Main Menu
User Menu

9. letecký stíhací pluk [1952-1954]

9th Air Fighter Regiment

     
Název:
Name:
9. letecký stíhací pluk
Originální název:
Original Name:
9. letecký stíhací pluk /proudový/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1954
Nástupce:
Successor:
9. stíhací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1952-01.09.1952 3. letecká stíhací divize
01.09.1952-01.11.1954 1. letecká stíhací divize
Dislokace:
Deployed:
01.06.1952-DD.08.1952 Mladá, letiště
00.08.1952-01.11.1954 České Budějovice, letiště
Velitel:
Commander:
DD.08.1952-01.11.1954 Hradecký, Miloš ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1952-01.11.1954 Velitelský roj
01.06.1952-01.11.1954 1. letka
01.06.1952-01.11.1954 2. letka
01.06.1952-01.11.1954 3. letka
DD.MM.RRRR-01.11.1954 4. letka
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.06.1952-DD.08.1952 VÚ 9125 Mladá
00.08.1952-01.11.1954 VÚ 9125 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond 00000 ČSLA (9. letecký stíhací pluk), Havel, Jiří: O létání v Bechyni. Cheb, Svět křídel 2002.
Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: zrušená křídla. Olomouc, Votobia 1995.
URL : https://www.valka.cz/9-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t70174#410939Verze : 0
MOD
9. letecký stíhací pluk /proudový/ [1952-1954]


Velitelství pluku vzniklo nově 1. června 1952.
Nacházelo se v Mladé a od srpna 1952 v Českých Budějovicích, podléhalo velitelství 3. letecké stíhací divize /proudové/ [1951-1954] a od září 1952 velitelství 1. letecké stíhací divize /proudové/ [1952-1954], od června 1952 do listopadu 1954 užívalo krycí označení VÚ 9125.
Velitelství pluku bylo 1. listopadu 1954 přejmenováno na velitelství 9. stíhacího leteckého pluku [1954-1991].


Informační zdroje:


Prameny:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA-


Literatura:
Havel, Jiří: O létání v Bechyni. Cheb, Svět křídel 2002.
Lorenc, Miroslav - Rogl, Stanislav: Zrušená křídla. Olomouc, Votobia 1995.
URL : https://www.valka.cz/9-letecky-stihaci-pluk-1952-1954-t70174#247084Verze : 0
MOD