Main Menu
User Menu

Zbrojní odbor ministerstva [1919-1922]

Arms Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Zbrojní odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Zbrojní odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.03.1922
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-09.03.1922 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-09.03.1922 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-DD.06.1921 Knispel, Lev (Podplukovník)
DD.06.1921-09.03.1922 Kroutil, Rudolf (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-09.03.1922 18. oddělení /dělostřelecké zbrojní/
15.10.1919-09.03.1922 19. oddělení /výzbrojní/
15.10.1919-01.11.1920 20. oddělení /vozatajské/
15.10.1919-01.09.1920 21. oddělení /zbrojně hospodářské/
15.10.1919-09.03.1922 22. oddělení /konstrukční a balistické/
15.10.1919-01.11.1920 23. oddělení /výrobní a nákupní/
01.11.1920-09.03.1922 19a. oddělení /pohonných hmot/
01.01.1921-09.03.1922 11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/
01.02.1921-09.03.1922 Protiletadlový dělostřelecký pluk 151
01.09.1921-09.03.1922 Dělostřelecké oddělení

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zbrojni-odbor-ministerstva-1919-1922-t70041#574171Verze : 1
MOD
Zbrojní odbor ministerstva [1919-1922]


Odbor vznikl nově 15. října 1919 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 13.591-pol.práv.1919.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 9. března 1922, na základě domácího rozkazu ministra národní obrany, č. 58, přejmenován na Dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva [1922-1927].
URL : https://www.valka.cz/Zbrojni-odbor-ministerstva-1919-1922-t70041#246652Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
Dělostřelecké oddělení ministerstva [1921-1922] (září 1921 – březen 1922),
11a. oddělení /zvláštních technických útvarů/ ministerstva [1921-1922] (leden 1921 – březen 1922),
18. oddělení /dělostřelecké zbrojní/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 – březen 1922),
19. oddělení /výzbrojní/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 – březen 1922),
19a. oddělení /pohonných hmot/ ministerstva [1920-1922] (listopad 1920 – březen 1922),
20. oddělení /vozatajské/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 – listopad 1920),
21. oddělení /zbrojně hospodářské/ ministerstva [1919-1920] (říjen 1919 – září 1920),
22. oddělení /konstrukční a balistické/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 – březen 1922),
23. oddělení /výrobní a nákupní/ ministerstva [1919-1922] (říjen 1919 – listopad 1920),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Zbrojni-odbor-ministerstva-1919-1922-t70041#246654Verze : 0
MOD
Přednosty odboru byli:
podplukovník dělostřelectva Lev Knispel (říjen 1919 – červen 1921),
plukovník dělostřelectva, od prosince 1921 generál V. hodnostní třídy Ing. Alois Wach (červen 1921 – březen 1922).
URL : https://www.valka.cz/Zbrojni-odbor-ministerstva-1919-1922-t70041#246655Verze : 0
MOD