Main Menu
User Menu

Hlavní úřad hospodářský a správní SS

SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt

SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt
Hlavní úřad hospodářský a správní SS
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#245985Verze : 0
MOD
Organizační struktura Hlavního úřadu hospodářského a správního SS:šéf: obergruppenführer SS a generál zbraní SS Oswald Pohl
zástupce: gruppenführer SS a generálporučík zbraní SS August Frank, gruppenführer SS a generálporučík zbraní SS Georg Lörner

   
 šéf:   Oswald Pohl
 zástupce:   August Frank
 Georg Lörner
    
 vrchní odbor A
 vojsková správa
   August Frank [1942-1943]
 Heinz Karl Fanslau [1943-1945]
  odbor A I
 rozpočet
  Hans Lörner
   referát A I 1
 rozpočet zbraní SS
 
   referát A I 2
 rozpočet všeobecných SS
 
   referát A I 3
 spořitelna
 
  odbor A II
 pokladní a mzdové záležitosti
  
   referát A II 1
 mzdové záležitosti
 
   referát A II 2
 pokladní a účetní záležitosti
 
   referát A II 3
 pokladna
 
  odbor A III
 právní
  
   referát A III 1
 všeobecné právní, daňové a smluvní záležitosti
 
   referát A III 2
 katastr pozemků a budov
 
  odbor A IV
 kontrolní
  Josef Vogt
   referát A IV 1
 kontrola pokladních a účetních záležitostí
 
   referát A IV 2
 kontrola vojenskohospodářských zařízení
 
  odbor A V
 personální
  
   referát A V 1
 dosazení, evidence, propuštění
 
   referát A V 2
 povýšení, velení, přeložení
 
   referát A V 3
 vzdělávání a školy
 
   referát A V 4
 KT: dosazení, propuštění, povýšení,
 velení, přeložení, vzdělávání
 
    
 vrchní odbor B
 vojskové hospodářství
   Georg Lörner
  odbor B I
 stravovací správa
  Erwin Tschentscher
   referát B I 1
 plánování a obstarávání stravy
 
   referát B I 2
 vojenské hospodářské tábory
 
   referát B I 3
 pokusy a zkoušky potravin,
 vzdělávání kuchařů, školní kuchyně
 
  odbor B II
 výstrojní správa
  
   referát B II 1
 oděvy a výstroj
 
   referát B II 2
 oděvní závody SS
 
   referát B II 3
 oděvní pokladna SS
 
  odbor B III
 ubytovací správa
  
   referát B III 1
 plánování a obstarávání ubytovacích zařízení
 
   referát B III 2
 ubytovací tábory
 
   referát B III 3
 doprava pro vrchní odbory A a B,
   vč. hospodářských táborů
 
  odbor B IV
 suroviny a těžba
  
   referát B IV 1
 suroviny
 
   referát B IV 2
 obstarávání oděvů
 
   referát B IV 3
 cenová kontrola
 
   referát B IV 4
 prodlužování zakázek, pořizování v zahraničí
 
    
 vrchní odbor C
 stavebnictví
   
  odbor C I
 všeobecné stavební úkoly
  
   referát C I 1
 budovy zbraní SS
 
   referát C I 2
 budovy koncentračních a zajateckých táborů
 
   referát C I 3
 budovy Německé policie
 
   referát C I 4
 budovy všeobecných SS
 
  odbor C II
 zvláštní stavební úkoly
  Max Kiefer
   referát C II 1
 budovy pro zásobování a oděvy
 
   referát C II 2
 zbrojní, muniční a spojovací budovy
 
   referát C II 3
 lazarety und ambulance
 
   referát C II 4
 národně politické výchovné ústavy a rodinné školy
 
   referát C II 5
 bytová péče
 
   referát C II 6
 hospodářské a zvláštní budovy
 
  odbor C III
 technický úsek
  
   referát C III 1
 inženýrské stavitelství
 
   referát C III 2
 zavodnění a odvodnění
 
   referát C III 3
 strojírenství
 
   referát C III 4
 vyměřování
 
  odbor C IV
 umělecký úsek
  
   referát C IV 1
 urbanistika a projekční plány
 
   referát C IV 2
 úprava krajiny
 
  odbor C V
 ústřední stavební inspekce
  
   referát C V 1
 služební dohled nad stavebními služebnami SS
 a stavebními projekty
 
   referát C V 2
 rozpočet a vyúčtování
 
   referát C V 3
 úřadovna surovin pro stavby a stavební tábory
 
   referát C V 4
 doprava pro vrchní odbor C
 
  odbor C VI
 stavební údržba a
 provozní hospodářství
  Franz Eirenschmalz
   referát C VI 1
 nemovitosti zbraní SS
 
   referát C VI 2
 nemovitosti všeobecných SS
 
   referát C VI 3
 předběžná stavební kontrola
 
    
 vrchní odbor D
 koncentrační tábory
   
  odbor D I
 ústřední úřad
  
   referát D I 1
 záležitosti vězňů
 
   referát D I 2
 spoje, táborová ostraha a strážní psi
 
   referát D I 3
 doprava
 
   referát D I 4
 zbraně a přístroje
 
   referát D I 5
 výcvik jednotek
 
  odbor D II
 pracovní nasazení vězňů
  
   referát D II 1
 nasazení vězňů
 
   referát D II 2
 vzdělávání vězňů
 
   referát D II 3
 statistika a vyúčtování
 
  odbor D III
 zdravotnictví a táborová hygiena
  
   referát D III 1
 lékařská a stomatologická péče o SS
 
   referát D III 2
 lékařská a stomatologická péče o vězně
 
   referát D III 3
 hygienická a sanitární opatření
   v koncentračních táborech
 
  odbor D IV
 správa koncentračních táborů
  
   referát D IV 1
 rozpočet, pokladní a mzdové záležitosti
 
   referát D IV 2
 strava
 
   referát D IV 3
 oblečení
 
   referát D IV 4
 ubytování
 
   referát D IV 5
 právní, daňové a smluvní záležitosti
 
    
 vrchní odbor W
 hospodářské podniky
   
  odbor W I
 nerosty a zeminy (říše)
  
   referát W I 1
 Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH
 
   referát W I 2
 Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH
 
   referát W I 3
 Porzellan-Manufaktur Allach GmbH,
 Bohemia-Keramische Werke AG,
 "Porag"-Porzellan Radiatoren GmbH,
 Victoria-Porzellan AG
 
  odbor W II
 nerosty a zeminy (východ)
  Hans Bobermin
   referát W II 1
 Ostdeutsche Baustoffwerke GmbH
 
   referát W II 2
 generální správce výroben stavebního materiálu
 žup Štýrsko a Korutany
 
   referát W II 3
 ruské podniky
 
  odbor W III
 potravinářské podniky
  
   referát W III 1
 Sudetenquell GmbH,
 Heinr. Mattoni AG,
 Apollinaris Brunnen AG,
 Rheinahr Glasfabrik AG
 
   referát W III 2
 Freudenthaler Getränke GmbH
 
   referát W III 3
 Deutsche Lebensmittel GmbH
 
  odbor W IV
 dřevozpracující podniky
  
   referát W IV 1
 Deutsche Ausrüstungswerke GmbH
 
   referát W IV 2
 Deutsche Heimgestaltungs GmbH
 
   referát W IV 3
 Deutsche Meisterwerkstätten GmbH
 
  odbor W V
 zemědělství, lesnictví, rybářství
  
   referát W V 1
 Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung
 und Verpflegung GmbH
 
   referát W V 2
 lesní správa
 
   referát W V 3
 rybářství
 
  odbor W VI
 využití textilu a kůže
  
   referát W VI 1
 Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung GmbH
 
  odbor W VII
 knihy a ilustrace
  
   referát W VII 1
 Nordland-Verlag GmbH
 
   referát W VII 2
 Německá ilustrační služba
 
  odbor W VIII
 zvláštní úkoly
  Horst Klein
   referát W VIII 1
 Gesellschaft zur Pflege und Föderung
 deutscher Kulturdenkmäler e.V.
 
   referát W VIII 2
 Externsteine-Stiftung e.V.,
 König Heinrich Gedächtnis-Stiftung e.V.,
 ozdravovny a zotavovny
 
   referát W VIII 3
 kulturní budovy
 
  odbor W IX
 lesy  [od 01/11/1944]
  Zdroje:
https://nuremberg.law.harvard.edu
https://www.bundesarchiv.de
https://www.kriegslexikon.de
https://forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#246011Verze : 0
MOD
Sidlo uradu v Berline :


Unter den Eichen 126-135
12205 Berlin-Steglitz
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#246069Verze : 0
MOD
historie


....


K 1. únoru 1942 převzal Hlavní úřad hospodářský a správní SS úkoly a pravomoce od Hlavního úřadu pro rozpočet a stavby, Hlavního úřadu pro správu a hospodářství a Správního odboru SS. Tyto jeho tři předchůdci byli zrušeni k 31. lednu 1942. Tím vznikl ústřední úřad pro správní a hospodářské záležitosti SS. Šéfem tohoto nového hlavního úřadu se stal dosavadní šéf Správního odboru SS gruppenführer SS Oswald Pohl, který byl 20. dubna 1942 jmenován do hodnosti obergruppenführera SS a generála zbraní SS.


...
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#246080Verze : 0
MOD