Flight of the 4th Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní letka leteckého pluku 4
Originální název:
Original Name:
Náhradní letka leteckého pluku 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1929
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1929-24.09.1938 Náhradní peruť Leteckého pluku 4
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1929-DD.10.1931 Kbely, letiště /
DD.10.1931-DD.04.1934 Milovice, letiště /
DD.04.1934-DD.01.1938 Hradec Králové, Kasárny generála Čečka /
DD.01.1938-DD.09.1938 Kbely, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.09.1929-DD.MM.RRRR Jiroušek, Václav (Štábní kapitán letectva)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
Letka vznikla nově 1. září 1929 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 499/Taj.-hl.št./1.odděl.1929.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 4
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-4-1929-1938-t70308#247690Verze : 0
MOD