Main Menu
User Menu

Správní odbor ministerstva [1919-1927]

Administrative Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Správní odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Správní vojenský odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1927
Nástupce:
Successor:
V. odbor
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-01.01.1927 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-01.01.1927 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-DD.11.1919 Quitta, Josef (Plukovník)
DD.11.1919-DD.06.1923 Pešek, Josef (Plukovník)
DD.06.1923-01.01.1927 Pešek, Josef (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-09.03.1922 24. oddělení /zásobovací a proviantní/
15.10.1919-09.03.1922 25. oddělení /oděvní/
15.10.1919-09.03.1922 26. oddělení /ubytovací/
15.10.1919-09.03.1922 27. oddělení /rozpočtové/
15.10.1919-09.03.1922 28. oddělení /hospodářské/
15.10.1919-09.03.1922 29. oddělení /požitkové/
15.10.1919-09.03.1922 29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/
15.10.1919-01.03.1921 30. oddělení /účetní/
15.10.1919-01.11.1920 30a. oddělení /reparační/
01.03.1921-09.03.1922 30. oddělení /účetnictví a kontroly/
09.03.1922-01.01.1927 37. oddělení /finanční a komerční/
09.03.1922-01.01.1927 38. oddělení /požitkové/
09.03.1922-01.01.1927 39. oddělení /zaopatřovací/
09.03.1922-01.01.1927 40. oddělení /zásobovací/
09.03.1922-01.04.1924 41. oddělení /oděvní/
09.03.1922-01.04.1924 42. oddělení /ubytovací/
09.03.1922-01.01.1927 43. oddělení /účetnictví a kontroly/
09.03.1922-01.01.1927 44. oddělení /likvidační/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Spravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70150#574174Verze : 1
MOD
Správní odbor ministerstva [1919-1927]


Odbor vznikl 15. října 1919 přejmenováním z VIII. odboru /správního/ ministerstva [1918-1919] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 13.591-pol.práv.1919.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 1. ledna 1927, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926, přejmenován na V. odbor /správní/ ministerstva [1927-1937].
URL : https://www.valka.cz/Spravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70150#246960Verze : 0
MOD
Součástí odboru bylo:
kancelář přednosty,
24. oddělení /zásobovací a proviantní/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
25. oddělení /oděvní/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
26. oddělení /ubytovací/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
27. oddělení /rozpočtové/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
28. oddělení /hospodářské/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
29. oddělení /požitkové/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
29a. oddělení /nadační a zaopatřovací/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 - březen 1922),
30. oddělení /účetní/ ministerstva [1919-1921] (říjen 1919 - březen 1921),
30. oddělení /účetnictví a kontroly/ ministerstva [1921-1922] (březen 1921 - březen 1922),
30a. oddělení /reparační/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 - listopad 1920),
37. oddělení /finanční a komerční/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
38. oddělení /požitkové/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
39. oddělení /zaopatřovací/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
40. oddělení /zásobovací/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
41. oddělení /oděvní/ ministerstva [1922-1924] (březen 1922 - duben 1924),
42. oddělení /ubytovací/ ministerstva [1922-1924] (březen 1922 - duben 1924),
43. oddělení /účetní a kontrolní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
44. oddělení /likvidační/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Spravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70150#246961Verze : 0
MOD
Přednosty odboru byli:
plukovník intendantstva Josef Quitta (říjen 1919 - září 1920),
plukovník intendantstva, od července 123 generál intendantstva V. hodnostní třídy Josef Pešek (září 1920 - leden 1927).
URL : https://www.valka.cz/Spravni-odbor-ministerstva-1919-1927-t70150#246962Verze : 0
MOD