Main Menu
User Menu

188. záložní horská divize [1943-1944]

188th Reserve Mountain Division

188. Reserve-Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
188. záložní horská divize
Originální název:
Original Name:
188. Reserve-Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
08.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Divize č. 188
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1944
Nástupce:
Successor:
188. horská divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
08.10.1943-DD.12.1943 ?
DD.12.1943-01.03.1944 Skupina armád C
Dislokace:
Deployed:
08.10.1943-01.03.1944 ?, Salcburk /

Velitel:
Commander:
08.10.1943-01.03.1944 Hößlin, Hans Wilhelm von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
08.10.1943-16.10.1943 Náhradní a výcvikový pluk horských myslivců 136
08.10.1943-16.10.1943 Náhradní a výcvikový pluk horských myslivců 137
16.10.1943-01.03.1944 Záložní pluk horských myslivců 136
16.10.1943-01.03.1944 Záložní pluk horských myslivců 137
16.10.1943-01.03.1944 Záložní pluk horských myslivců 139
18.10.1943-01.03.1944 Záložní horský dělostřelecký pluk 112
01.11.1943-01.03.1944 Záložní pluk horských myslivců 138

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Mitcham, Samuel W.: German Order of Battle vol. II (Stackpole Books, 2007)
URL : https://www.valka.cz/188-zalozni-horska-divize-1943-1944-t69902#403183Verze : 1
188. horská divize


Zformována v říjnu 1943 z branců Wehrkreis XVIII (Salzburg) jako 188. Gebirgs-Ausbildungs-Division (188. horská výcviková divize). Základ divize vytvořily Gebirgsjäger-Ersatz-Regiment 137 a 139 které poskytly základní personál pro nově vytvořené Gen.Feld-Ausbildungs-Rgter 901 a 912, obdobně Geb.Ers.AR 112 vytvořil základ pro Geb.Feld-Ausbildungs-AR 112 s jedním oddílem, ostatní divizní jednotky byly postaveny na základy jednotek Ers.Div 418.


Základním úkolem divize byl výcvik co nejblíže frontovým podmínkám. Zakrátko po zformování následovalo přeložení na Istrii pod velitelství Jihozápad (Südwest), konkrétně LXXXXVI. a posléze LXXXXVII. Armeekorps z.b.V. a tím do oblasti velitelství Adriatisches Küstenland. Po výcviku byla divize nasazena k ostraze vojenských objektů a boji proti partyzánům pronikajícím do Istrie. V bojích s partyzány utrpěly díky své nezkušenosti citelné ztráty. V září 1944 následovalo přeložení do oblasti Triestu a ochrana tamního pobřeží.


S blížícím se postupem spojeneckých jednotek severní Itálií následovalo podřízení 10. Armádnímu sboru v sestavě Heeresgruppe C. v návaznosti na to v únoru 1945 následovalo přehodnocení kategorie divize z rezervní na aktivní frontovou.
V květnu 1945 kapitulovala v oblasti Trieste.Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas - Hitlerovy horské jednotky
https://www.axishistory.com/index.php?id=866
https://www.feldgrau.com/GebDiv1b.phpLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/246048
URL : https://www.valka.cz/188-zalozni-horska-divize-1943-1944-t69902#246049Verze : 0
MOD