Main Menu
User Menu

Technický odbor ministerstva [1922-1927]

Technical Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Technický odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Technický odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.03.1922
Předchůdce:
Predecessor:
Technický a dopravní odbor ministerstva
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1927
Nástupce:
Successor:
IV. odbor /technický/ ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
09.03.1922-01.01.1927 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
09.03.1922-01.01.1927 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
09.03.1922-29.12.1922 Nosál, František (Plukovník)
29.12.1922-01.01.1927 Nosál, František (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.03.1922-01.01.1927 20. oddělení /ženijní/
09.03.1922-01.01.1927 21. oddělení /telegrafní/
09.03.1922-01.01.1927 22. oddělení /železniční/
09.03.1922-01.01.1927 23. oddělení /automobilní/
09.03.1922-01.01.1927 24. oddělení /vozatajské/
09.03.1922-01.01.1927 32. oddělení /stavební/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1922-1927-t70022#246677Verze : 2
MOD
Technický odbor ministerstva [1922-1927]


Odbor vznikl 9. března 1922 přejmenováním z Technického a dopravního odboru ministerstva [1920-1922] na základě rozkazu ministra národní obrany, č. 58/1922.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 1. ledna 1927, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926, přejmenován na IV. odbor /technický/ ministerstva [1927-1938].
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1922-1927-t70022#246538Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
20. oddělení /ženijní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
21. oddělení /telegrafní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
22. oddělení /železniční/ ministerstva [1922-1923] (březen 1922 - říjen 1923),
23. oddělení /automobilní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
24. oddělení /vozatajské/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
32. oddělení /stavební/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 - leden 1927),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1922-1927-t70022#246539Verze : 0
MOD
Přednostou odboru byl:
plukovník inženýr, od prosince 1922 generál inženýr, od srpna 1924 generál V. hodnostní třídy Ing. František Nosál (březen 1922 – leden 1927).
URL : https://www.valka.cz/Technicky-odbor-ministerstva-1922-1927-t70022#246540Verze : 0
MOD