Main Menu
User Menu

Náhradní letka leteckého pluku 1 [1927-1938]

Replacement Flight of the 1st Air Regiment

     
Název:
Name:
Náhradní letka leteckého pluku 1
Originální název:
Original Name:
Náhradní letka leteckého pluku 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1927
Předchůdce:
Predecessor:
1. náhradní letka leteckého pluku 1
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
mobilizační útvar 601
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1927-24.09.1938 Náhradní prapor leteckého pluku 1
Dislokace:
Deployed:
01.04.1927-00.01.1938 Kbely, letiště /
00.01.1938-24.09.1938 Hradec Králové, letiště /

Velitel:
Commander:
01.04.1927-DD.10.1928 Suda, Antonín (Kapitán)
DD.10.1928-DD.05.1931 Hošek, Kurt (Nadporučík)
DD.05.1931-DD.09.1931 Drobný, Jan (Štábní kapitán)
DD.09.1931-24.09.1938 Steinbach, Antonín (Kapitán)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 1
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-1-1927-1938-t70305#247683Verze : 2
MOD
Náhradní letka leteckého pluku 1 [1927-1938]


Letka vznikla 1. dubna 1927 přejmenováním z První náhradní letky leteckého pluku 1 [1924-1927] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 21.220-let.1926.
Nacházela se ve Kbelích a od ledna 1938 v Hradci Králové, podléhala velitelství Náhradní peruti leteckého pluku 1 [1924-1938].
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-1-1927-1938-t70305#247681Verze : 0
MOD
Veliteli letky byli:
kapitán letectva Antonín Suda (duben 1927 – říjen 1928),
nadporučík letectva Kurt Hošek (říjen 1928 –


štábní kapitán letectva Jan Drobný (květen 1931 – září 1931),
kapitán letectva Antonín Steinbach (září 1931 –
URL : https://www.valka.cz/Nahradni-letka-leteckeho-pluku-1-1927-1938-t70305#247682Verze : 0
MOD