Main Menu
User Menu

Presidium ministerstva [1918-1930]

Presidium of the Ministry

     
Název:
Name:
Presidium ministerstva
Originální název:
Original Name:
Presidium ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.01.1930
Nástupce:
Successor:
Presidiální odbor ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
14.11.1918-20.01.1930 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
14.11.1918-20.01.1930 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
18.12.1918-DD.04.1919 Hoppe, Viktor (Podplukovník)
DD.04.1919-DD.08.1920 Skorkovský, Jiří ( )
DD.08.1920-DD.09.1920 Husák, Otakar (Brigádní generál)
DD.09.1920-DD.12.1921 Škvor, František (Brigádní generál)
DD.12.1921-DD.12.1923 Škvor, František (Divisní generál)
DD.01.1924-DD.12.1927 Weinerek, Zdenko (Brigádní generál)
DD.12.1927-DD.06.1929 Weinerek, Zdenko (Divisní generál)
19.06.1929-20.01.1930 Pech, Vratislav (Brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.11.1918-15.10.1919 Evidenční kancelář československých legionářů
14.11.1918-15.10.1919 Komise ke zkoumání přihlášek důstojníků bývalé rakousko-uherské armády
14.11.1918-15.10.1919 Oddělení pro věstník a schematismus
14.11.1918-15.10.1919 Personální referát
14.11.1918-01.01.1927 Politické oddělení
14.11.1918-01.01.1927 Vojenské oddělení
01.11.1920-01.01.1927 Administrativní oddělení
01.03.1922-01.01.1927 Zahraniční oddělení
01.01.1927-20.01.1930 1. oddělení /vojenské/
01.01.1927-20.01.1930 2. oddělení /politické/
01.01.1927-20.01.1930 Odvolací kárný výbor

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Presidium-ministerstva-1918-1930-t70015#246674Verze : 5
MOD
Presidium ministerstva [1918-1930]


Presidium vzniklo nově 14. listopadu 1918 na základě denního rozkazu ministra národní obrany, čj. 1/1918.
Nacházelo se v Praze a podléhalo přímo ministrovi národní obrany.
Presidium bylo 20. ledna 1930, na základě domácího rozkazu ministra národní obrany, č. 17/1930, přejmenováno na Presidiální odbor ministerstva [1930-1938].
URL : https://www.valka.cz/Presidium-ministerstva-1918-1930-t70015#246506Verze : 0
MOD
Součástí presidia byla:
kancelář přednosty,
Administrativní oddělení ministerstva [1920-1927] (listopad 1920 – leden 1927),
Oddělení pro věstník a schematismus ministerstva [1918-1919] (listopad 1918 - říjen 1919),
Politické oddělení ministerstva [1918-1927] (listopad 1918 - leden 1927),
Vojenské oddělení ministerstva [1918-1927] (listopad 1918 - leden 1927),
Zahraniční oddělení ministerstva [1922-1926] (březen 1922 – květen 1926),
1./pres. oddělení /vojenské/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - leden 1930),
2./pres. oddělení /politické/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - leden 1930),
Personální referát ministerstva [1918-1919] (listopad 1918 - říjen 1919), Evidenční kancelář československých legionářů [1918-1919] (listopad 1918 - říjen 1919),
Komise ke zkoumání přihlášek důstojníků bývalé rakousko-uherské armády [1918-1919] (listopad 1918 - říjen 1919),
Odvolací kárný výbor [1927-1939] (leden 1927 - leden 1930),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Presidium-ministerstva-1918-1930-t70015#246508Verze : 0
MOD
Přednosty presidia byli:
odborový rada JUDr. Jiří Skorkovský (listopad 1918 – srpen 1920),
generál V. hodnostní třídy Ing. Otakar Husák (srpen 1920 – září 1920),
generál V. hodnostní třídy, od prosince 1921 generál IV. hodnostní třídy Ing. František Škvor (září 1920 – prosinec 1923),
generál justice V. hodnostní třídy, od prosince 1927 generál justiční služby Zdenko Weinerek (prosinec 1923 – červen 1929),
brigádní generál Vratislav Pech (červen 1929 – leden 1930).
URL : https://www.valka.cz/Presidium-ministerstva-1918-1930-t70015#246509Verze : 0
MOD