Main Menu
User Menu

19. letecký stíhací pluk [1952-1954]

19th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
19. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
19. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
19. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1952-01.11.1954 1. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1952-01.11.1954 České Budějovice, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1952-01.11.1954 Válek, Bořivoj
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1952-01.11.1954 Velitelský roj
01.10.1952-01.11.1954 1. letka
01.10.1952-01.11.1954 2. letka
01.10.1952-01.11.1954 3. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1952-01.11.1954 VÚ 3850 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond 00000 ČSLA (19. letecký stíhací pluk), Havel, Jiří: O létání v Bechyni. Cheb, Svět křídel 2002.
Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: zrušená křídla. Olomouc, Votobia 1995.
URL : https://www.valka.cz/19-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t70175#410945Verze : 1
MOD
19. letecký stíhací pluk /proudový/ [1952-1954]


Velitelství pluku vzniklo nově 1. října 1952 na základě výnosu Ministerstva národní obrany - Velitelství letectva, čj. 0047993-1952.
Nacházelo se v Českých Budějovicích, podléhalo velitelství 1. letecké stíhací divize /proudové/ a od října 1952 do listopadu 1954 užívalo krycí označení VÚ 3850.
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 19. stíhacího leteckého pluku [1954-1958].


Pluku byla 17. září 1953 rozkazem presidenta republiky propůjčena bojová zástava.


Veliteli pluku byli:
štábní kapitán letectva, od června 1953 major Bořivoj Válek (říjen 1952 -


Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-


Literatura:
Havel, Jiří: O létání v Bechyni. Cheb, Svět křídel 2002.
URL : https://www.valka.cz/19-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t70175#247088Verze : 0
MOD