Main Menu
User Menu

18. oddělení /vzduchoplavecké/ [1922-1922]

18th Section /Aeronautic/

     
Název:
Name:
18. oddělení /vzduchoplavecké/
Originální název:
Original Name:
18. oddělení /vzduchoplavecké/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.03.1922
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1922
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
09.03.1922-15.09.1922 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
09.03.1922-15.09.1922 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
09.03.1922-DD.05.1922 Daněk, Augustin (Major)
DD.05.1922-15.09.1922 Kolařík, František (Podplukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/18-oddeleni-vzduchoplavecke-1922-1922-t70064#246823Verze : 3
MOD
18. oddělení /vzduchoplavecké/ ministerstva [1922-1922]


Oddělení vzniklo 8. března 1922 přejmenováním z 13. oddělení /vzduchoplaveckého/ ministerstva [1919-1922] na základě domácího rozkazu Ministerstva národní obrany, č. 58/1922.
Nacházelo se v Praze a podléhalo přímo ministru národní obrany.
Oddělení bylo 15. září 1922, na základě domácího rozkazu Ministerstva národní obrany, č. 210/1922, přejmenováno na Vzduchoplavecký odbor ministerstva [1922-1923].
URL : https://www.valka.cz/18-oddeleni-vzduchoplavecke-1922-1922-t70064#246796Verze : 0
MOD
Součástí oddělení byla:
kancelář přednosty,
Hospodářská sekce,
Materiální sekce,
Vzduchoplavecká sekce,
URL : https://www.valka.cz/18-oddeleni-vzduchoplavecke-1922-1922-t70064#246797Verze : 0
MOD
Přednosty oddělení byli:
major vzduchoplavectva Augustin Daněk (březen 1922 – květen 1922),
podplukovník vzduchoplavectva RTDr. Ing. František Kolařík (květen 1922 – září 1922).
URL : https://www.valka.cz/18-oddeleni-vzduchoplavecke-1922-1922-t70064#246798Verze : 0
MOD