Main Menu
User Menu

Presidiální odbor ministerstva [1930-1938]

Presidium Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Presidiální odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Presidiální odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.01.1930
Předchůdce:
Predecessor:
Presidium ministerstva
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Presidiální odbor ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
20.01.1930-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
20.01.1930-24.09.1938 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
20.01.1930-25.04.1930 Pech, Vratislav (Brigádní generál)
25.04.1930-DD.08.1932 Weinerek, Zdenko (Divisní generál)
DD.08.1932-DD.07.1933 Vobrátilek, Robert (Brigádní generál)
DD.07.1933-24.09.1938 Vobrátilek, Robert (Generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
20.01.1930-24.09.1938 1. oddělení /vojenské/
20.01.1930-24.09.1938 2. oddělení /politické/
20.01.1930-24.09.1938 3. oddělení /všeobecné/
20.01.1930-24.09.1938 Odvolací kárný výbor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Presidialni-odbor-ministerstva-1930-1938-t70016#246673Verze : 2
MOD
Presidiální odbor ministerstva [1930-1938]


Odbor vznikl 20. ledna 1930 přejmenováním Presidia ministerstva [1918-1930] na základě domácího rozkazu ministra národní obrany, č. 17/1930. Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
URL : https://www.valka.cz/Presidialni-odbor-ministerstva-1930-1938-t70016#246511Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
1./pres. oddělení /vojenské/ ministerstva národní obrany [1927-1938] (leden 1930 - září 1938),
2./pres. oddělení /politické/ ministerstva [1927-1938] (leden 1930 - září 1938),
3./pres. oddělení /všeobecné/ ministerstva [1930-1938] (leden 1930 - září 1938),
Odvolací kárný výbor [1927-1939] (leden 1930 - září 1938),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Presidialni-odbor-ministerstva-1930-1938-t70016#246513Verze : 0
MOD
Přednosty odboru byli:
brigádní generál Vratislav Pech (leden 1930 – duben 1930),
generál justiční služby, od ledna 1931 generál šéf presidia Zdenko Weinerek (duben 1930 – srpen 1932),
plukovník pěchoty, od července 1933 generál JUDr. Robert Vobrátilek (srpen 1932 - září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Presidialni-odbor-ministerstva-1930-1938-t70016#246515Verze : 0
MOD